Izrada knjige u aplikaciji Pages

Na Mac računalu, iOS uređaju i na internetskom servisu iCloud.com odaberite neki od unaprijed dizajniranih predložaka knjiga te izradite EPUB knjigu koja se može pregledavati u aplikaciji iBooks.

Odabir predloška

Pages obuhvaća dvije kategorije predložaka posebno dizajniranih za izradu EPUB knjiga. Odabir predloška knjige:

 1. U aplikaciji Pages na Mac računalu odaberite Datoteka > Novo. U upravitelju dokumenata u aplikaciji Pages na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju odnosno na servisu iCloud.com dodirnite gumb Novi dokument
 2. Na popisu za odabir predložaka pomaknite se do predložaka aplikacije Knjige.
 3. Odaberite predložak koji najbolje pristaje sadržaju:
  • Za knjige u kojima se uglavnom nalazi tekst odaberite neki okomiti predložak. Uz predložak Portret možete odabrati pretakajući tekst kada eksportirate u EPUB. U izvezenoj EPUB knjizi tekst se prilagođava raznim veličinama i usmjerenjima uređaja. Zbog toga se knjiga može razlikovati od izvornog dokumenta ako se otvori u aplikaciji iBooks ili nekom drugom čitaču1.
  • Za knjige s mnogo slika ili one u kojima je sadržaj raspoređen u stupce odaberite neki vodoravni predložak. Vodoravni predlošci izvoze se u EPUB s fiksnim rasporedom. Prijelom je očuvan u izvezenoj EPUB knjizi i ne mijenja se u skladu s veličinom i usmjerenjem uređaja.

1 Ako zaključite da vam prijelom EPUB knjige mora odgovarati prijelomu dokumenta, dokument koji se temelji na okomitom predlošku uvijek možete izvesti kao EPUB s fiksnim prijelomom.

Dodavanje sadržaja u dokument aplikacije Pages

Kada izaberete predložak, u dokument dodajte tekst, fotografije, galerije slika, videozapise, oblike, tablice, grafikone i vlastite crteže. Ako koristite iPhone, iPad ili iPod touch, možete čak snimati audiosadržaj izravno u svoj dokument.

Ako koristite okomiti predložak, nove se stranice automatski stvaraju dok dodajete sadržaj. Tekst se automatski prelama sa stranice na stranicu. 

U vodoravnom predlošku nove je stranice potrebno ručno dodati2.

2 Ako želite da se tekst u vodoravnom predlošku prelama s jedne stranice na drugu, koristite povezane tekstne okvire.

Ručno dodavanje stranica

Da biste stranice dodali u vodoravni predložak na Mac računalu, odaberite Umetni > Stranica.

Da biste dodali stranice na iPad uređaju, u lijevom stupcu dodirnite , a zatim odaberite stranicu. 

Da biste dodali stranice u vodoravnom predlošku na iPhone ili iPod touch uređaju, učinite sljedeće:

 1. Pri dnu zaslona dodirnite brojeve stranica.
 2. Dodirnite minijaturu stranice na temelju koje želite oblikovati novu stranicu, a zatim pri dnu zaslona dodirnite Dodaj stranicu. Ako za predložak postoji nekoliko osnovnih stranica, odaberite jednu od njih. U protivnom će se dodati prazna stranica.
 3. Da biste zatvorili prikaz minijatura stranice, dodirnite ručicu iznad minijatura.

Prikaz i dijeljenje knjige

Pages za iOS

 1. Otvorite dokument u aplikaciji Pages za iOS.
 2. Dodirnite .
 3. Dodirnite Eksportiraj.
 4. Dodirnite EPUB.
 5. Dodirnite Šalji.
 6. Da biste pregledavali knjigu u aplikaciji iBooks, odaberite Kopiraj u iBooks. Da biste dijelili, dodirnite neku aplikaciju kao što su Mail ili Poruke.


Pages za Mac

 1. Otvorite dokument u aplikaciji Pages za Mac.
 2. Odaberite Datoteka > Eksportiraj u > EPUB.
 3. Kliknite Sljedeće.
 4. Odaberite mjesto za knjigu pa kliknite Eksportiraj.
 5. Da biste pregledali knjige u aplikaciji iBooks, dvokliknite datoteku knjige. Da biste dijelili knjigu, odaberite datoteku u aplikaciji Finder, kliknite  , zatim odaberite način dijeljenja knjige.


Pages za iCloud

 1. Otvorite dokument u aplikaciji Pages za iCloud.
 2. Kliknite  zatim odaberite „Preuzmite kopiju”.
 3. U prozoru koji se potom otvara kliknite EPUB.
 4. Kliknite Preuzimanje.
 5. Da biste pregledavali knjigu u aplikaciji iBooks na Mac računalu, dvokliknite datoteku knjige. Da biste dijelili knjigu putem Mac računala, odaberite datoteku u aplikaciji Finder, kliknite ikonu dijeljenja, a zatim odaberite način dijeljenja knjige.

Datum objave: