Upotrebljavajte Brzi početak za prijenos podataka sa starog iOS uređaja na novi iPhone, iPad ili iPod touch

Automatski postavite novi iOS uređaj pomoću iPhone, iPad ili iPod touch uređaja sa sustavom iOS 11 ili novijim.

Zahvaljujući značajci Brzi početak možete brzo postaviti novi iOS uređaj pomoću informacija s trenutačnog uređaja.* Zatim možete obnoviti preostale podatke i sadržaj na novom uređaju na temelju iCloud sigurnosne kopije. 

Ako postavljate novi iPhone uređaj pomoću svog trenutačnog iPhone uređaja, a oba imaju sustav iOS 12.4 ili noviji, Brzi početak nudi mogućnost upotrebe migracije iPhone uređaja. To vam omogućuje da bežično prenesete sve podatke s trenutačnog iPhone uređaja na novi.

Brzi početak odvija se na oba uređaja, stoga odaberite vrijeme kada nekoliko minuta ne koristite trenutačni uređaj.

 

Kako upotrebljavati Brzi početak

 1. Uključite novi uređaj i postavite ga blizu trenutačnog uređaja sa sustavom iOS 11 ili novijim. Na trenutačnom uređaju pojavljuje se zaslon Brzi početak te se nudi opcija upotrebe Apple ID-a radi postavljanja novog uređaja. Provjerite je li to Apple ID koji želite upotrijebiti, a zatim dodirnite Nastavi. Ako vam se na trenutačnom uređaju ne prikazuje opcija za nastavak, provjerite je li uključen Bluetooth.
 2. Pričekajte da se na novom uređaju pojavi animacija. Držite trenutačni uređaj iznad novog uređaja, a zatim centrirajte animaciju u tražilu. Pričekajte da se pojavi poruka Dovršite na novom [naziv uređaja]. Ako ne možete koristiti fotoaparat trenutačnog uređaja, dodirnite Autoriziraj ručno, a zatim pratite upute koje se pojavljuju. 
 3. Kada se od vas to zatraži, na novom uređaju unesite šifru trenutačnog uređaja.
 4. Slijedite upute za postavljanje Face ID-a ili Touch ID-a na novom uređaju.
 5. Kada se od vas to zatraži, na novom uređaju unesite lozinku za Apple ID. Ako imate više od jednog uređaja, možda ćete trebati unijeti i njihove šifre.
 6. Novi uređaj nudi obnovu aplikacija, podataka i postavki putem najnovije iCloud sigurnosne kopije ili ažuriranje, a potom obnovu sigurnosne kopije trenutačnog uređaja. Nakon odabira sigurnosne kopije možete odabrati prijenos nekih postavki povezanih s lokacijom, privatnošću, servisom Apple Pay i značajkom Siri. Ako želite ažurirati sigurnosnu kopiju na uređaju, provjerite je li na njemu omogućena Wi-Fi veza.
 7. Ako imate Apple Watch i postavljate novi iPhone, pojavit će se upit želite li također prenijeti podatke i postavke Apple Watch uređaja.

 


Izravan prijenos podataka s jednog iPhone uređaja na drugi

Ako i trenutačni i novi iPhone imaju iOS 12.4 ili noviji, za izravan prijenos podataka s prethodnog uređaja na novi možete upotrijebiti migraciju iPhone uređaja. To možete učiniti bežično ili povezivanjem uređaja. Žičnu metodu možete odabrati ako je bežična mreža koju koristite spora ili zagušena.

Ako želite bežično premjestiti podatke, držite prethodni iPhone u blizini novoga tijekom procesa dok slijedite korake navedene u nastavku. Pobrinite da su oba uređaja priključena u izvor napajanja.

Za premještanje putem žične veze trebat ćete adapter za kameru s USB 3 kabelom s Lightning priključkom i USB kabel s Lightning priključkom. Spojite adapter za kameru s USB 3 kabelom s Lightning priključkom na trenutačni iPhone, a zatim priključite USB kabel s Lightning priključkom na novi iPhone i spojite drugi kraj s adapterom. Spojite adapter za kameru s USB 3 kabelom s Lightning priključkom na izvor napajanja putem Lightning priključka sa strujnim adapterom od 12 W ili više, a zatim slijedite korake navedene u nastavku.

Kako upotrebljavati migraciju iPhone uređaja

 1. Uključite novi iPhone uređaj i postavite ga blizu trenutačnog iPhone uređaja sa sustavom iOS 12.4 ili novijim. Ako želite premjestiti podatke pomoću žične veze, povežite uređaje. Na trenutačnom iPhone uređaju pojavit će se zaslon Brzi početak i ponuditi mogućnost upotrebe Apple ID-a za postavljanje novog iPhone uređaja. Provjerite je li to Apple ID koji želite upotrijebiti, a zatim dodirnite Nastavi. Ako vam se na trenutačnom uređaju ne prikazuje opcija za nastavak, provjerite je li uključen Bluetooth.
 2. Pričekajte da se na novom iPhone uređaju pojavi animacija. Držite trenutačni iPhone uređaj iznad novog iPhone uređaja, a zatim centrirajte animaciju u tražilu. Pričekajte da se pojavi poruka Dovršite na novom iPhone uređaju. Ako ne možete koristiti fotoaparat trenutačnog iPhone uređaja, dodirnite Autoriziraj ručno, a zatim pratite upute koje se pojavljuju. 
 3. Kada se od vas to zatraži, na novom iPhone uređaju unesite šifru trenutačnog iPhone uređaja.
 4. Slijedite upute za postavljanje Face ID-a ili Touch ID-a na novom iPhone uređaju.
 5. Dodirnite Prenesi s iPhone uređaja da biste započeli prijenos podataka sa starog iPhone uređaja na novi. Ako koristite žičnu metodu, ikona prijenosa  naznačuje da su uređaji povezani. Možete odabrati i prijenos nekih postavki, kao što su postavke servisa Apple Pay i značajke Siri, sa starog iPhone uređaja na novi.
 6. Ako imate Apple Watch i postavljate novi iPhone, pojavit će se upit želite li također prenijeti podatke i postavke Apple Watch uređaja. 
 7. Uređaji moraju biti blizu i priključeni na napajanje dok postupak migracije podataka iPhone uređaja ne završi. Vrijeme prijenosa može se razlikovati s obzirom na faktore poput vrste veze koju upotrebljavate, uvjeta mreže i količine podataka koja se prenosi.

Završetak

I dalje vam je potrebna pomoć?

 

* Ako je vaš novi iPhone prijavljen na uslugu Apple School Manager ili Apple Business Manager, ne možete upotrijebiti Brzi početak za prijenos podataka s trenutačnog iPhone uređaja.

 

Nabavite AppleCare+

Znajte da ste pokriveni. Uz AppleCare+ imate pokrivenost nehotičnog oštećenja i prioritetni pristup Appleovim stručnjacima.

Kupite ili saznajte više >

Datum objave: