Upotreba olovke Apple Pencil uz iPad Pro i iPad (šeste generacije)

Saznajte kako upariti, koristiti i puniti Apple Pencil te kako zamijeniti vrh.

Sadržaj pakiranja

 • olovka Apple Pencil
 • adapter za Lightning priključak
 • dodatni vrh

Uparivanje olovke Apple Pencil s iPad uređajem

Apple Pencil možete koristiti uz iPad Pro i iPad (šeste generacije). Prilikom prve upotrebe olovke Apple Pencil skinite poklopac i olovku priključite na Lightning priključak iPad uređaja.

Kada se prikaže gumb Upari, dodirnite ga.

Kad uparite Apple Pencil, ostat će uparen dok ponovno ne pokrenete iPad, ne uključite zrakoplovni mod ili dok ne uparite olovku s drugim iPad uređajem. Apple Pencil jednostavno opet uparite kada ga budete htjeli koristiti.

Apple Pencil kompatibilan je samo s iPad Pro uređajima i uređajima iPad (šeste generacije).

Upotreba olovke Apple Pencil

Apple Pencil koristite za pisanje, obilježavanje i crtanje u ugrađenim aplikacijama i aplikacijama sa servisa App Store. U nekim aplikacijama, recimo u aplikaciji Bilješke, pomoću olovke Apple Pencil možete crtati i skicirati.

Da biste u crtali ili skicirali u aplikaciji Bilješke, učinite sljedeće:

 1. Otvorite Bilješke.
 2. Dodirnite .
 3. Da biste crtali, dodirnite .  Ako ne vidite , nadogradite bilješke. Da biste izradili skicu, dodirnite , a zatim Dodaj crtež. 
 4. Započnite crtež ili skicu. Na raspolaganju je nekoliko alata za crtanje i boja, a ako pogriješite, prebacite se na gumicu. Dok crtate, Apple Pencil možete nagnuti i tako osjenčati crte, a jačim pritiskom dobit ćete tamniju crtu.

Saznajte više o korištenju olovke Apple Pencil uz iPad Pro i iPad (šeste generacije).

Ako pomoću olovke Apple Pencil crtate blizu ruba zaslona, iOS neće aktivirati kontrolni centar, centar za obavijesti ni značajku višezadaćnosti. Crtati možete bez prekida bilo gdje na zaslonu.

Punjenje olovke Apple Pencil

Apple Pencil možete puniti tako da ga priključite na Lightning priključak iPad uređaja. Možete ga puniti i putem USB strujnog adaptera pomoću adaptera za punjenje olovke Apple Pencil koji ste dobili uz Apple Pencil. Apple Pencil brzo će se napuniti bez obzira na to u koji ga od ta dva izvora napajanja priključite.

Da biste vidjeli koliko je olovka Apple Pencil napunjena, pogledajte prikaz Widgeti na iPad uređaju.

Zamjena vrha

Ako se vrh olovke Apple Pencil istroši ili ošteti, zamijenite ga. U pakiranju se nalazi zamjenski vrh, a možete ih kupiti još ako je potrebno. Jednostavno odvijte vrh pa potom pričvrstite novi.

Ako Apple Pencil ne možete upariti s uređajem iPad 

 1. Ponovno pokrenite iPad , a zatim ga ponovno pokušajte upariti.
 2. Otvorite Postavke > Bluetooth i provjerite je li Bluetooth uključen.
 3. Na tom istom zaslonu Apple Pencil potražite u odjeljku Moji uređaji. Ako ga vidite, dodirnite . Zatim dodirnite Zaboravi ovaj uređaj.
 4. Apple Pencil priključite na iPad i dodirnite gumb Upari kad se pojavi nakon nekoliko sekundi. 
 5. Ako se gumb Upari ne pojavi, pričekajte minutu dok se Apple Pencil ne napuni. Zatim Apple Pencil odvojite, opet ga priključite i pričekajte da se pojavi gumb Upari.
 6. Ako se gumb Upari opet ne pojavi, obratite se Appleovoj korisničkoj podršci.

Saznajte više

Datum objave: