Prilagodba postavki AirPod slušalica

Saznajte kako promijeniti naziv AirPod slušalica i funkciju dvostrukog dodira na AirPod slušalici ili dodirivanja i držanja na AirPod Pro slušalicama.

Otvorite kućište AirPod slušalica, a zatim na iOS ili iPadOS uređaju dodirnite Postavke > Bluetooth. Dodirnite gumb informacija koji se na popisu uređaja nalazi pokraj AirPod slušalica. Evo dostupnih mogućnosti:


Dodjela naziva AirPod slušalicama

Dodirnite trenutni naziv. Potom unesite novi naziv za AirPod slušalica i dodirnite Gotovo.

Promjena funkcije dodirivanja i držanja na AirPod Pro slušalicama

AirPod Pro slušalice imaju tri moda za regulaciju buke: Aktivno poništavanje buke, Propusnost i Isključeno. Kada pritisnete i zadržite senzor pritiska na izduženom dijelu lijeve ili desne AirPod slušalice, po zadanim postavkama AirPod Pro slušalice prelaze između značajki Aktivno poništavanje buke i Propusnost.* Možete promijeniti modove za regulaciju buke koje upotrebljava funkcija pritiska i držanja:

  1. Otvorite zaslon postavki AirPod Pro slušalica.
  2. U izborniku Pritiskanje i držanje AirPod slušalica dodirnite opciju Lijevo ili Desno pa provjerite je li odabrana opcija Regulacija buke.
  3. Odaberite dva ili tri moda za regulaciju buke koja želite upotrebljavati s funkcijom pritiskanja i držanja. Ako su obje AirPod slušalice postavljene na promjenu moda regulacije buke, promjena postavki funkcije pritiska i držanja na jednoj AirPod slušalici primjenjuje se na obje.

Funkciju pritiskanja i držanja možete postaviti i za upotrebu značajke Siri. Na zaslonu postavki AirPod Pro slušalica, dodirnite opciju Lijevo ili Desno, a zatim odaberite Siri. Jednu AirPod slušalicu možete postaviti za Siri, a na drugoj možete namještati modove za regulaciju buke.

* U kontrolnom centru ili postavkama možete se prebacivati između sva tri moda za regulaciju buke.

Promjena funkcije dvostrukog dodira AirPod slušalica

Na AirPod slušalicama (prve i druge generacije) odaberite lijevu ili desnu AirPod slušalicu na zaslonu postavki slušalica te odaberite funkciju dvostrukog dodira slušalice:

  • Koristite Siri za upravljanje audiosadržajem, promjenu glasnoće i ostalog što ona može učiniti
  • Reprodukcija, pauziranje i zaustavljanje audiosadržaja
  • Prijelaz na sljedeću skladbu
  • Povratak na prethodnu skladbu

Uključivanje i isključivanje automatske detekcije uha

AirPod slušalice po zadanom prepoznaju kada ih umetnete u uho te počnu primati zvuk s uređaja. Ako izvadite jednu od AirPod slušalica, reprodukcija se pauzira i potom nastavlja, a ako izvadite obje, reprodukcija se prekida i ne nastavlja. Ako imate uključenu značajku automatske detekcije uha, a ne nosite AirPod slušalice, zvuk se reproducira putem zvučnika uređaja.

Ako isključite automatsku detekciju uha, te su značajke isključene i zvuk se reproducira na AirPod slušalice bez obzira na to nosite li ih ili ne.

Postavljanje mikrofona na lijevi, desni ili automatski

Na svakoj AirPod slušalici nalazi se mikrofon, stoga možete upućivati telefonske pozive i koristiti Siri. Mikrofon je po zadanom namješten na automatski, pa svaka od AirPod slušalica može biti mikrofon. Ako koristite samo jednu AirPod slušalicu, ona će biti mikrofon.

Mikrofon možete postaviti i na opciju Uvijek lijevi ili Uvijek desni. Time se mikrofon postavlja na lijevu ili desnu AirPod slušalicu. Ta će AirPod slušalica biti mikrofon i ako je izvučete iz uha ili stavite u kućište.

Datum objave: