Postavljanje dokumenta u aplikaciji Pages

Saznajte kako postaviti dokument aplikacije Pages, uključujući susjedne stranice, na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju, Mac računalu ili pak na internetu na adresi iCloud.com.

 

Upotreba aplikacije Pages za iOS

Pages za iOS snažan je alat za obradu riječi koji vam nudi sve što je potrebno za izradu i uređivanje dokumenata putem iPhone, iPad ili iPod touch uređaja.
 

Promjena margina, orijentacije stranice i veličine stranice

 1. Otvorite dokument u aplikaciji Pages pa dodirnite  > Podešavanje dokumenta. 
 2. Da biste podesili margine dokumenta za obradu riječi, povlačite strelice oko tekstnog okvira s tijelom. Margine možete promijeniti za sve strane stranice.
 3. Da biste promijenili orijentaciju stranice, dodirnite  > Dokument pa Portret ili Pejzaž.
 4. Da biste promijenili veličinu papira, dodirnite  > Dokument, a potom dodirnite opciju. Ako dokument želite ispisati na papiru veličine 8,5 inča x 11 inča, odaberite Letter. Ako želite prilagođenu veličinu, dodirnite Prilagođena veličina, unesite dimenzije, a zatim dodirnite OK.
 5. Kada završite, dodirnite OK.

Korištenje susjednih stranica

Dokument možete postaviti tako da njegov sadržaj podijelite na dvije stranice. Dokumenti s podjelom na dvije stranice na lijevim i desnim stranicama mogu imati različita zaglavlja, podnožja i glavne objekte. Susjedne stranice možete koristiti za rasporede tiskanih knjiga ili za obostrane dokumente koje želite ispisati.

 1. Otvorite dokument u aplikaciji Pages pa dodirnite  > Podešavanje dokumenta > .
 2. Uključite Susjedne stranice.
 3. Ako za lijeve i desne stranice želite različita zaglavlja i podnožja:
  • U dokumentu za obradu teksta dodirnite > Postavljanje dokumenta >  > Odjeljak, a zatim uključite „Lijevo i desno se razlikuje“.
  • U dokumentu za raspored stranice dodirnite > Postavljanje dokumenta > , a zatim uključite „Lijevo i desno se razlikuje“.
 4. Kada završite, dodirnite Gotovo.

Susjedne stranice možete pogledati podijeljene na dvije stranice ili kao jednu stranicu. Dodirnite ikonu Prikaz  pa uključite ili isključite opciju Dvije stranice.

Postavljanje zaglavlja i podnožja

U dokumentu možete mijenjati zaglavlja i podnožja. Zaglavlja i podnožja možete i uključivati i isključivati.

Dodajte sadržaj u zaglavlje ili podnožje:

 1. Otvorite dokument u aplikaciji Pages pa dodirnite  > Podešavanje dokumenta.
 2. Dodirnite područje zaglavlja ili podnožja da biste unijeli tekst.

Izbrišite zaglavlje ili podnožje:

 1. Dodirnite> Podešavanje dokumenta.
 2. Dodirnite unutar zaglavlja ili podnožja koje želite izbrisati pa .

Isključite zaglavlja ili podnožja:

 1. Dodirnite> Podešavanje dokumenta >  > Dokument.
 2. Isključite opciju Zaglavlje ili Podnožje.

Da biste izašli iz odjeljka Podešavanje dokumenta, dodirnite Gotovo.

Da biste brzo uredili zaglavlje ili podnožje prilikom uređivanja dokumenta, jednostavno dodirnite postojeći tekst zaglavlja/podnožja. Odjeljak Podešavanje dokumenta automatski će se otvoriti i omogućiti vam uređivanje zaglavlja ili podnožja.

Dodavanje brojeva stranica

 1. Dodirnite  > Podešavanje dokumenta.
 2. Dodirnite u područje zaglavlja ili podnožja pa opciju Brojevi stranica, a zatim odaberite željeni stil.
 3. Kada završite, dodirnite OK.

Upotreba aplikacije Pages za Mac

Pages za Mac snažan je alat za obradu riječi koji vam nudi sve što je potrebno za izradu i uređivanje dokumenata putem Mac računala.

Promjena veličine papira, orijentacije stranice i margina

 1. Kliknite  pa Dokument.
 2. Da biste promijenili veličinu papira, kliknite skočni okvir Veličina papira u odjeljku Pisač i veličina papira, a zatim odaberite opciju. Ako dokument želite ispisati na papiru veličine 8,5 inča x 11 inča, odaberite US Letter. Također možete postaviti prilagođenu veličinu papira.
 3. Da biste promijenili orijentaciju stranice, kliknite željenu orijentaciju u odjeljku Orijentacija stranice.
 4. Da biste promijenili margine u dokumentu za obradu riječi, u odjeljku Margine dokumenta klikajte strelice ili u polja Gornja, Donja, Lijeva i Desna unesite vrijednosti. U praznom su predlošku sve margine automatski postavljene na jedan inč.*

* Ako koristite drugi predložak, veličine margina mogu se razlikovati.

Korištenje susjednih stranica

Dokument možete postaviti tako da njegov sadržaj podijelite na dvije stranice. Dokumenti s podjelom na dvije stranice na lijevim i desnim stranicama mogu imati različita zaglavlja, podnožja i glavne objekte. Susjedne stranice možete koristiti za rasporede tiskanih knjiga ili za obostrane dokumente koje želite ispisati.

 1. U dokumentu za obradu teksta kliknite Inspektor dokumenata > Dokument. U dokumentu za raspored stranice kliknite Inspektor dokumenata.
 2. Odaberite Susjedne stranice.
 3. Ako za lijeve i desne stranice želite različita podnožja:
  • U dokumentu za obradu teksta kliknite Inspektor dokumenata, kliknite Odjeljak, a potom odaberite „Lijeve i desne stranice razlikuju se“.
  • U dokumentu za raspored stranice kliknite Inspektor dokumenata, a potom odaberite „Lijeve i desne stranice razlikuju se“.

Susjedne stranice možete pogledati podijeljene na dvije stranice ili kao jednu stranicu. Kliknite Zumiranje pa Dvije stranice ili Jedna stranica. Ako dokument pregledavate podijeljen na dvije stranice, odaberite Prilagodi širenje da bi dvije stranice na zaslonu bile prikazane okomito.

Postavljanje zaglavlja i podnožja

Da biste dodali sadržaj u zaglavlje ili podnožje:

 1. Postavite pokazivač na vrh ili dno stranice u dokumentu dok se ne pojavi sivi tekstni okvir. 
 2. Kliknite u tekstni okvir pa počnite upisivati.

Zaglavlje i podnožje podudaraju se s prethodnom sekcijom (za dokumente za obradu teksta) ili prethodnom stranicom (za dokumente za raspored stranice). Ako želite da svaka sekcija ili stranica dokumenta ima svoja zaglavlja i podnožja:

 • U dokumentu za obradu teksta kliknite Inspektor dokumenata, a zatim kliknite Sekcija. U odjeljku Zaglavlja i podnožja poništite odabir opcije „Uskladi s prethodnom sekcijom”.
 • U dokumentu za raspored stranice kliknite prazno mjesto na stranici (tako da ništa nije odabrano), kliknite gumb Format, a zatim poništite odabir „Uskladi s prethodnom stranicom“.

U dokumentima za obradu riječi možete sakriti zaglavlje i podnožje na prvoj stranici:

 1. Kliknite Inspektor dokumenata, a zatim kliknite Sekcija
 2. U odjeljku Zaglavlja i podnožja poništite odabir opcije „Sakrij na prvoj stranici sekcije”.

Da biste promijenili položaj zaglavlja ili podnožja ili pak ga potpuno uklonili:

 1. U dokumentu za obradu teksta kliknite Inspektor dokumenata, a zatim kliknite Sekcija. U dokumentu za raspored stranice kliknite gumb Format.
 2. Da biste promijenili položaj zaglavlja ili podnožja u dokumentu za obradu riječi, klikajte strelice pokraj polja Zaglavlje ili Podnožje ili u njih unesite vrijednosti. U dokumentu rasporeda stranice kliknite u polja u odjeljku Margine zaglavlja i podnožja.
 3. Da biste uklonili zaglavlja i podnožja, poništite okvir Zaglavlje ili Podnožje.

Dodavanje brojeva stranica

Ako želite da se brojevi stranica na svakoj stranici prikazuju na istom mjestu, umetnite ih u zaglavlje ili podnožje. Da biste brojeve stranica ili ukupne brojeve stranica dodali u zaglavlje ili podnožje dokumenta, kliknite sivi tekstni okvir pa Umetanje > Broj stranice.

Da biste postavili stil numeriranja stranica:

 1. U dokumentima za obradu riječi kliknite  pa Sekcija.
  U dokumentima rasporeda stranice kliknite prazno područje na stranici pa Formatiranje da bi vam se prikazao inspektor rasporeda stranice.
 2. U odjeljku Numeracija stranica kliknite skočni izbornik Formatiranje da biste odabrali brojeve, rimske brojeve, velika slova ili mala slova. 
 3. Odabrati možete i hoće li se numeriranje nastaviti od prethodne sekcije ili započeti od određenog broja.
 4. Da biste u dokument umetnuli ukupan broj stranica, kliknite tekstni okvir zaglavlja ili podnožja pa odaberite Umetanje > Broj stranica.

Dodavanje datuma i vremena

Da biste u bilo koji dio dokumenta dodali datum, kliknite tekst pa odaberite Umetanje > Datum i vrijeme.

Pages automatski prepoznaje stil datuma iz postavki sustava Mac računala. Saznajte više o ažuriranju stila vremena i datuma.

 

Upotreba aplikacije Pages za iCloud

Pages za iCloud omogućuje vam izradu i uređivanje dokumenata na internetu. Pages za iCloud ima iste opcije podešavanja dokumenata kao i Pages za Mac. No dodavanje brojeva stranica i okretanje susjednih stranica u aplikaciji Pages za iCloud neznatno se razlikuje.

Dodavanje brojeva stranica

Da biste dodali brojeve stranica na bilo koje mjesto u dokumentu, kliknite zaglavlje, tekst tijela ili tekstni okvir pa .

Da biste umetnuli broj trenutne stranice, odaberite Broj stranice.

Da biste umetnuli ukupan broj stranica, odaberite Broj stranica.

Da biste formatirali dokument tako da budu prikazana oba broja, odaberite Broj stranice, upišite „od” u zaglavlje ili podnožje pa umetnite broj stranica.

Korištenje susjednih stranica u aplikaciji Pages za iCloud

Susjedne stranice možete okrenuti u aplikaciji Pages za iCloud da biste postavili dokument kao dvostranični, no stranice ne možete pregledavati jednu pored druge. Da biste uključili susjedne stranice, kliknite , a potom odaberite Susjedne stranice.

 

Dodatne informacije

Datum objave: