Premještanje sadržaja na novo Mac računalo

Upotrebljavajte Pomoćnika za migraciju da biste kopirali sve svoje dokumente, aplikacije, korisničke račune i postavke s drugog računala na novo Mac računalo.

Trebaju li vam ovi koraci?

Koraci u ovom članku opisuju kako kopirati sve datoteke s jednog Mac računala na drugo putem Wi-Fi mreže. Ovi vam koraci nisu potrebni ako želite učiniti nešto od sljedećeg:

 

 


Prije početka

 • Ažurirajte softver na oba računala, ako je to moguće.
 • Provjerite je li na oba računala uključen Wi-Fi i nalaze li se blizu jedno drugome. Ako bilo koje računalo koristi sustav OS X El Capitan ili stariji, trebalo bi biti na istoj Wi-Fi mreži.
 • Ako ste instalirali protuvirusni softver ili softver vatrozida, isključite taj softver dok ne završite.


Upotreba Pomoćnika za migraciju

Sada ste spremni koristiti Pomoćnika za migraciju za premještanje datoteka sa starog Mac računala na novo. Asistent za migraciju kopira datoteke s vašeg starog Mac računala, ali ih ne briše.

Na novom Mac računalu

 1. Otvorite Pomoćnika za migraciju koji se nalazi u mapi Uslužni programi u mapi Aplikacije. Zatim kliknite Nastavi.
 2. Kada vas Pomoćnik za migraciju zatraži dopuštenje za uvođenje promjena, unesite administratorsku lozinku i zatim kliknite U redu.
 3. Kada se zatraži da odaberete način prijenosa podataka, odaberite opciju prijenosa s Mac računala, iz sigurnosne kopije aplikacije Time Machine ili s diska za pokretanje. Zatim kliknite Nastavi.
  Asistent za migraciju: Kako želite prenijeti svoje podatke?

Na starom Mac računalu

 1. Otvorite Pomoćnika za migraciju koji se nalazi u mapi Uslužni programi u mapi Aplikacije. Zatim kliknite Nastavi.
 2. Prilikom upita kako želite prenijeti podatke odaberite opciju prijenosa na drugo Mac računalo. Zatim kliknite Nastavi. 

Na novom Mac računalu

Kad se od vas zatraži da odaberete Mac računalo, sigurnosnu kopiju aplikacije Time Machine ili drugi pokretački disk, odaberite drugo Mac računalo. Zatim kliknite Nastavi.

Pomoćnik za migraciju: odabir izvora prijenosa

Na starom Mac računalu

Ako vam se prikaže sigurnosni kod, pazite da taj kod bude isti kao onaj na novom Mac računalu. Zatim kliknite Nastavi.

Na novom Mac računalu

 1. Asistent za migraciju katalogizira sav sadržaj na vašem starom Mac računalu i izračunava koliko prostora za pohranu zauzimaju aplikacije, korisnički računi, datoteke, mape i postavke. To može potrajati nekoliko minuta. Kada budete spremni, odaberite informacije za prijenos.
  Asistent za migraciju: odaberite korisnike i mape za prijenos u novi Mac
 2. Prije no što kliknete Nastavi, saznajte što prijenos korisničkog računa podrazumijeva. U primjeru koji je ovdje prikazan, Danny Rico je korisnički račun. Ako na Mac računalu postoji račun pod istim nazivom, Asistent za migraciju upitat će vas želite li tom računu promijeniti naziv ili ga zamijeniti:
  • Promjena naziva računa: Račun na vašem starom Mac računalu prikazivat će se kao dodatni korisnik na novom Mac računalu sa zasebnom prijavom i početnom mapom. 
  • Zamjena računa: Račun na vašem starom Mac računalu zamijenit će račun pod istim nazivom na novom Mac računalu.
 3. Prijenos velike količine podataka može potrajati nekoliko sati i povremeno se može pauzirati. Bilo bi dobro da prijenos pokrenete navečer kako bi se dovršio preko noći. Kliknite Nastavi da biste pokrenuli prijenos. 
 4. Nakon što Pomoćnik za migraciju završi svoje, zatvorite ga na oba računala te se zatim prijavite na migrirani račun na novom Mac računalu da biste vidjeli njegove datoteke.

 


Datum objave: