Korištenje gesti za kretanje po iPhone X uređaju

Geste na iPhone X uređaju omogućuju vam brzo kretanje, istodobno obavljanje više zadataka, prilagodbu postavki i pristup svemu što često koristite.

Pregled osnova

Koristite bočnu tipku da biste uključili iPhone X, aktivirali način mirovanja, koristili Siri ili Apple Pay i još mnogo toga.

 

Uključivanje i isključivanje

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite bočnu tipku dok se ne pojavi Appleov logotip.

Da biste isključili uređaj, istodobno pritisnite i držite bočnu tipku te jednu od tipki za glasnoću dok se ne pojavi kliznik, a zatim pomoću njega isključite uređaj.

Mirovanje i aktivacija

Podignite iPhone X ili ga dodirnite da biste ga aktivirali.

Da biste iPhone X prebacili u stanje mirovanja, pritisnite bočnu tipku.

Korištenje Siri

Izgovorite „Hej, Siri”. Možete također pritisnuti bočnu tipku i držati je.

Instalacija aplikacija

Nakon odabira aplikacije u trgovini App Store, dvaput pritisnite bočnu tipku da biste je instalirali.

Korištenje servisa Apple Pay

Da biste autorizirali kupnje na servisu Apple Pay pomoću značajke Face ID, dvaput pritisnite bočnu tipku pa pogledajte u iPhone X.

Upotreba intuitivnih gesti za kretanje

Da bismo stvorili jednoliku površinu bez nepotrebnih elemenata sučelja, tipku Home zamijenili smo novim, ali poznatim načinima kretanja. Da biste započeli, podignite iPhone i pogledajte u njega da biste ga otključali pomoću značajke Face ID. Ako se uređaj nalazi na stolu ili nekoj drugoj ravnoj površini, podignite ga ili dodirnite da biste ga aktivirali.

Otključavanje i pristup početnom zaslonu

Da biste ga otključali, pogledajte u iPhone X, a zatim na zaključanom zaslonu prstom prijeđite odozdo prema gore. Da biste u bilo kojem trenutku pristupili početnom zaslonu, prstom prijeđite od donjeg ruba zaslona prema gore.

Istodobno obavljanje više zadataka

Prstom prijeđite od dna zaslona prema gore i zastanite. Ako ste u aplikaciji, prstom prijeđite udesno po donjem rubu zaslona da biste prešli u drugu aplikaciju.

Pronalaženje widgeta

Da biste pogledali podatke iz aplikacija koje ste dodali u widgete, na početnom ili zaključanom zaslonu prstom prijeđite udesno.

Traži

Da biste brzo pronašli željeni sadržaj na uređaju ili webu, prstom prijeđite od sredine zaslona prema dolje.

Otvaranje Kontrolnog centra

Da biste brzo prilagodili postavke i aplikacije u kontrolnom centru, prstom prijeđite prema dolje od gornjeg desnog kuta zaslona.

 

Prikaz obavijesti

Da biste pogledali obavijesti, primjerice telefonske pozive, podsjetnike i poruke, prstom prijeđite od vrha zaslona prema dolje.

Dosezanje stavki na vrhu

Da biste dosegli stavke na vrhu, na donjem rubu zaslona prstom prijeđite prema dolje. S donjeg ruba zaslona možete i brzo prstom prijeći prema gore i prema dolje.*

  

*Dosezanje je po zadanom isključeno. Da biste ga uključili, otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost, pomaknite se prema dolje, dodirnite Dosezanje pa ga uključite.

Datum objave: