Prijenos sadržaja na novi Mac

Upotrebljavajte Asistent za migraciju da biste kopirali sve svoje dokumente, aplikacije, korisničke račune i postavke s drugog računala na novi Mac.


Asistent za migraciju kopira sve vaše datoteke sa starog računala Mac na novi Mac tako da ih ne morate kopirati ručno.


Priprema

 1. Instalirajte sva dostupna ažuriranja softvera na oba računala. Ako vaš stari Mac ne koristi OS X Lion ili noviji, a vaš novi Mac ne koristi OS X Mavericks ili noviji, umjesto toga slijedite korake migracije za Mountain Lion.
 2. Ako oba računala koriste macOS Sierra ili noviji, postavite ih blizu dok je Wi-Fi  uključen. Ako bilo koje računalo koristi OS X El Capitan ili stariji, pobrinite se da su oba na istoj mreži.
 3. Na svom starom računalu Mac, odaberite izbornik Apple  > Postavke sustava, zatim kliknite Dijeljenje. Pazite da se naziv pojavi u polju Naziv računala.


Upotreba asistenta za migraciju

Sada ste spremni koristiti Asistenta za migraciju za premještanje datoteka sa starog računala Mac na novo.

Na novom Mac računalu

 1. Otvorite Asistent za migraciju, koji se nalazi u mapi Uslužni programi u mapi Aplikacije. Zatim kliknite Nastavi.
 2. Kada se od vas zatraži da odaberete način prijenosa podataka, odaberite opciju prijenosa s Mac računala, sigurnosnu kopiju aplikacije Time Machine ili disk za pokretanje. Zatim kliknite Nastavi.
  Asistent za migraciju: Kako želite prenijeti svoje podatke?

Na starom Mac računalu

 1. Otvorite Asistent za migraciju, zatim kliknite Nastavi.
 2. Na upit kako želite prenijeti podatke, odaberite opciju prijenosa na drugi Mac. Zatim kliknite Nastavi. 

Na novom Mac računalu

Kad se od vas zatraži da odaberete Mac, sigurnosnu kopiju aplikacije Time Machine ili drugi pokretački disk, odaberite drugi Mac. Zatim kliknite Nastavi.

Asistent za migraciju: odabir izvora prijenosa

Na starom Mac računalu

Ako vam se prikaže sigurnosni kod, pazite da taj kod bude isti kao onaj na novom računalu Mac. Zatim kliknite Nastavi.

Na novom Mac računalu

 1. Odaberite podatke za prijenos.
  U ovom primjeru John Appleseed jest korisnički račun u sustavu macOS. Ako ima isti naziv kao račun koji je već na novom računalu Mac, od vas će se zatražiti da preimenujete stari račun ili zamijenite onaj na novom računalu Mac. Ako ga preimenujete, stari se račun prikazuje kao zaseban korisnik na novom računalu Mac, sa zasebnom početnom mapom i podacima za prijavu. Ako ga zamijenite, stari račun će se izbrisati, a zatim zamijeniti račun na novom računalu Mac, uključujući sve u početnoj mapi.Asistent za migraciju: odabir podataka za prijenos
 2. Kliknite Nastavi da biste pokrenuli prijenos. Za dovršetak velikih prijenosa možda će trebati nekoliko sati.
 3. Kad Asistent za migraciju završi s postupkom, prijavite se na migrirani račun na novom Mac računalu da biste vidjeli njegove datoteke.

Ako nećete zadržati svoj stari Mac, saznajte što napraviti prije nego što prodate, poklonite ili zamijenite svoj stari Mac.

Datum objave: