Efekti za iMessage poruke na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

Neka vam iMessage poruke budu još efektnije: koristite efekte za oblačiće, animacije na cijelom zaslonu, efekte kamere i mnoge druge.

Za slanje efekata za poruke potreban vam je iMessage. Ako niste sigurni upotrebljavate li iMessage ili SMS/MMS poruke, saznajte kako ih razlikovati. SMS/MMS poruke mogu se naplaćivati, ovisno o operateru. Ako iMessage koristite kada Wi-Fi mreža nije dostupna, moguća je naplata mobilnih podataka.

Slanje poruka s efektima

Efekti za poruke omogućuju vam da pomoću efekata promijenite izgled oblačića s porukama. Da biste animirali zaslon prilikom slanja poruke, možete koristiti i efekte za cijeli zaslon.

efekti za oblačiće

Dodavanje efekta za oblačiće

Pomoću efekata za oblačiće raznim izražajnim reakcijama možete animirati oblačiće s porukama. Da biste poslali poruku s efektom za oblačić, učinite sljedeće:

 1. Otvorite Poruke te dodirnite gumb za sastavljanje poruka da biste započeli novu poruku. Možete otići i na neki postojeći razgovor.
 2. Unesite poruku ili umetnite fotografiju, a zatim dodirnite i držite gumb za slanje poruka.
 3. Da biste dobili pregled efekata za oblačiće, dodirnite pregled oblačića s porukama.
 4. Dodirnite gumb Pošalji poruku da biste poslali poruku.

Da biste reproducirali neki efekt za poruke koji ste primili, ispod te poruke dodirnite gumb za reprodukciju efekta poruke. Ako ne možete primati efekte za oblačiće, provjerite postavke smanjivanja pokreta.

efekti za cijeli zaslon

Dodavanje efekta za cijeli zaslon

Uz efekte za cijeli zaslon svoj zaslon možete oživjeti jekom, reflektorom i ostalim. Učinite sljedeće:

 1. Otvorite Poruke te dodirnite gumb za sastavljanje poruka da biste započeli novu poruku. Možete otići i na neki postojeći razgovor.
 2. Unesite poruku. 
 3. Dodirnite i držite gumb za slanje poruke, a zatim dodirnite Zaslon.
 4. Da biste vidjeli efekte za cijeli zaslon, povucite ulijevo.
 5. Dodirnite gumb Pošalji poruku da biste poslali poruku.

Da biste reproducirali neki efekt za poruke koji ste primili, ispod te poruke dodirnite reprodukcija efekta poruke. Ako ne možete primati efekte za cijeli zaslon, provjerite postavke smanjivanja pokreta.

efekti kamere

Slanje poruke s efektima kamere

Uz značajku efekata kamere u sustavu iOS 12 sada svojim razgovorima možete udahnuti još više života. Brzo stvorite i podijelite fotografije ili videozapise zahvaljujući animojijima, memojijima, filtrima, tekstu zabavnim naljepnicama i ostalom. Učinite sljedeće:

 1. Otvorite Poruke te dodirnite sastavljanje poruka da biste sastavili novu poruku. Možete otići i na neki postojeći razgovor.
 2. Dodirnite ikona kamere.
 3. Dodirnite ikona efekata, zatim opciju Animoji* ikona animojija, Filtri ikona filtara, Tekst ikona teksta, Oblici ikona oblikaili neku aplikaciju za iMessage. Na fotografiju ili u videozapis možete dodati više od jednog efekta.
 4. Nakon odabira efekta koji želite koristiti dodirnite u donjem desnom kutu ikona sa znakom X, a zatim ikona kamere.
 5. Dodirnite ikona za slanje poruke da biste fotografiju poslali ili OK da biste prije slanja dodali osobnu poruku.Ako ne želite poslati fotografiju, u gornjem desnom kutu fotografije dodirnite ikona sa znakom X.

* Da biste koristili animojije ili memojije, potreban je iPhone X ili noviji.

izražajne reakcije Tapback

Odgovaranje na poruku izražajnim reakcijama

Tapback vam omogućuje da brzo odgovorite na poruke pomoću izražajnih reakcija kao što su palac gore ili srce. Da biste odgovorili na poruku pomoću značajke Tapback, učinite sljedeće:

 1. U aplikaciji Poruke otvorite neki razgovor.
 2. Dvaput dodirnite oblačić s porukom ili fotografiju na koju želite odgovoriti.
 3. Odaberite Tapback koji želite poslati.

Tapback možete koristiti i u grupnim porukama. Da biste pogledali tko je odgovorio pomoću značajke Tapback, dodirnite ga.

rukopisne bilješke

Slanje rukopisne poruke

Poruke možete personalizirati tako da u njih dodate rukom pisane bilješke. Poruka će se animirati te vašim prijateljima i članovima obitelji prikazati kao da je pred njima pišete. Da biste poslali rukopisnu bilješku, učinite sljedeće:

 1. Otvorite Poruke te dodirnite sastavljanje poruka da biste sastavili novu poruku. Možete otići i na neki postojeći razgovor.
 2. Ako imate iPhone, zakrenite ga u vodoravni položaj. Ako imate iPad, na tipkovnici dodirnite ikona za vodoravni položaj.
 3. Napišite poruku ili odaberite neku od opcija pri dnu zaslona.
 4. Ako želite početi iznova, dodirnite Vrati ili Očisti. Kad završite, dodirnite OK. Potom dodirnite pošalji poruku da biste poruku poslali.

Više mogućnosti uz Poruke

Datum objave: