Ako se prilikom pokretanja Mac računala prikaže prekriženi krug

Prekriženi krug znači da se na disku za pokretanje nalazi operacijski sustav Mac, ali to nije macOS koji se može upotrebljavati na vašem Mac računalu. 


Simbol zabrane, koji izgleda poput kruga s crtom ili kosom crtom, znači da vaš disk za pokretanje sadrži operacijski sustav Mac, ali to nije verzija ili međuverzija sustava macOS koja se može upotrebljavati na vašem Mac računalu. 

  1. Pritisnite i držite tipku za uključivanje na Mac računalu do 10 sekundi, dok se Mac ne isključi.
  2. Upotrijebite uslužni program diska za popravak pokretačkog diska
  3. Ako uslužni program diska nije pronašao pogreške ili je popravio sve pogreške,  ponovno instalirajte macOS.
  4. Ako vam je i dalje potrebna pomoć, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.
Datum objave: