Postavljanje dokumenta u aplikaciji Pages

Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju, Mac računalu ili na mreži na adresi iCloud.com prebacujte se s jedne vrste dokumenta na drugu, mijenjajte margine, upotrebljavajte usporedne stranice i još mnogo toga.

Postavke u aplikaciji Pages na iPhone ili iPad uređaju

Da biste postavili svoj dokument na uređaju iPhone ili iPad, otvorite dokument i provjerite jeste li u prikazu za uređivanje.

Prebacivanje između obrade teksta i izgleda stranica

U dokumentima za obradu teksta tekst se nastavlja s jedne stranice na drugu, zbog čega su idealni za dokumente poput izvješća i pisama. U dokumentima za izgled stranica možete dodati objekte poput tekstualnih okvira i grafika koje možete rasporediti na željeni način, zbog čega su idealni za biltene i letke. Možete se prebacivati između te dvije vrste dokumenata:

 1. U otvorenom dokumentu dodirnite gumb Više , zatim dodirnite Postavljanje dokumenta.
 2. Prebacite se na drugu vrstu dokumenta:
  • Da biste se prebacili na dokument s izgledom stranice iz dokumenta za obradu teksta, dodirnite Dokument, zatim isključite Tijelo dokumenta. 
  • Da biste se prebacili na obradu teksta s izgleda stranice, uključite Tijelo dokumenta.

Promjena margina, orijentacije stranice i veličine stranice

 1. U otvorenom dokumentu dodirnite gumb Više , zatim dodirnite Postavljanje dokumenta. 
 2. U dokumentu za obradu teksta dodirnite Dokument. Ako se nalazite u dokumentu izgleda stranice, prijeđite na sljedeći korak.
 3. Da biste promijenili orijentaciju stranice, dodirnite Portret ili Pejzaž.
 4. Da biste promijenili veličinu papira, dodirnite opciju u odjeljku Veličina papira. Ako dokument želite ispisati na papiru veličine 8,5 inča x 11 inča, odaberite Letter. Ako želite prilagođenu veličinu, dodirnite Prilagođena veličina, unesite dimenzije, a zatim dodirnite Gotovo.
 5. Da biste prilagodili margine dokumenta za obradu teksta, dodirnite gumb Dodatne opcije , zatim povucite strelice oko tekstnog okvira s tijelom. Margine možete promijeniti za sve strane stranice.
 6. Kada završite, dodirnite Gotovo.

U Postavljanju dokumenta također možete uključiti okomiti tekst za svoj dokument kao i promijenite pozadinu svog dokumenta.

Korištenje susjednih stranica

Dokument možete postaviti tako da njegov sadržaj podijelite na dvije stranice. Dokumenti s podjelom na dvije stranice na lijevim i desnim stranicama mogu imati različita zaglavlja, podnožja i glavne objekte. Susjedne stranice možete koristiti za rasporede tiskanih knjiga ili za obostrane dokumente koje želite ispisati.

 1. U otvorenom dokumentu dodirnite gumb Više , zatim dodirnite Postavljanje dokumenta, 
 2. U dokumentu za obradu teksta dodirnite Dokument, zatim uključite Susjedne stranice. U dokumentu s izgledom stranica uključite Susjedne stranice..
 3. Možete postaviti različita zaglavlja i podnožja za lijeve i desne stranice:
  • U dokumentu za obradu teksta dodirnite gumb Više , dodirnite Postavljanje dokumenta, zatim dodirnite Odjeljak. Uključite opciju „Lijeve i desne stranice razlikuju se“.
  • U dokumentu s izgledom stranice dodirnite gumb Više , dodirnite Postavljanje dokumenta, zatim uključite opciju „Lijeve i desne stranice razlikuju se” koja se nalazi ispod gumba Susjedne stranice.
 4. Kada završite, dodirnite gumb za zatvaranje  (na iPhone uređaju) ili Gotovo (na iPad uređaju).

Susjedne stranice možete pogledati podijeljene na dvije stranice ili kao jednu stranicu:

 • Na iPhone uređaju dodirnite gumb Više , a zatim uključite ili isključite prikaz s dvije stranice.
 • Na iPad uređaju dodirnite gumb View , zatim uključite ili isključite Dvostranični prikaz.

Postavljanje zaglavlja i podnožja

Zaglavlja i podnožja možete dodavati ili uklanjati, prikazivati ih i sakrivati, dodavati im sadržaj itd.


Postavke u aplikaciji Pages za Mac

Pages za Mac snažan je alat za obradu riječi koji vam nudi sve što je potrebno za izradu i uređivanje dokumenata putem Mac računala.

Prebacivanje između obrade teksta i izgleda stranica

U dokumentima za obradu teksta tekst se nastavlja s jedne stranice na drugu, zbog čega su idealni za dokumente poput izvješća i pisama. U dokumentima za izgled stranica možete dodati objekte poput tekstualnih okvira i grafika koje možete rasporediti na željeni način, zbog čega su idealni za biltene i letke.

Možete se prebacivati između te dvije vrste dokumenata:

 • Da biste dokument za obradu teksta pretvorili u dokument za izgled stranice, otvorite dokument, a zatim odaberite Datoteka > Pretvori u izgled stranice.
 • Da biste dokument za izgled stranice pretvorili u dokument za obradu teksta, otvorite dokument, a zatim odaberite Datoteka > Pretvori u obradu teksta.

Promjena veličine papira, orijentacije stranice i margina

 1. Dodirnite gumb Više  u alatnoj traci, a zatim kliknite Dokument.
 2. Da biste promijenili veličinu papira, kliknite skočni okvir Veličina papira u odjeljku Pisač i veličina papira, a zatim odaberite opciju. Ako dokument želite ispisati na papiru veličine 8,5 inča x 11 inča, odaberite US Letter. Možete i postaviti prilagođenu veličinu papira.
 3. Da biste promijenili orijentaciju stranice, kliknite željenu orijentaciju u odjeljku Orijentacija stranice.
 4. Da biste promijenili margine u dokumentu za obradu teksta, u odjeljku Margine dokumenta klikajte strelice ili u polja Gornja, Donja, Lijeva i Desna unesite vrijednosti. U praznom su predlošku sve margine automatski postavljene na jedan inč. Ako koristite drugi predložak, veličine margina mogu se razlikovati.* 

* Ako je japanski, kineski ili korejski glavni jezik za vaš uređaj ili je dodan kao željeni jezik, također možete uključiti vertikalni tekst za svoj dokument.

Korištenje susjednih stranica

Dokument možete postaviti tako da njegov sadržaj podijelite na dvije stranice. Dokumenti s podjelom na dvije stranice na lijevim i desnim stranicama mogu imati različita zaglavlja, podnožja i glavne objekte. Susjedne stranice možete koristiti za rasporede tiskanih knjiga ili za obostrane dokumente koje želite ispisati.

 1. U dokumentu za obradu teksta kliknite gumb Dokument , a zatim kliknite Dokument. U dokumentu za raspored stranice kliknite gumb Dokument Inspektor dokumenta.
 2. Odaberite Susjedne stranice.
 3. Ako za lijeve i desne stranice želite različita podnožja:
  • U dokumentu za obradu teksta kliknite gumb Dokument , kliknite Odjeljak, zatim odaberite „Lijeve i desne stranice razlikuju se“.
  • U dokumentu za raspored stranice kliknite gumb Dokument , zatim odaberite „Lijeve i desne stranice razlikuju se“.

Susjedne stranice možete pogledati podijeljene na dvije stranice ili kao jednu stranicu. Kliknite Zumiranje pa Dvije stranice ili Jedna stranica. Ako dokument pregledavate podijeljen na dvije stranice, odaberite Prilagodi širenje da bi dvije stranice na zaslonu bile prikazane okomito.

Postavljanje zaglavlja i podnožja

Zaglavlja i podnožja možete dodavati ili uklanjati, prikazivati ih i sakrivati, dodavati im sadržaj itd. Saznajte kako raditi sa zaglavljima i podnožjima na Mac računalu.

Dodavanje brojeva stranica

Ako želite da se brojevi stranica na svakoj stranici prikazuju na istom mjestu, umetnite ih u zaglavlje ili podnožje. Da biste brojeve stranica ili ukupne brojeve stranica dodali u zaglavlje ili podnožje dokumenta, kliknite sivi tekstni okvir pa Umetanje > Broj stranice.

Nakon što dodate brojeve stranica, možete promijeniti početni broj i stil numeriranja:

 1. U dokumentu za obradu teksta kliknite gumb Dokument , zatim kliknite Odjeljak.
  U dokumentu rasporeda stranice kliknite prazno područje na stranici, zatim kliknite Formatiranje da bi se prikazao inspektor rasporeda stranice.
 2. U odjeljku Numeracija stranica kliknite skočni izbornik Formatiranje da biste odabrali brojeve, rimske brojeve, velika slova ili mala slova. 
 3. Odabrati možete i hoće li se numeriranje nastaviti od prethodne sekcije ili započeti od određenog broja.
 4. Da biste u dokument umetnuli ukupan broj stranica, kliknite tekstni okvir zaglavlja ili podnožja pa odaberite Umetanje > Broj stranica.

Dodavanje datuma i vremena

Da biste u bilo koji dio dokumenta dodali datum, kliknite tekst pa odaberite Umetanje > Datum i vrijeme.

Pages automatski prepoznaje stil datuma iz postavki sustava Mac računala. Saznajte više o ažuriranju stila vremena i datuma.


Postavke aplikacije Pages za iCloud

Pages za iCloud omogućuje vam izradu i uređivanje dokumenata na internetu. Pages za iCloud ima iste opcije podešavanja dokumenata kao i Pages za Mac. No dodavanje brojeva stranica i okretanje susjednih stranica u aplikaciji Pages za iCloud neznatno se razlikuje.

Dodavanje brojeva stranica

Možete dodati broj stranica na bilo koje mjesto u dokumentu tako da kliknete u zaglavlje, tekst tijela ili tekstni okvir, a zatim kliknete gumb Paragraf .

 • Da biste umetnuli broj trenutne stranice, odaberite Broj stranice.
 • Da biste umetnuli ukupan broj stranica, odaberite Broj stranica.
 • Da biste formatirali dokument tako da budu prikazana oba broja, odaberite Broj stranice, upišite „od” u zaglavlje ili podnožje pa umetnite broj stranica.

Korištenje susjednih stranica u aplikaciji Pages za iCloud

Susjedne stranice možete okrenuti u aplikaciji Pages za iCloud da biste postavili dokument kao dvostranični, no stranice ne možete pregledavati jednu pored druge. Da biste isključili susjedne stranice, kliknite gumb Podešavanje dokumenta , a zatim odaberite Susjedne stranice.

 


Dodatne informacije

Datum objave: