Rad na više dokumenata u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote na iPad uređaju

Pregledajte i uredite dva dokumenta iz iste aplikacije jedan pored drugoga uz značajku Split View ili pristupite većem broju otvorenih dokumenata uz značajku App Exposé.

Otvaranje dvaju dokumenata u prikazu Split View

Uz značajku Split View možete raditi na dva dokumenta iz iste aplikacije tako da ih postavite jedan pored drugoga. Na primjer, otvorite dva Pages dokumenta u isto vrijeme i dijelite sadržaj između njih: povucite i ispustite ili kopirajte i zalijepite tekst, slike, tablice i još toga iz jednog dokumenta u drugi. Split View možete postaviti u upravitelju dokumenata u aplikaciji Pages, Numbers i Keynote ili u već otvorenom dokumentu.

Otvaranje dvaju dokumenata iz upravitelja dokumenata

 1. Otvorite upravitelj dokumenata u aplikaciji Pages, Numbers ili Keynote.
 2. Povucite dokument iz upravitelja dokumenata na desni ili lijevi rub zaslona da biste pokrenuli prikaz Split View.
 3. Dodirnite drugi dokument u upravitelju dokumenata da biste ga otvorili pored prvog dokumenta.
 4. U prikazu Split View možete podešavati prored i više toga:
  • Da biste podesili prored dokumenata na zaslonu, povucite razdjelnik ulijevo ili udesno.
  • Da biste Split View prebacili u Slide Over, prstom prijeđite s vrha dokumenta prema dolje.
  • Da biste zatvorili prikaz Split View, povucite razdjelnik preko dokumenta koji želite zatvoriti.

Otvaranje drugog dokumenta kada je jedan već otvoren

 1. Kada je otvoren Pages, Numbers ili Keynote dokument prijeđite prstom prema gore s dna zaslona da biste otvorili dock.
 2. U docku dodirnite i držite ikonu aplikacije pa je povucite na desni ili lijevi rub zaslona da biste dobili prikaz Split View.
 3. Dodirnite dokument da biste ga otvorili pored prvog dokumenta u prikazu Split View ili dodirnite gumb plus  da biste potražili drugi dokument u upravitelju dokumenata.
 4. U prikazu Split View možete podešavati prored i više toga:
  • Da biste podesili prored dokumenata na zaslonu, povucite razdjelnik ulijevo ili udesno.
  • Da biste Split View prebacili u Slide Over, prstom prijeđite s vrha dokumenta prema dolje.
  • Da biste zatvorili prikaz Split View, povucite razdjelnik preko dokumenta koji želite zatvoriti.


Otvaranje drugih dokumenata iz iste aplikacije

Uz pomoć značajke App Exposé možete se brzo prebacivati između više dokumenata istodobno.

 1. U otvorenom upravitelju dokumenata ili određenom Pages, Numbers ili Keynote dokumentu prijeđite prstom prema gori da bi se prikazao dock.
 2. Dodirnite aplikaciju u docku da biste ušli u značajku App Exposé, koja prikazuje sve dokumente otvorene u toj aplikaciji.
 3. Dodirnite jedan od dokumenata da biste ga otvorili. Ili dodirnite gumb plus  da biste otvorili drugi dokument ili izradili novi u upravitelju dokumenata.


Datum objave: