Prilagodba postavki AirPod slušalica

Saznajte kako promijeniti naziv AirPod slušalica, funkciju dvostrukog dodira na AirPod slušalici itd.

Otvorite kućište za AirPod, a zatim na iOS uređaju dodirnite Postavke > Bluetooth. Na popisu uređaja dodirnite pokraj AirPod slušalica. Evo dostupnih mogućnosti:

Dodjela naziva AirPod slušalicama

Dodirnite trenutni naziv. Potom unesite novi naziv za AirPod slušalica i dodirnite Gotovo.

Promjena funkcije dvostrukog dodira

Na Bluetooth zaslonu odaberite lijevu ili desnu AirPod slušalicu te potom željenu funkciju dvostrukog dodira za AirPod:

  • Koristite Siri za upravljanje audiosadržajem, promjenu glasnoće i ostalog što ona može učiniti
  • Reprodukcija, pauziranje i zaustavljanje audiosadržaja
  • Prijelaz na sljedeću skladbu
  • Povratak na prethodnu skladbu

Uključivanje i isključivanje automatske detekcije uha

AirPod slušalice po zadanom prepoznaju kada ih umetnete u uho te počnu primati zvuk s uređaja. Ako izvadite jednu od AirPod slušalica, reprodukcija se pauzira i potom nastavlja, a ako izvadite obje, reprodukcija se prekida i ne nastavlja. Ako imate uključenu značajku automatske detekcije uha, a ne nosite AirPod slušalice, zvuk se reproducira putem zvučnika uređaja.

Ako isključite automatsku detekciju uha, te su značajke isključene i zvuk se reproducira na AirPod slušalice bez obzira na to nosite li ih ili ne.

Postavljanje mikrofona na lijevi, desni ili automatski

Na svakoj AirPod slušalici nalazi se mikrofon, stoga možete upućivati telefonske pozive i koristiti Siri. Mikrofon je po zadanom namješten na automatski, pa svaka od AirPod slušalica može biti mikrofon. Ako koristite samo jednu AirPod slušalicu, ona će biti mikrofon.

Mikrofon možete postaviti i na opciju Uvijek lijevi ili Uvijek desni. Time se mikrofon postavlja na lijevu ili desnu AirPod slušalicu. Ta će AirPod slušalica biti mikrofon i ako je izvučete iz uha ili stavite u kućište.

Datum objave: