Ako se nakon pokretanja Mac računala prikaže prekriženi krug

Prekriženi krug znači da se na disku za pokretanje nalazi operacijski sustav za Mac, ali da to nije macOS koji se može upotrebljavati na vašem Mac računalu. 


Simbol zabrane, koji izgleda poput kruga s crtom ili kosom crtom, znači da vaš disk za pokretanje sadrži operacijski sustav za Mac, ali to nije verzija ili međuverzija sustava macOS koja se može upotrebljavati na vašem Mac računalu. 

  1. Pritisnite i držite tipku za uključenje na Mac računalu do 10 sekundi, dok se Mac ne isključi.
  2. Uključite Mac te odmah pritisnite i držite tipke Command (⌘) i R kako biste ga pokrenuli iz Oporavka za macOS.
  3. Dok ste u značajci Oporavak za macOS, popravite disk za pokretanje uz pomoć Uslužnog programa diska.
  4. Ako uslužni program diska nije pronašao pogreške ili je popravio sve pogreške, ponovno instalirajte macOS.
  5. Ako vam je i dalje potrebna pomoć, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.
Datum objave: