Upotreba naprednih opcija za izradu knjiga u aplikaciji Pages

Saznajte kako pomoću naprednih opcija u aplikaciji Pages detaljno prilagoditi ili izraditi digitalnu knjigu u EPUB formatu za knjige.

EPUB format standard je za otvorene digitalne knjige (e-knjige) Međunarodnog foruma za digitalno nakladništvo. Aplikacija Pages omogućuje vam izvoz dokumenata u EPUB formatu radi njihova čitanja pomoću aplikacije iBooks na iPhone, iPad, iPod touch ili Mac uređaju ili pak pomoću čitača EPUB formata drugih proizvođača. Ovaj članak sadrži detaljne upute za izradu knjige u aplikaciji Pages.

Da biste brzo izradili knjigu bez posebnog oblikovanja, možete upotrijebiti i unaprijed dizajnirane predloške za knjigu u aplikaciji Pages.

Odabir formata

Knjigu možete izraditi pomoću bilo kojeg predloška u aplikaciji Pages, kao i pomoću predložaka čija je specifična namjena izrada knjiga. Predlošci za knjige u portretnoj orijentaciji utemeljeni su na dokumentima za obradu riječi i mogu se izvoziti kao EPUB-ovi promjenjivog tijeka ili EPUB-ovi s fiksnim rasporedom. Predlošci za knjige u pejzažnoj orijentaciji utemeljeni su na dokumentima rasporeda stranice i mogu se izvoziti kao EPUB-ovi s fiksnim rasporedom.

Odaberite raspored promjenjivog tijeka ili fiksni raspored ovisno o tome kako želite da se sadržaj prikazuje u knjizi.

 • Promjenjivi tijek: ako želite da sadržaj bude prilagođen različitim uređajima i orijentacijama, odaberite Promjenjivi tijek. U EPUB-u promjenjivog tijeka veličina teksta i položaj sadržaja na stranici prilagođavaju se čitatelju. Promjenjivi tijek najbolji je odabir za dokumente koji većinom sadrže tekst.
 • Fiksni raspored: ako želite da raspored svake stranice u dokumentu ostane isti bez obzira na uređaj ili orijentaciju, odaberite fiksni raspored. U EPUB-u s fiksnim rasporedom korisnik može povećavati i smanjivati prikaz, ali položaj teksta i sadržaja ostaje fiksan te se ne mijenja. Fiksni raspored najbolji je za dokumente s mnoštvom slika ili više stupaca.

Značajke koje nisu podržane ili se ne mijenjaju pri izvozu u EPUB

Sljedeće se značajke iz vašeg dokumenta aplikacije Pages uklanjaju ili mijenjaju pri izvozu u EPUB bez obzira na odabrani raspored:

 • pametna polja
 • fusnote se pretvaraju u krajnje bilješke
 • komentari
 • neki efekti slika (npr. sjene)
 • slikama većim od 4 megapiksela veličina se mijenja na 4 megapiksela

Značajke dostupne samo u fiksnom rasporedu

Sljedeće su značajke iz dokumenta aplikacije Pages izvoze samo u EPUB s fiksnim rasporedom. I dalje možete izvoziti dokumente koji obuhvaćaju navedene značajke u raspored promjenjivog tijeka, no te značajke neće biti prikazane u izvezenom EPUB-u.

 • Zaglavlja i podnožja
 • Više stupaca
 • Veličina stranice
 • Orijentacija stranice
 • Polja s brojem stranice i ukupnim brojem stranica
 • Prored
 • Rastavljanje riječi
 • Tekst unutar oblika koji se može odabrati
 • Tekst i objekti koji se preklapaju (npr. tekst koji se preklapa sa slikom ili oblikom)
 • Glavni objekti
 • Tekst omotan oko objekata
 • Plutajući objekti koji su izvezeni kao plutajući, a ne pretvoreni u ugrađene objekte
 • Pomaci tabulatora
 • Sjene/odsjaji
 • Povezani tekstni okviri

Priprema dokumenta

U aplikaciji Pages sve dokumente rasporeda stranice možete izvesti u fiksni raspored, a sve dokumente za obradu riječi u fiksni raspored ili raspored promjenjivog tijeka.1 U knjigu koju izradite iz dokumenta za obradu riječi možete umetnuti kazalo sadržaja. Ako niste umetnuli kazalo sadržaja, ono će automatski biti generirano na temelju stilova odlomka koje upotrijebite. 

1 Ako knjigu želite izvesti kao EPUB promjenjivog tijeka, koristite dokument za obradu riječi s ugrađenim slikama.

Veličina teksta u EPUB-ovima promjenjivog tijeka

Ako knjigu izvezete kao knjigu promjenjivog tijeka, tekst se iz više razloga može razlikovati od onoga što je bilo prikazano u aplikaciji iBooks ili na drugim čitačima.

 • Čitatelji prilikom čitanja knjige u aplikaciji iBooks mogu odabrati željenu veličinu teksta.
 • Veličine teksta koje odredite u dokumentu aplikacije Pages pretvaraju se u malu, srednju ili veliku u vašoj knjizi da bi tekst slične veličine u aplikaciji Pages bio na isti način prikazan u EPUB-u.
 • Font knjige bit će jednak fontu koji ste odabrali u postavkama aplikacije iBooks. 
 • Boje u knjizi možda neće biti identične bojama u dokumentu aplikacije Pages.

Korištenje kazala sadržaja

Ako u dokument aplikacije Pages niste prije izvoza u EPUB umetnuli kazalo sadržaja, on će biti automatski generiran na temelju stilova odlomka koje ste koristili. Korisnici aplikacije iBooks to kazalo sadržaja mogu pogledati tako da odaberu Prikaz > Prikaži kazalo sadržaja na Mac računalu ili dodirom na ikonu kazala sadržaja  na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju.

U aplikaciji Pages za Mac izrađivati možete i prilagođena kazala sadržaja.2

 1. Na izborniku Umetanje odaberite Kazalo sadržaja > Dokument. Za svaki unos koji želite u kazalu sadržaja provjerite ima li odgovarajući stil odlomka.
 2. Odaberite kazalo sadržaja pa otvorite inspektor formata. 
 3. U oknu Kazalo sadržaja odaberite sve stilove odlomaka koje želite da se pojavljuju u kazalu sadržaja. 
 4. Uklanjajte i dodajte stavke odabirom i poništavanjem odabira stilova odlomka u oknu Kazalo sadržaja. 

2 Kazalo sadržaja ne možete izraditi ni uređivati u aplikaciji Pages za iOS ni Pages za iCloud. Da biste promijenili stilove koji se prikazuju u kazalu sadržaja, otvorite dokument u aplikaciji Pages za Mac pa slijedite upute za izradu prilagođenog kazala sadržaja u aplikaciji Pages za Mac.

Informacije o poglavljima u EPUB-ovima promjenjivog tijeka

Pages automatski umeće prijelome poglavlja na temelju stilova odlomka. Da biste započeli, odaberite naziv prvog poglavlja knjige. Zatim primijenite stil odlomka naslova ili zaglavlja, primjerice Naslov, Zaglavlje, Zaglavlje 2, Zaglavlje 3 ili Zaglavlje crveno. Prilikom svake upotrebe tog stila sadržaj koji slijedi postat će novo poglavlje u EPUB-u. Ako koristite predložak za EPUB, upotrijebite stil Naziv poglavlja da biste odredili mjesto prijeloma poglavlja. Prijelom stranice u EPUB-u promjenjivog tijeka bit će umetnut između poglavlja.

Upotreba objekata u EPUB-ovima promjenjivog tijeka

Da biste ostvarili najbolje rezultate s EPUB-ovima promjenjivog tijeka, promijenite sve slike, oblike i druge objekte u dokumentu u ugrađene objekte.

 1. Odaberite ili umetnite objekt.
 2. Kliknite ili dodirnite gumb Inspektor formata.
 3. Kliknite ili dodirnite Razmjesti.
 4. Odaberite „Pomiči uz tekst”.
 5. Na izborniku Omatanje teksta odaberite „U razini s tekstom”.

Dodavanje omota knjige

Nakon eksportiranja knjige možete odabrati vrstu njezina omota. Omot će biti prikazan u korisnikovoj medijateci u aplikaciji iBooks ili kao ikona na računalu.

Ako odaberete „Odabir slike”, sliku omota možete dodati s iPhone, iPad, iPod touch uređaja, Mac računala ili pak s PC-ja. Slika omota može biti u PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF ili GIF formatu, no mora biti manja od 4 megapiksela.

Ako odaberete „Bez omota knjige”, za knjigu će se upotrijebiti generička ikona iz medijateke aplikacije iBooks.

Eksportiranje u EPUB knjigu

Dokument možete eksportirati u EPUB formatu pomoću aplikacije Pages za Mac ili Pages za iOS, ili pak na internetu na adresi iCloud.com.

Eksportiranje pomoću aplikacije Pages za Mac

 1. Otvorite dokument u aplikaciji Pages za Mac.3
 2. Odaberite Datoteka > Eksportiraj u > EPUB.
 3. Upišite naslov i autora.
 4. Odaberite vrstu omota za EPUB knjigu. Saznajte više o omotima.
 5. Odaberite stil rasporeda koji želite koristiti. Saznajte kako odabrati najbolji raspored za svoj projekt. Dokument rasporeda stranice automatski se eksportira s fiksnim rasporedom.
 6. U naprednim opcijama odaberite primarnu kategoriju i jezik svoje knjige.
 7. Da bi se odabrani fontovi prikazivali u EPUB-u, odaberite Ugradi fontove. Ako poništite odabir opcije Ugradi fontove, odabrani će font biti font koji je postavljen u čitateljevoj aplikaciji. Pages može ugrađivati OpenType (OTF) i TrueType (TTF) fontove.
 8. Kliknite Sljedeće.
 9. Unesite naziv EPUB datoteke pa kliknite Eksportiraj.
 10. Kada eksportirate datoteku, dodajte je u iBooks da biste je pogledali.

Eksportiranje pomoću aplikacije Pages za iOS

 1. Otvorite dokument u aplikaciji Pages za iOS.3
 2. Dodirnite ikonu Više.
 3. Dodirnite Eksportiraj.
 4. Odaberite EPUB.
 5. Upišite naslov i autora.
 6. Odaberite vrstu omota za EPUB knjigu. Saznajte više o omotima
 7. Dodirnite stil rasporeda koji želite koristiti. Saznajte kako odabrati najbolji raspored za svoj projekt..Dokument rasporeda stranice automatski se eksportira s fiksnim rasporedom.
 8. Dodirnite Napredno.
 9. Odaberite kategoriju i jezik svoje knjige. 
 10. Da bi se odabrani fontovi prikazivali u EPUB-u, odaberite Ugradi fontove. Ako poništite odabir opcije Ugradi fontove, odabrani će font biti font koji je postavljen u čitateljevoj aplikaciji. Pages može ugrađivati OpenType (OTF) i TrueType (TTF) fontove.
 11. Ako želite pretvarati videozapise koji nisu kompatibilni s trgovinom iBooks Store u slike, ostavite opciju Kompatibilnost s trgovinom iBooks Store uključenom. Ako isključite opciju Kompatibilnost s trgovinom iBooks Store, čitateljeva aplikacija možda neće moći reproducirati videozapis.
 12. Dodirnite Natrag.
 13. Dodirnite Pošalji da biste podijelili svoj EPUB.

3 Ako ste omogućili praćenje promjena u dokumentu koji želite eksportirati, prihvatite ili odbacite promjene te prije eksportiranja prekinite praćenje promjena. Praćene se promjene automatski prihvaćaju ako se ne izvrši neka konkretna radnja. 

Eksportiranje pomoću aplikacije Pages za iCloud

 1. Otvorite dokument u aplikaciji Pages za iCloud.
 2. Kliknite gumb postavki za iCloud pa odaberite „Preuzmi kopiju”.
 3. U prozoru za preuzimanje koji se otvori kliknite EPUB.
 4. Upišite naslov i autora.
 5. Odaberite stil omota za svoj EPUB. Saznajte više o omotima.
 6. Odaberite stil rasporeda. Saznajte kako odabrati najbolji raspored za svoj projekt.. Ako koristite dokument rasporeda stranice, morate ga eksportirati s fiksnim rasporedom.
 7. U odjeljku Napredno odaberite kategoriju i jezik svoje knjige.
 8. Kliknite Preuzimanje.

Objava knjige

Knjigu u aplikaciji iBooks možete postaviti kao dostupnu besplatno ili uz naknadu

 1. Morate imati iTunes Connect račun za iBooks.
 2. Prijavite se na iTunes Producer.
 3. Unesite metapodatke, prava i podatke o cijeni knjige pa dodajte EPUB u okno Datoteke.
 4. Spremite promjene pa kliknite Pošalji.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ni proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Prilikom korištenja interneta uvijek postoje rizici. Obratite se davatelju usluge da biste saznali više. Nazivi drugih tvrtki i proizvoda mogu biti robne marke svojih vlasnika.

Datum objave: