Novosti u aplikaciji Pages za Mac računalo

Saznajte više o novim značajkama aplikacije Pages 10.0 za Mac računalo.

Novi predlošci

Odaberite jedan od niza predivnih novih predložaka koji će vam pomoći da započnete s radom.

Dijeljenje mapa iCloud Drive

Dodajte dokument aplikacije Pages u zajedničku mapu servisa iCloud Drive za automatski početak suradnje. Potreban je sustav macOS 10.15.4.

Saznajte više

Veliki inicijali

Dodajte veliki inicijal da biste istaknuli odlomak velikim dekorativnim početnim slovom.

Saznajte više

I još mnogo toga

 • Dodajte boju, gradijent ili sliku u pozadinu bilo kojeg dokumenta. Saznajte više
 • S lakoćom pristupajte predlošcima putem novog, redizajniranog birača predložaka.
 • Ispišite ili izvezite PDF svog dokumenta s uključenim komentarima. Saznajte više
 • Možete uređivati zajedničke dokumente izvan mreže, a vaše će se izmjene prenijeti kada se ponovno povežete na mrežu. Saznajte više
 • Poboljšajte dokumente raznovrsnim novim oblicima koje je moguće uređivati.

Nabavite potpune detaljne upute i informacije o svim značajkama u aplikaciji Pages za Mac računalo.


Novosti u aplikaciji Pages 8.2 za Mac računalo

 • Pogledajte zadani font i veličinu fonta za sve nove dokumente koji se izrađuju iz osnovnih predložaka. Saznajte više
 • Prijeđite na određenu stranicu u dokumentu pomoću nove naredbe izbornika.
 • Jednostavno dodajte videozapise u HEVC formatu koji omogućuje spremanje datoteke u smanjenoj veličini uz očuvanje kvalitete vizualnog sadržaja. Saznajte više
 • Dodajte opise pristupačnosti zvučnim zapisima, videozapisima ili crtežima. Saznajte više
 • Poboljšana pristupačnost izvezenih PDF-ova.

Novosti u aplikaciji Pages 8.1 za Mac računalo

 • Stilizirajte svoj tekst tako da ga ispunite nijansama ili slikama ili pak primijenite nove stilove obruba. Saznajte više
 • Kopirajte i zalijepite stranice ili odjeljke iz jednog dokumenta u drugi. Saznajte više
 • Postavljajte veze iz teksta na druge stranice u dokumentu rasporeda stranice. Saznajte više
 • Postavite slike, oblike i jednadžbe u redak u tekstualne okvire tako da se pomiču s tekstom. Saznajte više
 • Zahvaljujući otkrivanju lica, osobe na fotografijama inteligentno se pozicioniraju u rezervirana mjesta i objekte.
 • Ponovno primijenite glavnu stranicu tako da se rezervirana mjesta za tekst i medije vrate na zadani stil i poziciju. Saznajte više
 • Izradite knjige na temelju novih predložaka za romane (dostupno samo na engleskom jeziku).


Novosti u aplikaciji Pages 8.0 za Mac računalo

 • Koristite prikaz novog kazala sadržaja za jednostavnu navigaciju dokumentom ili knjigom. Saznajte više
 • Automatski sikronizirajte prilagođene oblike na svim svojim uređajima pomoću servisa iCloud. Saznajte više
 • Automatski sikronizirajte prilagođene predloške na svim svojim uređajima pomoću servisa iCloud. Saznajte više
 • Dodajte vodiče za usklađivanje u predloške stranica za pomoć u oblikovanju izgleda stranice.
 • Poboljšane performanse kod suradnje na dokumentima.
 • Umećite kazala sadržaja i uređujte grupirane objekte za vrijeme suradnje.
 • Na kineskom, japanskom i korejskom jeziku sada možete pisati okomito po cijelom dokumentu ili u pojedinom tekstualnom okviru. Saznajte više


Novosti u aplikaciji Pages 7.3 za Mac računalo

Ponudite svoje knjige za preuzimanje ili kupujte u aplikaciji Apple Books. Saznajte više


Novosti u aplikaciji Pages 7.2 za Mac računalo

 • Koristite tamni mod da biste aplikaciji Pages dali dramatični, tamni izgled. Zahtjeva sustav macOS Mojave.Saznajte više
 • Jednostavno snimajte, uređujte i reproducirajte zvuk izravno na stranici. Saznajte više
 • Podrška za kameru kontinuiteta omogućuje vam snimanje fotografije ili skeniranje dokumenta iPhone ili iPad uređajem i njihov automatski prikaz u dokumentu na Mac računalu. Zahtjeva sustav macOS Mojave i iOS 12Saznajte više
 • Poboljšajte dokumente raznovrsnim novim oblicima koje je moguće uređivati.
 • Poboljšanja performansi i stabilnosti.


Novosti u aplikaciji Pages 7.1 za Mac računalo

 • Pratite promjene teksta u oblicima i tekstnim okvirima.
 • Dodajte boje i slike na pozadine u dokumentima s rasporedom stranica.
 • Dajte grafikonima novi izgled sa zaobljenim kutovima na stupcima i trakama.
 • U dokumente s rasporedom stranica dodajte matematičke formule pomoću LaTeX ili MathML notacije. Saznajte više
 • Poboljšajte dokumente raznovrsnim novim oblicima koje je moguće uređivati.
 • Poboljšana podrška za arapski i hebrejski. Saznajte više


Novosti u aplikaciji Pages 7.0 za Mac računalo

 • Da biste stvorili interaktivne EPUB knjige, koristite nove predloške za knjige. Saznajte više
 • Usporedno prikažite dvije stranice i formatirajte ih u skladu s proširenjem na dvije stranice. Saznajte više
 • Surađujte u stvarnom vremenu na dokumentima pohranjenima na platformi Box. Zahtjeva sustav macOS High SierraSaznajte više
 • Da biste vidjeli zbirku fotografija, na istu stranicu dodajte galeriju slika.
 • Stvorite predloške stranica da biste zadržali dosljedan izgled cijelog dokumenta. 
 • Prstenastim grafikonima vizualno prikažite podatke na nov i privlačan način.
 • Poboljšajte dokumente raznovrsnim novim oblicima koje je moguće uređivati.
 • Dodatne opcije za smanjenje veličine datoteke dokumenata.
 • Nova opcija za automatsko oblikovanje razlomaka tijekom tipkanja.


Novosti u aplikaciji Pages 6.3 za Mac računalo

 • Poboljšani izvoz PDF dokumenata omogućuje prikaz kazala sadržaja dokumenta na bočnoj traci aplikacije Pregled i drugih aplikacija za prikaz PDF dokumenata.
 • Povlačite i ispuštajte retke tablica koje se prikazuju na više stranica. Saznajte više
 • Poboljšanja performansi i stabilnosti


Novosti u aplikaciji Pages 6.2 za Mac računalo

 • Poboljšajte dokumente pomoću medijateke koja sadrži više od 500 profesionalno nacrtanih oblika. Saznajte više
 • Odgovarajte na komentare i uključite se u nizove razgovora. Saznajte više
 • Dodajte povezane tekstne okvire da bi tekst mogao jednostavno prelaziti s jednog mjesta na drugo. Saznajte više
 • Štedite na vremenu zahvaljujući novim opcijama za samoispravak i zamjenu teksta tijekom tipkanja. Saznajte više
 • Dokumente izvozite kao ePub knjige s fiksnim rasporedom elemenata. Saznajte više
 • Dok surađujete na nekom dokumentu, mijenjajte margine, podnožja i veličinu papira. Saznajte više
 • Poboljšana podrška za arapski i hebrejski.
 • Funkcije Burza i valuta sada vraćaju podatke koji su zabilježeni u trenutku zatvaranja burze prethodnog dana. Saznajte više


Novosti u aplikaciji Pages 6.1 za Mac računalo

 • Radi jednostavnog povezivanja jednog dijela dokumenta s drugim dodajte knjižne oznake. Saznajte više
 • Dodajte elegantne matematičke formule pomoću LaTeX ili MathML notacije. Saznajte više
 • Dokumente zaštićene lozinkom brzo otvarajte pomoću opcije Touch ID na novom MacBook Pro računalu sa značajkom Touch Bar. Saznajte više
 • S lakoćom zamijenite font u čitavom dokumentu.
 • Uvozite i izvozite dokumente u formatu RTF (Rich Text Format). Saznajte više
 • Zahvaljujući novim linijama vodilicama, tortni grafikoni postaju pregledniji.
 • Nove funkcije Burza i Valuta pružaju ažurirane podatke o vrijednosnicama u tablicama.
 • Prilagodite datum, vrijeme i valutu za svoj jezik ili regiju.


Novosti u aplikaciji Pages 6.0.5 za Mac računalo

 • Podrška za Touch Bar na novom MacBook Pro računalu omogućuje vam jednostavno uređivanje teksta, oblika, tablica i grafikona.
 • Poboljšanja stabilnosti i performansi.


Novosti u aplikaciji Pages 6.0 za Mac računalo

 • Suradnja u stvarnom vremenu (značajka u beta-verziji)
  • Dokumente istodobno uređujte s drugima u aplikaciji Pages na Mac računalu, iPad i iPhone uređaju te servisu iCloud.com.
  • Dokumente dijelite javno ili s određenim osobama.
  • Pogledajte tko sve radi na nekom dokumentu.
  • Pratite pokazivače ostalih korisnika koji rade na dokumentu.
  • Saznajte više
 • Otvorite i uredite dokumente u aplikaciji Pages ’05. Saznajte više
 • Za rad s više proračunskih tablica u jednom prozoru koristite kartice.
 • Podrška za široku paletu boja za slike.

   
Datum objave: