Korištenje hitnih poziva na Apple Watch uređaju

Pomoću Hitnog poziva možete brzo i jednostavno zatražiti pomoć i upozoriti kontakte za hitne slučajeve s Apple Watch uređaja.

Način rada

Kada uputite Hitni poziv, vaš Apple Watch automatski poziva lokalne hitne službe i s njima dijeli vašu lokaciju. 

Apple Watch prikazuje zaslon za hitne pozive 

Kada poziv završi, Apple Watch šalje kontaktima za hitne slučajeve šalje SMS s trenutačnom lokacijom, osim ako to ne otkažete. Neko vrijeme nakon što uđete u hitni način rada, vaši kontakti za hitne slučajeve primaju ažurirane informacije o vašoj promjeni lokacije. Saznajte kako dodati kontakte za hitne slučajeve.

Hitan poziv zahtijeva mobilnu vezu ili Wi-Fi poziv putem internetske veze s Apple Watch uređaja ili iPhone uređaja u blizini.

U nekim zemljama i regijama možda ćete morati odabrati službu koju trebate. Na primjer, u kontinentalnoj Kini možete odabrati policiju, vatrogasce ili hitnu pomoć. Ako imate Apple Watch Series 5 ili noviji uređaj (GPS + Cellular) ili Apple Watch SE ili noviji uređaj (GPS + Cellular), vaš sat također može nazvati lokalne hitne službe kada putujete u druge zemlje ili regije.

Kako nazvati hitne službe na Apple Watch uređaju

  1. Pritisnite i držite bočnu tipku sata (tipka ispod kotačića Digital Crown) dok se ne pojavi kliznik za hitne pozive.
  2. Povucite kliznik za hitne pozive da biste odmah započeli poziv. Možete i nastaviti držati bočnu tipku; nakon odbrojavanja sat automatski poziva hitne službe.

Upotrijebite opcije Detekcija sudara i Detekcija pada da biste pozvali pomoć

Ako imate Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2. generacije) ili Apple Watch Ultra uređaj s najnovijom verzijom watchOS sustava, sat može pozvati hitne službe i poslati poruku hitnim kontaktima kada očita ozbiljan sudar. Saznajte više o upotrebi Detekcije sudara na Apple Watch uređaju za pozivanje pomoći u slučaju nesreće.

Detekcija pada na Apple Watch Series 4 ili novijem uređaju i Apple Watch SE ili novijem uređaju može vas povezati s hitnim službama kada otkrije težak pad. Saznajte kako koristiti Detekciju pada na Apple Watch uređaju.

Isključivanje automatskog biranja

Postavke možete promijeniti tako da se držanjem bočne tipke hitne službe ne pozivaju automatski: 

  1. Otvorite aplikaciju Watch na iPhone uređaju, zatim dodirnite karticu Moj sat.
  2. Dodirnite Hitan poziv.
  3. Isključite mogućnost Zadržite bočnu tipku za biranje. 

Ako isključite ovu postavku, za upućivanje poziva i dalje možete koristiti kliznik za hitne pozive.

Završavanje poziva koji ste slučajno započeli

Ako slučajno pokrenete odbrojavanje Hitnog poziva, samo otpustite bočni gumb.

Ako slučajno započnete hitni poziv, dodirnite gumb Završi poziv crvena ikona završetka poziva, zatim dodirnite Da da biste potvrdili da želite zaustaviti poziv. Nakon toga sat vas pita želite li i dalje poslati tekstualnu poruku kontaktima za hitne slučajeve. Dodirnite Ne ako želite otkazati tekst.

Opcija Završi poziv na Apple Watch uređaju. 

Prestanak dijeljenja lokacije

Nakon hitnog poziva, Apple Watch podsjetit će vas svaka četiri sata da se vaša lokacija dijeli s kontaktima za hitne slučajeve. Dodirnite Prekini dijeljenje u obavijesti da biste prestali dijeliti svoju lokaciju.

Međunarodni hitni pozivi

Apple Watch Series 5 i noviji uređaji (GPS + Cellular) i Apple Watch SE i noviji uređaji (GPS + Cellular) mogu pozivati lokalne hitne službe kada se nalazite u drugoj državi ili regiji. Kada započnete hitni poziv dok ste u inozemstvu sat se povezuje s lokalnim hitnim službama, ali možda neće moći poslati vašu lokaciju ili tekstnu poruku vašim hitnim kontaktima.

U nekim zemljama i regijama međunarodni pozivi hitnim službama funkcioniraju čak i ako niste postaviti mobilnu uslugu na satu. Saznajte koje su države i regije podržane.

Baš kao kada koristite Hitni poziv u svojoj zemlji ili regiji, vaš iPhone mora biti u blizini ako vaš Apple Watch nije model koji podržava mobilnu mrežu.

Datum objave: