Upotreba naprednih opcija za izradu knjiga u aplikaciji Pages

Saznajte kako pomoću naprednih opcija u aplikaciji Pages detaljno prilagoditi ili izraditi digitalnu knjigu u EPUB formatu za knjige.

EPUB format standard je za otvorene digitalne knjige (e-knjige) Međunarodnog foruma za digitalno nakladništvo. S aplikacijom Pages možete izvoziti dokumente u EPUB formatu tako da se mogu čitati pomoću aplikacije Books na iPhone, iPad, iPod touch ili Mac uređaju ili pomoću EPUB čitača drugih proizvođača. Ovaj članak sadrži detaljne upute za izradu knjige u aplikaciji Pages.

Da biste brzo izradili knjigu bez posebnog oblikovanja, možete upotrijebiti i unaprijed dizajnirane predloške za knjigu u aplikaciji Pages.

Odabir formata

Knjigu možete izraditi pomoću bilo kojeg predloška u aplikaciji Pages, kao i pomoću predložaka čija je specifična namjena izrada knjiga. Predlošci za knjige okomitog usmjerenja utemeljeni su na dokumentima za obradu riječi i mogu se izvoziti kao EPUB-ovi promjenjivog tijeka ili EPUB-ovi s fiksnim rasporedom. Predlošci za knjige vodoravnog usmjerenja utemeljeni su na dokumentima rasporeda stranice i mogu se izvoziti kao EPUB-ovi s fiksnim rasporedom.

Odaberite raspored promjenjivog tijeka ili fiksni raspored ovisno o tome kako želite da se sadržaj prikazuje u knjizi.

 • Promjenjivi tijek: ako želite da sadržaj bude prilagođen različitim uređajima i usmjerenjima, odaberite Promjenjivi tijek. U EPUB dokumentu s promjenjivim tijekom veličina teksta i brojevi stranica prilagođavaju se u skladu s čitačem. Promjenjivi tijek najbolji je odabir za dokumente koji većinom sadrže tekst.
 • Fiksni raspored: ako želite da raspored svake stranice u dokumentu ostane isti bez obzira na uređaj ili usmjerenje, odaberite fiksni raspored. U EPUB-u s fiksnim rasporedom korisnik može povećavati i smanjivati prikaz, ali položaj teksta i sadržaja ostaje fiksan te se ne mijenja. Fiksni raspored najbolji je za dokumente s mnoštvom slika ili više stupaca.

Značajke koje nisu podržane ili se ne mijenjaju pri izvozu u EPUB

Sljedeće se značajke iz vašeg dokumenta aplikacije Pages uklanjaju ili mijenjaju pri izvozu u EPUB bez obzira na odabrani raspored:

 • pametna polja
 • fusnote se pretvaraju u bilješke na kraju teksta1
 • komentari
 • neki efekti slika (npr. sjene)
 • slikama većim od 4 megapiksela veličina se mijenja na 4 megapiksela

1 Ako dokument s fiksnim rasporedom izvezete u EPUB, fusnote se neće sačuvati.

Značajke dostupne samo u fiksnom rasporedu

Sljedeće su značajke iz dokumenta aplikacije Pages izvoze samo u EPUB s fiksnim rasporedom. I dalje možete izvoziti dokumente koji obuhvaćaju navedene značajke u raspored promjenjivog tijeka, no te značajke neće biti prikazane u izvezenom EPUB-u.

 • zaglavlja i podnožja
 • više stupaca
 • veličina stranice
 • usmjerenje stranice
 • polja s brojem stranice i ukupnim brojem stranica
 • prored
 • rastavljanje riječi
 • tekst unutar oblika koji se može odabrati
 • tekst i objekti koji se preklapaju (npr. tekst koji se preklapa sa slikom ili oblikom)
 • glavni objekti
 • tekst prelomljen oko objekata
 • plutajući objekti izvoze se kao plutajući (ne pretvaraju se u ugrađene kao u EPUB-ovima s promjenjivim tijekom)
 • pomaci tabulatora
 • sjene/odsjaji
 • povezani tekstni okviri

Priprema dokumenta

U aplikaciji Pages sve dokumente rasporeda stranice možete izvesti u fiksni raspored, a sve dokumente za obradu teksta u fiksni raspored ili raspored promjenjivog tijeka.2 Možete umetnuti kazalo sadržaja u knjigu koju ste stvorili iz dokumenta za obradu teksta. Ako u dokument za obradu teksta niste umetnuli kazalo sadržaja, ono će se automatski generirati na temelju stilova odjeljaka koje ste upotrijebili. Dokument s fiksnim rasporedom bez kazala sadržaja izvozi se bez kazala sadržaja.

2 Ako dokument želite izvesti kao EPUB s promjenjivim tijekom, za najbolje rezultate upotrijebite dokument za obradu teksta s ugrađenim slikama.

Tekst u EPUB-ovima s promjenjivim tijekom

Ako knjigu izvezete kao knjigu promjenjivog tijeka, tekst se može razlikovati od onoga što je bilo prikazano u aplikaciji Books ili drugim čitačima:

 • Čitatelji prilikom čitanja knjige u aplikaciji Books mogu odabrati željenu veličinu teksta.
 • Veličine teksta koje odredite u dokumentu aplikacije Pages pretvaraju se u malu, srednju ili veliku u vašoj knjizi da bi tekst slične veličine u aplikaciji Pages bio na isti način prikazan u EPUB-u.
 • Boje teksta u knjizi možda neće biti iste kao one u dokumentu aplikacije Pages.

Korištenje kazala sadržaja

Ako u dokument aplikacije Pages prije izvoza u EPUB niste umetnuli kazalo sadržaja, ono će se automatski generirati na temelju stilova odjeljaka koje ste upotrijebili. U aplikaciji Books to kazalo sadržaja možete vidjeti tako da odaberete Prikaz > Pokaži kazalo sadržaja na Macu ili tako da dodirnete ikona kazala sadržaja na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju.

Također možete stvoriti prilagođena kazala sadržaja za dokumente za obradu teksta u aplikaciji Pages za Mac.3

 1. Na izborniku Umetanje odaberite Kazalo sadržaja > Dokument. Za svaki unos koji želite u kazalu sadržaja provjerite ima li odgovarajući stil odlomka.
 2. Odaberite kazalo sadržaja pa otvorite inspektor formata. 
 3. U oknu Kazalo sadržaja odaberite sve stilove odlomaka koje želite da se pojavljuju u kazalu sadržaja. 
 4. Uklanjajte i dodajte stavke odabirom i poništavanjem odabira stilova odlomka u oknu Kazalo sadržaja. 

3 Kazalo sadržaja ne možete stvoriti ili urediti u aplikaciji Pages za iOS ili aplikaciji Pages za iCloud. Da biste promijenili stilove koji se prikazuju u kazalu sadržaja, otvorite dokument u aplikaciji Pages za Mac pa slijedite upute za izradu prilagođenog kazala sadržaja u aplikaciji Pages za Mac.

Informacije o poglavljima u EPUB-ovima promjenjivog tijeka

Pages automatski umeće prijelome poglavlja na temelju stilova odlomka. Da biste započeli, odaberite naziv prvog poglavlja knjige. Zatim primijenite stil odlomka naslova ili zaglavlja, primjerice Naslov, Zaglavlje, Zaglavlje 2, Zaglavlje 3 ili Zaglavlje crveno. Prilikom svake upotrebe tog stila sadržaj koji slijedi postat će novo poglavlje u EPUB-u. Prijelom stranice u EPUB-u promjenjivog tijeka bit će umetnut između poglavlja.

Upotreba objekata u EPUB-ovima promjenjivog tijeka

Da biste ostvarili najbolje rezultate s EPUB-ovima promjenjivog tijeka, promijenite sve slike, oblike i druge objekte u dokumentu u ugrađene objekte.

 1. Odaberite ili umetnite objekt.
 2. Kliknite ili dodirnite gumb Inspektor formata.
 3. Kliknite ili dodirnite Razmjesti.
 4. Odaberite „Pomiči uz tekst”.
 5. Na izborniku Omatanje teksta odaberite „U razini s tekstom”.

Dodavanje omota knjige

Nakon izvoza knjige možete odabrati vrstu njezina omota. Omot se pojavljuje u medijateci aplikacije Books ili pak kao ikona na računalu.

Ako odaberete „Odabir slike”, sliku omota možete dodati s iPhone, iPad, iPod touch uređaja, Mac računala ili pak s PC-ja. Slika omota može biti u PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF ili GIF formatu, no mora biti manja od 4 megapiksela.

Ako odaberete „Bez omota knjige”, za knjigu će se upotrijebiti generička ikona iz medijateke aplikacije Books.

Izvoz u EPUB knjigu

Dokument možete izvesti u EPUB formatu pomoću aplikacije Pages za Mac ili Pages za iOS, ili pak na internetu na adresi iCloud.com.

Izvoz pomoću aplikacije Pages za Mac

 1. Otvorite dokument u aplikaciji Pages za Mac.3
 2. Odaberite Datoteka > Eksportiraj u > EPUB.
 3. Upišite naslov i autora.
 4. Odaberite vrstu omota za EPUB knjigu. Saznajte više o omotima.
 5. Odaberite stil rasporeda koji želite koristiti. Saznajte kako odabrati najbolji raspored za svoj projekt. Dokument rasporeda stranice automatski se izvozi s fiksnim rasporedom.
 6. (neobavezno) U naprednim opcijama odaberite primarnu kategoriju i jezik svoje knjige.
 7. Da bi se odabrani fontovi prikazivali u EPUB-u, odaberite Ugradi fontove. Ako poništite odabir opcije Ugradi fontove, odabrani će font biti onaj postavljen u čitateljevoj aplikaciji. Pages može ugrađivati OpenType (OTF) i TrueType (TTF) fontove.
 8. Kliknite Sljedeće.
 9. Unesite naziv EPUB datoteke pa kliknite Eksportiraj.
 10. Da biste prikazali EPUB datoteku u aplikaciji Books nakon završetka izvoza, dvokliknite tu datoteku.

3 Ako ste omogućili praćenje promjena u dokumentu koji želite izvesti, prihvatite ili odbacite promjene te prije izvoza prekinite praćenje promjena. Praćene se promjene automatski prihvaćaju ako se ne izvrši neka konkretna radnja. 

Izvoz pomoću aplikacije Pages za iOS

 1. Otvorite dokument u aplikaciji Pages za iOS.4
 2. Dodirnite ikonu Više.
 3. Dodirnite Eksportiraj.
 4. Odaberite EPUB.
 5. Upišite naslov i autora.
 6. Odaberite vrstu omota za EPUB knjigu. Saznajte više o omotima
 7. Dodirnite stil rasporeda koji želite koristiti. Saznajte kako odabrati najbolji raspored za svoj projekt. Dokument rasporeda stranice automatski se izvozi s fiksnim rasporedom.
 8. (neobavezno) Dodirnite Napredno, a zatim odaberite kategoriju i jezik svoje knjige. 
 9. Da bi se odabrani fontovi prikazivali u EPUB-u, odaberite Ugradi fontove. Ako poništite odabir opcije Ugradi fontove, odabrani će font biti onaj postavljen u čitateljevoj aplikaciji. Pages može ugrađivati OpenType (OTF) i TrueType (TTF) fontove.
 10. Ako dokument sadržava filmove, a planirate ponuditi svoje knjige u aplikaciji Apple Books, uključite kompatibilnost a aplikacijom Apple Books da biste nekompatibilne filmove pretvorili u slike. Uklonjene će biti i nekompatibilne audiodatoteke.
 11. Dodirnite Natrag.
 12. Dodirnite Eksportiraj da biste podijelili EPUB.
 13. Da biste prikazali EPUB datoteku u aplikaciji Books nakon završetka izvoza, odaberite Kopiraj u Books.

4 Ako ste u dokumentu koji želite izvesti koristili funkciju praćenja promjena, prihvatite ili odbacite sve promjene i isključite praćenje promjena prije izvoza. Praćene se promjene automatski prihvaćaju ako se ne izvrši neka konkretna radnja. 

Izvoz pomoću aplikacije Pages za iCloud

 1. Otvorite dokument u aplikaciji Pages za iCloud.
 2. Kliknite gumb postavki za iCloud pa odaberite „Preuzmi kopiju”.
 3. U prozoru za preuzimanje koji se otvori kliknite EPUB.
 4. Upišite naslov i autora.
 5. Odaberite stil omota za EPUB. Saznajte više o omotima.
 6. Odaberite stil rasporeda. Saznajte kako odabrati najbolji raspored za svoj projekt. Ako koristite dokument rasporeda stranice, morate ga izvesti s fiksnim rasporedom.
 7. (neobavezno) U odjeljku Napredno odaberite kategoriju i jezik za svoju knjigu.
 8. Kliknite Preuzmi.

Objava knjige

Svoju knjigu možete objaviti izravno u aplikaciji Apple Books iz aplikacije Pages na svojem iPad, iPhone ili Mac uređaju ili na internetu putem web-mjesta iCloud.com.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ni proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Prilikom korištenja interneta uvijek postoje rizici. Obratite se davatelju usluge da biste saznali više. Nazivi drugih tvrtki i proizvoda mogu biti robne marke svojih vlasnika.

Datum objave: