Čitanje poruka i odgovaranje na njih na Apple Watch uređaju

Apple Watch obavijestit će vas kada dobijete novu poruku. Samo podignite zglob da biste poruku pročitali i na nju odgovorili.

Čitanje poruke

Da biste otvorili aplikaciju Poruke, pritisnite kotačić Digital Crown da bi se prikazale sve aplikacije pa dodirnite aplikaciju Poruke. Možete i otvoriti Poruke s docka.

Ako dobijete obavijest o poruci, podignite zglob da biste je pogledali ili povucite prstom prema dolje na brojčaniku sata.

Odgovaranje na poruku

Da biste odgovorili, pomaknite se do kraja poruke, a zatim odaberite opciju. U najnovijim verzijama sustava watchOS i iOS možete poslati prethodno postavljeni odgovor, koristiti žvrljanje, snimiti odgovor i još mnogo. 

Unaprijed postavljeni odgovori poput Zdravo, Što ima i Stižem.

Da biste koristili unaprijed postavljene odgovore, pomaknite se do kraja poruke, a zatim dodirnite odgovor. Možete također stvoriti vlastite odgovore.

Najčešći emotikoni, npr. srce i ok.

Da biste poslali emotikon dodirnite ikonu emotikona, a zatim zakrenite kotačić Digital Crown da biste vidjeli više opcija. Dodirnite da biste poslali poruku.

 

Ručno pisane bilješke, npr. hvala.

Da biste poslali ručno pisanu poruku ili naljepnicu, dodirnite ikonu emotikona, pomaknite se dolje pa dodirnite Naljepnice. Da biste koristili drugu poruku ili naljepnicu, upotrijebite aplikaciju Poruke na iPhone uređaju. 

Poruka „Zvuči dobro. Imate li ideja”.

Da biste snimili poruku, dodirnite ikonu mikrofona, izgovorite nešto, a zatim dodirnite Pošalji ili Gotovo. Ako poruku želite poslati kao tekst, a ne kao zvuk, promijenite postavke u aplikaciji Apple Watch na iPhone uređaju.

 

nažvrljani o

Dodirnite ikonu žvrljanja da biste na zaslonu nažvrljali slova ili riječi i omogućili Apple Watch uređaju da ih pretvori u tekst. Saznajte više o žvrljanju

Mogućnosti Odgovori, Šalji lokaciju, Vidi pojedinosti ili Izaberi jezik.

Da biste pokazali svoj položaj na karti, čvrsto pritisnite zaslon dok pregledavate razgovor, a zatim dodirnite Šalji lokaciju.
 

Crtež srca

Da biste odgovorili s pomoću značajke Digital Touch, dodirnite gumb za Digital Touch, a zatim pošaljite skicu, dodir, otkucaj srca i još mnogo toga.

 

Tapback srce

Da biste upotrijebili Tapback, dvaput dodirnite poruku, a zatim dodirnite da biste odabrali Tapback, kao što su podignuti palac ili srce. 

 

Slanje nove poruke

Možete zatražiti Siri da umjesto vas sastavi poruku. Na primjer, recite Siri: „Reci Ivanu da stižem za 20 minuta”. Zatim spustite zglob da biste poruku poslali. Možete učiniti i ovo:

 1. Pritisnite kotačić Digital Crown da biste otvorili početni zaslon, a zatim dodirnite opciju aplikacija Poruke.
 2. Čvrsto pritisnite zaslon, a zatim dodirnite Nova poruka. 
 3. Dodirnite Dodaj kontakt. Dodirnite neki kontakt na popisu koji će se pojaviti, dodirnite gumb Kontakti da biste vidjeli još kontakata, dodirnite gumb Mikrofon da biste potražili određenu osobu ili izdiktirali telefonski broj ili dodirnite gumb Tipkovnica da biste unijeli telefonski broj.
 4. Sastavite poruku. 

 

Sastavljanje novog unaprijed postavljenog odgovora

Prilagođavanje odgovora:

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch i dodirnite karticu Moj sat.
 2. Idite na Poruke > Standardni odgovori.
 3. Dodirnite zadani odgovor da biste ga promijenili.

Da biste uklonili zadani odgovor ili promijenili redoslijed, dodirnite Uredi. 

Zadani odgovori, npr. Zdravo, Što ima i Stižem.

 

Brisanje razgovora

 1. Povucite ulijevo preko razgovora.
 2. Dodirnite ikonu za smeće.
  Poruka od Jane Appleseed.
 3. Ponovno dodirnite Smeće.

 

Traženje pomoći

Datum objave: