Upotreba olovke Apple Pencil uz iPad i iPad Pro

Saznajte kako upariti, koristiti i puniti Apple Pencil.

Koja je olovka Apple Pencil kompatibilna s vašim iPad uređajem?

Ako koristite 11-inčni iPad Pro ili 12,9-inčni iPad Pro treće generacije, možete koristiti Apple Pencil druge generacije. Uz te modele iPad uređaja ne možete koristiti originalnu olovku Apple Pencil.

Originalnu olovku Apple Pencil možete koristiti ako koristite sljedeće modele iPad uređaja:

 • 12,9-inčni iPad Pro prve ili druge generacije
 • 10,5-inčni iPad Pro
 • 9,7-inčni iPad Pro
 • iPad šeste generacije

Uz te modele iPad uređaja ne možete koristiti Apple Pencil druge generacije.

Niste sigurni koji iPad koristite? Saznajte.

Apple Pencil ne funkcionira s ostalim modelima iPad uređaja.

Uparivanje olovke Apple Pencil s iPad uređajem

Kada prvi put koristite olovku Apple Pencil, uparite je s iPad uređajem:

Ako koristite 11-inčni iPad Pro ili 12,9-inčni iPad Pro treće generacije, Apple Pencil pričvrstite u magnetni priključak na bočnoj strani iPad Pro uređaja.

Ako koristite neki od sljedećih modela, uklonite poklopac s olovke Apple Pencil i priključite je u Lightning priključak na iPad uređaju:

 • 12,9-inčni iPad Pro prve ili druge generacije
 • 10,5-inčni iPad Pro
 • 9,7-inčni iPad Pro
 • iPad šeste generacije

Kada se prikaže gumb Upari, dodirnite ga.

Kad uparite Apple Pencil, ostat će uparen dok ponovno ne pokrenete iPad, ne uključite zrakoplovni mod ili dok ne uparite olovku s drugim iPad uređajem. Apple Pencil jednostavno opet uparite kada ga budete htjeli koristiti.

Saznajte što učiniti ako Apple Pencil ne možete upariti ili povezati.

Upotreba olovke Apple Pencil

Apple Pencil koristite za pisanje, obilježavanje i crtanje u ugrađenim aplikacijama i aplikacijama sa servisa App Store. U nekim aplikacijama, recimo u aplikaciji Bilješke, pomoću olovke Apple Pencil možete crtati i skicirati.

Da biste u crtali ili skicirali u aplikaciji Bilješke, učinite sljedeće:

 1. Otvorite Bilješke.
 2. Dodirnite .
 3. Da biste crtali, dodirnite .  Ako ne vidite , nadogradite bilješke. Da biste izradili skicu, dodirnite , a zatim Dodaj crtež. 
 4. Započnite crtež ili skicu. Na raspolaganju je nekoliko alata za crtanje i boja, a ako pogriješite, prebacite se na gumicu. Dok crtate, Apple Pencil možete nagnuti i tako osjenčati crte, a jačim pritiskom dobit ćete tamniju crtu.

Ako pomoću olovke Apple Pencil crtate blizu ruba zaslona, iOS neće aktivirati kontrolni centar, centar za obavijesti ni značajku višezadaćnosti. Crtati možete bez prekida bilo gdje na zaslonu.

Kada koristite 11-inčni iPad Pro i 12,9-inčni iPad Pro treće generacije, dva puta dodirnite donji dio olovke Apple Pencil da biste se brzo vratili na alat koji ste zadnji koristili.

Da biste promijenili rezultat dvostrukog dodira na Apple Pencil, odaberite Postavke > Apple Pencil. Odabrati možete sljedeće:

 • prebacivanje s trenutnog alata na gumicu za brisanje i obratno
 • prebacivanje s trenutnog alata na alat koji ste zadnji koristili i obratno
 • prikaz palete boja
 • isključivanje

Dvostruki klik funkcionira samo u podržanim aplikacijama, npr. u aplikaciji Bilješke.

Saznajte više o korištenju olovke Apple Pencil uz iPad Pro i iPad šeste generacije.

Punjenje olovke Apple Pencil

Za 11-inčni iPad Pro i 12,9-inčni iPad Pro treće generacije: prije punjenja provjerite je li Bluetooth uključen za iPad. Zatim Apple Pencil priključite u magnetni priključak u sredinu na desnoj strani iPad uređaja.

12,9-inčni iPad Pro prve i druge generacije, 10,5-inčni iPad Pro, 9,7-inčni iPad Pro i iPad šeste generacije: da biste Apple Pencil napunili, priključite ga u Lightning priključak na iPad uređaju. Možete ga puniti i putem USB strujnog adaptera pomoću adaptera za punjenje olovke Apple Pencil koji ste dobili uz nju. Apple Pencil brzo će se napuniti bez obzira na to u koji ga od ta dva izvora napajanja priključite.

Da biste vidjeli koliko je olovka Apple Pencil napunjena, pogledajte prikaz Widgeti na iPad uređaju.

Ako Apple Pencil ne možete upariti s iPad uređajem

 1. Apple Pencil postavite u sredinu magnetnog priključka na desnom rubu iPad uređaja.
 2. Ponovno pokrenite iPad , a zatim ga ponovno pokušajte upariti.
 3. Otvorite Postavke > Bluetooth i provjerite je li Bluetooth uključen.
 4. Na tom istom zaslonu Apple Pencil potražite u odjeljku Moji uređaji. Ako ga vidite, dodirnite . Zatim dodirnite Zaboravi ovaj uređaj.
 5. Apple Pencil priključite na iPad i dodirnite gumb Upari, kad se pojavi nakon nekoliko sekundi. 
 6. Ako se gumb Upari ne pojavi, pričekajte minutu dok se Apple Pencil ne napuni. Apple Pencil zatim probajte povezati i pričekajte dok ne ugledate gumb Upari.
 7. Ako se gumb Upari opet ne pojavi, obratite se Appleovoj korisničkoj podršci.

Dodatne informacije

Datum objave: