Ponovno pokretanje iPad uređaja

Saznajte kako isključiti, a zatim ponovno uključiti iPad uređaj.

Kako ponovno pokrenuti iPad uređaj bez tipke Home

  1. Pritisnite i držite jednu od tipki za glasnoću i gornju tipku dok se ne prikaže kliznik za isključivanje.

    No alt supplied for Image
  2. Povucite kliznik, a zatim pričekajte 30 sekundi da se uređaj isključi. Ako se vaš uređaj smrznuo ili ne reagira, prisilno ga ponovno pokrenite.

  3. Da biste ponovno uključili uređaj, pritisnite i držite gornju tipku dok se ne pojavi logotip tvrtke Apple.

Kako ponovno pokrenuti iPad uređaj s tipkom Home

  1. Pritisnite i držite gornju tipku dok se ne prikaže kliznik za isključivanje.

    No alt supplied for Image
  2. Povucite kliznik, a zatim pričekajte 30 sekundi da se uređaj isključi. Ako se vaš uređaj smrznuo ili ne reagira, prisilno ga ponovno pokrenite.

  3. Da biste ponovno uključili uređaj, pritisnite i držite gornju tipku dok se ne pojavi logotip tvrtke Apple.

Ne možete ga ponovno pokrenuti?

Saznajte što učiniti ako se vaš iPad uređaj smrzne, ako se ne uključuje ili ne reagira.

Datum objave: