Ako vidite poruku „Nije moguće instalirati ažuriranje" prilikom ažuriranja Apple Watch Series 1 ili Series 2 uređaja

Pokušajte s ovim koracima ako primijetite grešku „Nije moguće instalirati ažuriranje" prilikom ažuriranja Apple Watch Series 1 ili Series 2 uređaja.

Ovaj je članak arhiviran i Apple ga više ne ažurira.

Prije početka

 1. Ako niste sigurni, saznajte koji model Apple Watch uređaja imate.
 2. Ažurirajte iPhone na najnoviju verziju iOS sustava.
 3. Provjerite jeste li Apple Watch ostavili na punjaču te je li napunjen barem 50 posto.
 4. Spojite iPhone na Wi-Fi mrežu.

Držite iPhone u blizini Apple Watch uređaja dok izvršavate korake u nastavku.

Popravljanje greške „Nije moguće instalirati ažuriranje"

Učinite sljedeće. Ako jedna radnja ne uspije, pređite na sljedeću.

Isključite značajku Otključaj pomoću iPhone uređaja

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch, a zatim dodirnite karticu Moj sat.
 2. Dodirnite Šifra, a zatim isključite Otključaj pomoću iPhone uređaja.
 3. Ponovno dodirnite karticu Moj sat, a zatim idite na Općenito > Ažuriranje softvera.
 4. Pokušajte ponovo instalirati ažuriranje.

Ne zaboravite uključiti Otključavaj pomoću iPhone uređaja nakon što ažurirate Apple Watch.

Isključite Bluetooth i Wi-Fi na iPhone uređaju, a zatim ažurirajte izravno sa sata

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Postavke, dodirnite Wi-Fi, a zatim isključite Wi-Fi.
 2. Vratite se na glavni zaslon postavki, dodirnite Bluetooth, a zatim isključite Bluetooth.
 3. Na Apple Watch uređaju otvorite aplikaciju Postavke, a zatim dodirnite Općenito > Ažuriranje softvera.
 4. Pokušajte ponovo instalirati ažuriranje.

Ne zaboravite uključiti Wi-Fi i Bluetooth na iPhone uređaju nakon što ažurirate Apple Watch.

Neka se Apple Watch automatski ažurira tijekom noći

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch, a zatim dodirnite karticu Moj sat.
 2. Dodirnite Općenito > Ažuriranje softvera > Automatsko ažuriranje.
 3. Uključite automatsko ažuriranje.
 4. Provjerite je li Apple Watch na punjaču i u dosegu vašeg iPhone uređaja povezanog s Wi-Fi mrežom.
 5. Neka se vaš Apple Watch ažurira tijekom noći.

Obratite se Appleovoj korisničkoj podršci

Ako vidite grešku i nakon što se isprobali gore navedene korake, obratite se Appleovoj korisničkoj podršci.

Datum objave: