Korištenje memojija na iPhone  ili iPad Pro uređaju

Možete izraditi Memoji koji odgovara vašoj osobnosti i raspoloženju, zatim ga poslati putem aplikacija Poruke i FaceTime. Na kompatibilnom iPhone ili iPad Pro uređaju možete izraditi i vlastiti memoji koji ima vaš glas i vaše izraze lica.

 

iPhone prikazuje kako izraditi memoji 

Kako izraditi memoji

 1. Otvorite Poruke i dodirnite gumb Nova poruka Nova poruka da biste započeli novu poruku. Možete prijeći i na postojeći razgovor.
 2. Dodirnite gumb Memoji ikona memojija, a zatim prijeđite prstom udesno i dodirnite gumb Novi memoji dodaj novi memoji.
 3. Prilagodite značajke svog memojija – boju kože, frizuru, oči i slično.
 4. Dodirnite Gotovo.

iPhone prikazuje kako izraditi memoji naljepnicu 

Kako izraditi memoji naljepnice

Memoji automatski postaju paketi naljepnica koji se nalaze na vašoj tipkovnici i možete ih koristiti u aplikacijama Poruke, Mail i nekim aplikacijama drugih proizvođača.

Evo kako izraditi memoji naljepnicu:

 1. Izradite memoji.
 2. Otvorite tipkovnicu, a zatim dodirnite gumb Memoji naljepnice gumb Memoji naljepnice.
 3. Odaberite naljepnicu koju želite poslati. 
 4. Dodirnite gumb Pošalji gumb Pošalji.

iPad Air 2 ne podržava uporabu memoji naljepnica.

iPhone prikazuje kako koristiti animirani memoji 

Kako koristiti animirani memoji u u aplikaciji Poruke

 1. Provjerite imate li kompatibilnu verziju iPhone ili iPad Pro uređaja.
 2. Otvorite Poruke i dodirnite gumb Nova poruka Nova poruka da biste započeli novu poruku. Možete prijeći i na postojeći razgovor.
 3. Dodirnite gumb Memoji gumb Memoji, a zatim prijeđite prstom ulijevo da biste odabrali memoji.
 4. Dodirnite gumb Snimi ikona snimanja da biste započeli snimanje i zaustavi snimanje da biste zaustavili snimanje. Snimati možete 30 sekundi. Da biste uz istu snimku odabrali neki drugi memoji koji ste stvorili, dodirnite ga. Da biste stvorili naljepnicu s memojijem, dodirnite memoji i povucite ga u niz razgovora. Da biste izbrisali memoji, dodirnite gumb Smeće gumb Smeće.
 5. Dodirnite gumb Pošalji ikona slanja.

iPhone prikazuje kako izraditi animirani memoji u aplikaciji FaceTime 

Kako koristiti animirani memoji u aplikaciji FaceTime

 1. Provjerite imate li kompatibilnu verziju iPhone ili iPad Pro uređaja.
 2. Otvorite FaceTime i uputite poziv. 
 3. Kad poziv započne, dodirnite gumb Efekti ikona efekata.
 4. Dodirnite memoji koji želite koristiti.
 5. Nastavite svoj FaceTime poziv s prilagođenim memojijem. Ili dodirnite tipku Zatvori  da biste nastavili bez Memojija ili se vratili na izbornik FaceTime.

Da biste promijenili ili uklonili memoji tijekom FaceTime poziva, ponovite korake od 2. do 4.

Upravljanje memojijima

Želite promijeniti memoji koji ste već izradili? Možete mijenjati značajke postojećeg memojija, izraditi njegovu kopiju s novim značajkama ili izbrisati memoji.

 1. Otvorite Poruke i dodirnite gumb Nova poruka Nova poruka da biste započeli novu poruku. Možete prijeći i na postojeći razgovor.
 2. Dodirnite gumb Memoji gumb Memoji ili gumb Memoji naljepnica Memoji naljepnica, a zatim odaberite memoji koji želite. 
 3. Dodirnite gumb Više ikona za više. Potom odaberite Uredi, Dupliciraj ili Obriši. 

Ako želite imati memoji na svim svojim kompatibilnim uređajimamorate omogućiti dvostruku provjeru autentičnosti za Apple ID i morate biti prijavljeni u iCloud s istim Apple ID-jem na svim uređajima. Morate i uključiti iCloud Drive. Otvorite Postavke > [vaše ime] > iCloud > iCloud Drive.

Da biste koristili animirani memoji, potreban vam je kompatibilni iPhone ili iPad Pro uređaj.

Više mogućnosti za poruke

Učinite svoje poruke izražajnijima pomoću efekata kao što su oblačići za poruke, animacije preko cijelog zaslona i još mnogo toga.

Datum objave: