Uparivanje olovke Apple Pencil s iPad uređajem

Saznajte kako upariti olovku Apple Pencil.

iPad s olovkom Apple Pencil (2. generacije) 

Prije početka

Uparivanje olovke Apple Pencil (druge generacije) s iPad uređajem

Spojite Apple Pencil na magnetski priključak koji se nalazi sa strane iPad uređaja kao što je prikazano:

Olovka Apple Pencil (druge generacije) priključena u magnetski priključak na iPad uređaju 

Uparite olovku Apple Pencil (prve generacije) s iPad uređajem (desete generacije)

Uklonite poklopac i priključite Apple Pencil i USB-C kabelUSB-C adapter za Apple Pencil. Drugi kraj kabela priključite u iPad uređaj.

Kada se prikaže gumb Upari, dodirnite ga. Pričekajte da se olovka Apple Pencil upari, a zatim je odvojite od USB-C adaptera za Apple Pencil.

Olovka Apple Pencil i iPad uređaj ostaju upareni dok ponovno ne pokrenete iPad ili uparite olovku Apple Pencil s drugim iPad uređajem. Kada budete spremni ponovno upotrebljavati olovku Apple Pencil, slijedite iste korake za uparivanje s iPad uređajem.

Uparite olovku Apple Pencil (prve generacije) s iPad uređajem (od šeste do devete generacije)

Skinite kapicu i priključite Apple Pencil u Lightning priključak na iPad uređaju.

Olovka Apple Pencil (prve generacije) s uklonjenom kapicom

Kada se prikaže gumb Upari, dodirnite ga.

Olovka Apple Pencil i iPad uređaj ostaju upareni dok ponovno ne pokrenete iPad, uključite zrakoplovni mod ili uparite olovku Apple Pencil s drugim iPad uređajem. Kada budete spremni ponovno upotrebljavati olovku Apple Pencil, slijedite iste korake za uparivanje s iPad uređajem.

Ako Apple Pencil ne možete upariti s uređajem iPad

 1. Povezivanje olovke Apple Pencil s iPad uređajem:
  • Ako imate Apple Pencil (2. generacije): postavite Apple Pencil u sredinu magnetskog priključka koji se nalazi na strani vašeg iPad uređaja s tipkama za podešavanje glasnoće. 
  • Ako imate Apple Pencil (1. generacije) i iPad (od 6. do 9. generacije): uklonite poklopac i priključite olovku Apple Pencil u Lightning priključnicu na iPad uređaju. 
  • Ako imate Apple Pencil (1. generacije) i iPad (10. generacije): uklonite poklopac i priključite Apple Pencil i USB-C kabel u USB-C adapter za Apple Pencil. Drugi kraj kabela priključite u iPad uređaj.
 2. Ponovno pokrenite iPad, a zatim ih pokušajte ponovno upariti.
 3. Otvorite Postavke > Bluetooth i provjerite je li Bluetooth uključen.
 4. Na istom zaslonu pronađite svoju olovku Apple Pencil u odjeljku Moji uređaji. Ako je pronađete, dodirnite ikona s informacijama. Zatim dodirnite Zaboravi ovaj uređaj.
 5. Olovku Apple Pencil povežite s iPad uređajem i dodirnite gumb Upari kada se prikaže nakon nekoliko sekundi. 
 6. Ako se gumb Upari ne prikaže, pričekajte jednu minutu dok se olovka Apple Pencil puni. Zatim pokušajte ponovno povezati olovku Apple Pencil i pričekajte dok se ne prikaže gumb Upari.
 7. Ako se gumb Upari i dalje ne prikazuje, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.

Dodatne informacije

Datum objave: