Upotreba olovke Apple Pencil uz iPad i iPad Pro

Saznajte kako upariti, koristiti i puniti olovku Apple Pencil.

Koja je olovka Apple Pencil kompatibilna s vašim iPad uređajem?

Pronađite olovku Apple Pencil kompatibilnu s iPad uređajem.

Apple Pencil (prve generacije)Ako imate Apple Pencil (prve generacije), možete ga koristiti s ovim modelima iPad uređaja:

 • iPad Air (treće generacije)
 • iPad mini (pete generacije)
 • iPad Pro 12,9-inčni (prve ili druge generacije)
 • iPad Pro 10,5-inčni
 • iPad Pro 9,7-inčni
 • iPad (šeste generacije)

Apple Pencil (druge generacije)

Ako imate Apple Pencil (druge generacije), možete ga koristiti s ovim modelima iPad uređaja:

 • iPad Pro 12,9-inčni (treće generacije)
 • iPad Pro 11-inčni

Niste sigurni koji iPad imate? Saznajte to.

 

Uparivanje olovke Apple Pencil (prve generacije) s iPad uređajem

Ako imate olovku Apple Pencil (prve generacije), skinite kapicu i priključite je u Lightning priključak na iPad uređaju.

Kada se prikaže gumb Upari, dodirnite ga.

Kad uparite Apple Pencil, ostat će uparen dok ponovno ne pokrenete iPad, ne uključite zrakoplovni mod ili dok ne uparite olovku s drugim iPad uređajem. Apple Pencil jednostavno opet uparite kada ga budete htjeli koristiti.

Saznajte što učiniti ako Apple Pencil ne možete upariti ili povezati.

Uparivanje olovke Apple Pencil (druge generacije) s iPad uređajem

Ako imate olovku Apple Pencil (druge generacije), priključite je u magnetni priključak s bočne strane iPad Pro uređaja na sljedeći način:

Saznajte što učiniti ako Apple Pencil ne možete upariti ili povezati.

Upotreba olovke Apple Pencil

Apple Pencil koristite za pisanje, obilježavanje i crtanje u ugrađenim aplikacijama i aplikacijama sa servisa App Store. U nekim aplikacijama, recimo u aplikaciji Bilješke, pomoću olovke Apple Pencil možete crtati i skicirati.

Da biste crtali ili skicirali u aplikaciji Bilješke, učinite sljedeće:

 1. Otvorite Bilješke.
 2. Pritisnite  da biste započeli pisati novu bilješku.
 3. Da biste crtali, dodirnite .  Ako ne vidite , nadogradite bilješke. Da biste izradili skicu, dodirnite , a zatim Dodaj crtež. 
 4. Započnite crtež ili skicu. Na raspolaganju je nekoliko alata za crtanje i boja, a ako pogriješite, prebacite se na gumicu. Dok crtate ili skicirate, Apple Pencil možete nagnuti i tako osjenčati crte, a jačim pritiskom dobit ćete tamniju crtu.

Ako pomoću olovke Apple Pencil crtate blizu ruba zaslona, iOS neće aktivirati kontrolni centar, centar za obavijesti ni značajku višezadaćnosti. Crtati možete bez prekida bilo gdje na zaslonu.

Dvaput dodirnuti donji dio olovke Apple Pencil (druge generacije) da biste se brzo prebacili na alat koji ste zadnji koristili. Da biste promijenili postavke dvostrukog dodira, idite na Postavke > Apple Pencil, a zatim odaberite:

 • prebacivanje s trenutnog alata na gumicu za brisanje i obratno
 • prebacivanje s trenutnog alata na alat koji ste zadnji koristili i obratno
 • prikaz palete boja
 • isključivanje

Dvostruki dodir funkcionira samo u podržanim aplikacijama, npr. u aplikaciji Bilješke.

Punjenje olovke Apple Pencil (prve generacije)

Da biste napunili olovku Apple Pencil (prve generacije), priključite je u Lightning priključak na iPad uređaju. Možete je puniti i putem USB strujnog adaptera pomoću adaptera za punjenje olovke Apple Pencil koji ste dobili uz nju. Apple Pencil brzo će se napuniti bez obzira na to u koji ga izvor napajanja priključite.

Da biste vidjeli koliko je olovka Apple Pencil napunjena, pogledajte prikaz Widgeti na iPad uređaju.

Apple Pencil (prve generacije) funkcionira s uređajima iPad Air (treće generacije), iPad mini (pete generacije), iPad Pro 12,9-inčnim (prve ili druge generacije), iPad Pro 10,5-inčnim, iPad Pro 9,7-inčnim i iPad (šeste generacije).

Punjenje olovke Apple Pencil (druge generacije)

Da biste napunili olovku Apple Pencil (druge generacije),1 provjerite je li Bluetooth uključen na iPad uređaju. Zatim Apple Pencil priključite u magnetni priključak u sredinu na desnoj strani iPad uređaja.2
 

Da biste vidjeli koliko je olovka Apple Pencil napunjena, pogledajte prikaz Widgeti na iPad uređaju.

 1. Apple Pencil (druge generacije) funkcionira s uređajima iPad Pro 12,9-inčnim (treće generacije) i iPad Pro 11-inčnim.
 2. Ako punite Apple Pencil (druge generacije) putem iPad Pro uređaja, a vaš uređaj za otključavanje automobila bez ključa (sigurnosni privjesak) nalazi se u blizini, interferencija signala može onemogućiti otključavanje vašeg automobila sigurnosnim privjeskom. Ako se to dogodi, možete jednostavno odmaknite iPad Pro od sigurnosnog privjeska ili udaljite Apple Pencil od iPad Pro uređaja i pohranite ga odvojeno. Kad Apple Pencil završi s punjenjem, interferencija signala prestat će.

Ako Apple Pencil ne možete upariti s iPad uređajem

 1. Apple Pencil postavite u sredinu magnetnog priključka na desnom rubu iPad uređaja.
 2. Ponovno pokrenite iPad , a zatim ga ponovno pokušajte upariti.
 3. Otvorite Postavke > Bluetooth i provjerite je li Bluetooth uključen.
 4. Na tom istom zaslonu Apple Pencil potražite u odjeljku Moji uređaji. Ako ga vidite, dodirnite . Zatim dodirnite Zaboravi ovaj uređaj.
 5. Apple Pencil priključite na iPad i dodirnite gumb Upari, kad se pojavi nakon nekoliko sekundi. 
 6. Ako se gumb Upari ne pojavi, pričekajte minutu dok se Apple Pencil ne napuni. Zatim probajte Apple Pencil povezati i pričekajte dok ne ugledate gumb Upari.
 7. Ako se gumb Upari opet ne pojavi, obratite se Appleovoj korisničkoj podršci.

Dodatne informacije

Datum objave: