Stvaranje EPUB knjige u aplikaciji Pages

Odaberite neki od raznih prethodno dizajniranih predložaka knjiga da biste izradili interaktivnu EPUB knjigu koja se može pregledavati u aplikaciji Apple Books.

Odabir predloška

Pages sadrži dvije kategorije predložaka posebno dizajniranih za izradu EPUB knjiga.

Prozor za odabir predloška za knjige aplikacije Pages

Da biste odabrali predložak:

 1. Učinite sljedeće za svoj uređaj:
  • U aplikaciji Pages na Mac računalu odaberite Datoteka > Novo.
  • U upravitelju dokumenata u aplikaciji Pages na iPhone ili iPad uređaju ili na iCloud.com dodirnite ili kliknite gumb Novi dokument 
 2. Na popisu za odabir predložaka pomaknite se do predložaka aplikacije Knjige.
 3. Odaberite predložak koji najbolje odgovara sadržaju:
  • Za knjige koje uglavnom sadrže tekst odaberite portretni predložak. Uz portretni predložak možete prilikom izvoza u EPUB odabrati upotrebu spojnog prelamanja teksta s jedne stranicu na drugu. U izvezenoj EPUB knjizi tekst se prilagođava raznim veličinama i usmjerenjima uređaja. Zbog toga će knjiga možda izgledati drugačije od originalnog dokumenta kada je otvorite u servisu Apple Books ili drugim aplikacijama za čitanje.*
  • Za knjige s mnogo slika ili one u kojima je tekst raspoređen u stupce odaberite Pejzažni predložak. Vodoravni predlošci izvoze se u EPUB s fiksnim rasporedom elemenata. Raspored se zadržava u izvezenoj EPUB knjizi. Na raspored elemenata ne utječu veličina ni usmjerenje uređaja.

* Ako odlučite da raspored portretne EPUB knjige mora odgovarati rasporedu dokumenta, dokument u portretnom predlošku uvijek možete izvesti u formatu EPUB s fiksnim rasporedom.


Izrada knjige u aplikaciji Pages

Kada izaberete predložak, u dokument dodajte tekst, fotografije, galerije slika, videozapise, oblike, tablice, grafikone i vlastite crteže. Zvuk možete snimati izravno na stranici u dokumentu i slušati ga u EPUB-u. Također možete animirati crteže koji će se reproducirati u EPUB-u. A kako biste bili sigurni da vaša knjiga ima kazalo sadržaja, upotrijebite prikaz Kazalo sadržaja u aplikaciji Pages da biste ga dodali.

Uz portretni predložak nove se stranice automatski izrađuju dok dodajete sadržaj. Tekst se automatski prelama sa stranice na stranicu. U pejzažnom predlošku morate ručno dodati novu stranicu.

Također možete kopirati odjeljke iz jednog dokumenta za obradu riječi u drugi, odnosno kopirati stranicu iz jednog dokumenta za raspored stranica u drugi. Saznajte kako kopirati i zalijepiti stranice i odjeljke na iPad ili iPhone uređaju ili na Mac računalu.

Ako želite da tekst prelazi s jedne stranice na drugu u predlošku Pejzažno, možete koristiti povezane tekstne okvire u dokumentu.

Ručno dodajte stranice u pejzažni predložak

Da biste dodali stranice u pejzažni predložak na Mac računalu, odaberite Umetni> Stranica.

Da biste stranice dodali u predložak Pejzažno na iPad uređaju:

 1. Dodirnite gumb Opcije prikaza , a zatim uključite Minijature stranice.
 2. Dodirnite minijaturu stranice nakon koje želite da nova stranica slijedi.
 3. Dodirnite gumb Dodaj stranicu pri dnu prikaza Minijature stranice, a zatim dodirnite jednu od opcija.

Da biste stranice dodali u predložak Pejzažno na iPhone uređaju:

 1. Pri dnu zaslona dodirnite brojeve stranica.
 2. Dodirnite gumb Dodaj stranicu  pri vrhu zaslona Minijature stranice.
 3. Dodirnite jednu od opcija, a zatim dodirnite Odaberi. 


Izvezite dokument u formatu EPUB

Da biste izradili EPUB knjigu svog dokumenta, izvezite ga kao EPUB. Kada izvozite dokument u formatu EPUB, Pages automatski obrađuje slike kako bi osigurao da je knjiga u skladu sa standardnim zahtjevima EPUB specifikacije.

Nakon što izradite EPUB knjigu, možete je pregledati i podijeliti.

Pages na iPhone ili iPad uređaju

 1. Otvaranje dokumenta u aplikaciji Pages.
 2. Na iPhone uređaju dodirnite gumb Više . Na iPad uređaju dodirnite naziv dokumenta ili dodirnite gumb Više ovisno o tome što vidite na alatnoj traci.
 3. Dodirnite Eksportiraj.
 4. Dodirnite EPUB.
 5. Dodirnite Izvoz, a zatim odaberite opciju:
  • Da biste pregledali knjigu u aplikaciji Books na uređaju, odaberite Kopiraj u Books.
  • Da biste dijelili, dodirnite neku aplikaciju kao što su Mail ili Poruke.

Pages za Mac

 1. Otvaranje dokumenta u aplikaciji Pages.
 2. Odaberite Datoteka > Eksportiraj u > EPUB.
 3. Kliknite Sljedeće.
 4. Odaberite mjesto za knjigu pa kliknite Eksportiraj.
 5. Da biste pregledali knjigu u aplikaciji Books na Mac računalu, dvokliknite datoteku knjige.
 6. Da biste podijelili knjigu, odaberite datoteku u Finderu, kliknite gumb za dijeljenje , a zatim odaberite metodu dijeljenja knjige.

Pages za iCloud

 1. Otvaranje dokumenta u aplikaciji Pages.
 2. Kliknite gumb Alati , a zatim odaberite opciju Preuzmi kopiju.
 3. Kliknite EPUB u prikazanom prozoru.
 4. Kliknite Preuzmi.
 5. Da biste pregledali knjigu u aplikaciji Books na Mac računalu, dvokliknite datoteku knjige.
 6. Svoju knjigu možete i podijeliti s drugima u aplikaciji Pages za iCloud:
  • Kliknite gumb Alati , a zatim odaberite opciju Pošalji kopiju.
  • Kliknite EPUB u prikazanom prozoru.
  • Odaberite opcije izvoza, a zatim kliknite Sljedeće.
  • Kliknite E-mail.


Objava u aplikaciji Apple Books

Možete objavite svoju knjigu izravno iz aplikacije Pages u trgovinu Book Store u aplikaciji Apple Books na iPad ili iPhone uređaju, Mac računalu ili na mreži na iCloud.com.


Datum objave: