Postavljanje dokumenta u aplikaciji Pages

Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju, Mac računalu ili na mreži na adresi iCloud.com prebacujte se s jedne vrste dokumenta na drugu, mijenjajte margine, upotrebljavajte usporedne stranice i još mnogo toga.

 

Postavke u aplikaciji Pages na iPhone ili iPad uređaju

Pages na iPhone ili iPad uređaju napredna je aplikacija za obradu teksta koja ima sve moguće alate za izradu i uređivanje dokumenata.

Prebacivanje između obrade teksta i izgleda stranica

U dokumentima za obradu teksta tekst se nastavlja s jedne stranice na drugu, zbog čega su idealni za dokumente poput izvješća i pisama. U dokumentima za izgled stranica možete dodati objekte poput tekstualnih okvira i grafika koje možete rasporediti na željeni način, zbog čega su idealni za biltene i letke. Možete se prebacivati između te dvije vrste dokumenata:

 1. Kada je dokument otvoren u aplikaciji Pages, dodirnite gumb Više  Podešavanje dokumenta gumb Podešavanje dokumenta .
 2. Za dokument za obradu teksta uključite Tijelo dokumenta. Za dokument za raspored stranica isključite Tijelo dokumenta.

Promjena margina, orijentacije stranice i veličine stranice

 1. Otvorite dokument u aplikaciji Pages.
 2. Dodirnite gumb Više , a zatim Podešavanje dokumenta. 
 3. Da biste podesili margine dokumenta za obradu riječi, povlačite strelice oko tekstnog okvira s tijelom. Margine možete promijeniti za sve strane stranice.
 4. Da biste promijenili orijentaciju stranice, dodirnite gumb Podešavanje dokumenta  Dokument, a zatim dodirnite Portret ili Pejzaž.
 5. Da biste promijenili veličinu papira, dodirnite gumb Podešavanje stranice  Dokument, a zatim dodirnite opciju. Ako dokument želite ispisati na papiru veličine 8,5 inča x 11 inča, odaberite Letter. Ako želite prilagođenu veličinu, dodirnite Prilagođena veličina, unesite dimenzije, a zatim dodirnite Gotovo.
 6. Kada završite, dodirnite Gotovo.*

* Ako je japanski, kineski ili korejski glavni jezik za vaš uređaj ili je dodan kao željeni jezik, također možete uključiti okomiti tekst za svoj dokument u Postavljanju dokumenta. 

Korištenje susjednih stranica

Dokument možete postaviti tako da njegov sadržaj podijelite na dvije stranice. Dokumenti s podjelom na dvije stranice na lijevim i desnim stranicama mogu imati različita zaglavlja, podnožja i glavne objekte. Susjedne stranice možete koristiti za rasporede tiskanih knjiga ili za obostrane dokumente koje želite ispisati.

 1. Kada je dokument otvoren u aplikaciji Pages, dodirnite gumb Više  Podešavanje dokumenta gumb Podešavanje dokumenta .
 2. Uključite Susjedne stranice.
 3. Ako za lijeve i desne stranice želite različita zaglavlja i podnožja:
  • U dokumentu za obradu teksta dodirnite gumb Više , Podešavanje dokumenata, gumb Podešavanje dokumenata , a zatim dodirnite Odjeljak. Uključite opciju „Lijeve i desne stranice razlikuju se“.
  • U dokumentu za izgled stranica dodirnite gumb Više , Podešavanje dokumenta, a zatim dodirnite gumb Podešavanje dokumenta . Uključite opciju „Lijeve i desne stranice razlikuju se“.
 4. Kada završite, dodirnite Gotovo.

Susjedne stranice možete pogledati podijeljene na dvije stranice ili kao jednu stranicu. Dodirnite gumb Prikaz ,  a zatim uključite ili isključite opciju Dvije stranice.

Postavljanje zaglavlja i podnožja

Zaglavlja i podnožja možete dodavati ili uklanjati, prikazivati ih i sakrivati, dodavati im sadržaj itd.


Postavke u aplikaciji Pages za Mac

Pages za Mac snažan je alat za obradu riječi koji vam nudi sve što je potrebno za izradu i uređivanje dokumenata putem Mac računala.

Prebacivanje između obrade teksta i izgleda stranica

U dokumentima za obradu teksta tekst se nastavlja s jedne stranice na drugu, zbog čega su idealni za dokumente poput izvješća i pisama. U dokumentima za izgled stranica možete dodati objekte poput tekstualnih okvira i grafika koje možete rasporediti na željeni način, zbog čega su idealni za biltene i letke.

Možete se prebacivati između te dvije vrste dokumenata:

 • Da biste dokument za obradu teksta pretvorili u dokument za izgled stranice, otvorite dokument, a zatim odaberite Datoteka > Pretvori u izgled stranice.
 • Da biste dokument za izgled stranice pretvorili u dokument za obradu teksta, otvorite dokument, a zatim odaberite Datoteka > Pretvori u obradu teksta.

Promjena veličine papira, orijentacije stranice i margina

 1. Dodirnite gumb Više  u alatnoj traci, a zatim kliknite Dokument.
 2. Da biste promijenili veličinu papira, kliknite skočni okvir Veličina papira u odjeljku Pisač i veličina papira, a zatim odaberite opciju. Ako dokument želite ispisati na papiru veličine 8,5 inča x 11 inča, odaberite US Letter. Možete i postaviti prilagođenu veličinu papira.
 3. Da biste promijenili orijentaciju stranice, kliknite željenu orijentaciju u odjeljku Orijentacija stranice.
 4. Da biste promijenili margine u dokumentu za obradu riječi, u odjeljku Margine dokumenta klikajte strelice ili u polja Gornja, Donja, Lijeva i Desna unesite vrijednosti. U praznom su predlošku sve margine automatski postavljene na jedan inč. Ako koristite drugi predložak, veličine margina mogu se razlikovati.* 

* Ako je japanski, kineski ili korejski glavni jezik za vaš uređaj ili je dodan kao željeni jezik, također možete uključiti vertikalni tekst za svoj dokument.

Korištenje susjednih stranica

Dokument možete postaviti tako da njegov sadržaj podijelite na dvije stranice. Dokumenti s podjelom na dvije stranice na lijevim i desnim stranicama mogu imati različita zaglavlja, podnožja i glavne objekte. Susjedne stranice možete koristiti za rasporede tiskanih knjiga ili za obostrane dokumente koje želite ispisati.

 1. U dokumentu za obradu teksta kliknite gumb Dokument , a zatim kliknite Dokument. U dokumentu za raspored stranice kliknite gumb Dokument Inspektor dokumenta.
 2. Odaberite Susjedne stranice.
 3. Ako za lijeve i desne stranice želite različita podnožja:
  • U dokumentu za obradu teksta kliknite gumb Dokument , kliknite Odjeljak, a zatim odaberite „Lijeve i desne stranice razlikuju se“.
  • U dokumentu za raspored stranice kliknite gumb Dokument , a zatim odaberite „Lijeve i desne stranice razlikuju se“.

Susjedne stranice možete pogledati podijeljene na dvije stranice ili kao jednu stranicu. Kliknite Zumiranje pa Dvije stranice ili Jedna stranica. Ako dokument pregledavate podijeljen na dvije stranice, odaberite Prilagodi širenje da bi dvije stranice na zaslonu bile prikazane okomito.

Postavljanje zaglavlja i podnožja

Zaglavlja i podnožja možete dodavati ili uklanjati, prikazivati ih i sakrivati, dodavati im sadržaj itd. Saznajte kako raditi sa zaglavljima i podnožjima na Mac računalu.

Dodavanje brojeva stranica

Ako želite da se brojevi stranica na svakoj stranici prikazuju na istom mjestu, umetnite ih u zaglavlje ili podnožje. Da biste brojeve stranica ili ukupne brojeve stranica dodali u zaglavlje ili podnožje dokumenta, kliknite sivi tekstni okvir pa Umetanje > Broj stranice.

Da biste postavili stil numeriranja stranica:

 1. U dokumentu za obradu teksta kliknite gumb Dokument , a zatim kliknite Sekcija.
  U dokumentima rasporeda stranice kliknite prazno područje na stranici pa Formatiranje da bi vam se prikazao inspektor rasporeda stranice.
 2. U odjeljku Numeracija stranica kliknite skočni izbornik Formatiranje da biste odabrali brojeve, rimske brojeve, velika slova ili mala slova. 
 3. Odabrati možete i hoće li se numeriranje nastaviti od prethodne sekcije ili započeti od određenog broja.
 4. Da biste u dokument umetnuli ukupan broj stranica, kliknite tekstni okvir zaglavlja ili podnožja pa odaberite Umetanje > Broj stranica.

Dodavanje datuma i vremena

Da biste u bilo koji dio dokumenta dodali datum, kliknite tekst pa odaberite Umetanje > Datum i vrijeme.

Pages automatski prepoznaje stil datuma iz postavki sustava Mac računala. Saznajte više o ažuriranju stila vremena i datuma.


Postavke aplikacije Pages za iCloud

Pages za iCloud omogućuje vam izradu i uređivanje dokumenata na internetu. Pages za iCloud ima iste opcije podešavanja dokumenata kao i Pages za Mac. No dodavanje brojeva stranica i okretanje susjednih stranica u aplikaciji Pages za iCloud neznatno se razlikuje.

Dodavanje brojeva stranica

Možete dodati broj stranica na bilo koje mjesto u dokumentu tako da kliknete u zaglavlje, tekst tijela ili tekstni okvir, a zatim kliknete gumb Paragraf .

Da biste umetnuli broj trenutne stranice, odaberite Broj stranice.

Da biste umetnuli ukupan broj stranica, odaberite Broj stranica.

Da biste formatirali dokument tako da budu prikazana oba broja, odaberite Broj stranice, upišite „od” u zaglavlje ili podnožje pa umetnite broj stranica.

Korištenje susjednih stranica u aplikaciji Pages za iCloud

Susjedne stranice možete okrenuti u aplikaciji Pages za iCloud da biste postavili dokument kao dvostranični, no stranice ne možete pregledavati jednu pored druge. Da biste isključili susjedne stranice, kliknite gumb Podešavanje dokumenta , a zatim odaberite Susjedne stranice.

 


Dodatne informacije

Datum objave: