Zatražite pomoć za stavke kupljene na servisu App Store, iTunes Store ili iBooks Store

Na web-stranici reportaproblem.apple.com pogledajte kupljene sadržaje i račune te prijavite probleme povezane sa stavkama koje ste kupili.

 

Na web-stranici reportaproblem.apple.com pogledajte kupljene sadržaje i račune te Appleovoj korisničkoj podršci prijavite probleme povezane s prethodno kupljenim sadržajima. Otvorite stranicu te unesite Apple ID i lozinku koju ste koristili prilikom kupnje stavki. Potom odaberite Sign In (Prijava).

Putem web-stranice reportaproblem.apple.com ne upravlja se pretplatama. Saznajte kako upravljati pretplatama unutar aplikacije.

 

     

Pronalaženje računa

Ako tražite određeni kupljeni sadržaj, dodirnite ili kliknite polje Pretraži kupljeni sadržaj te unesite naziv kupljenog sadržaja. Da biste pregledali kupljeni sadržaj, dodirnite  , a zatim odaberite Kupljene stavke ili, ako koristite Mac ili PC, kliknite Kupnja stavki.

     

Prikaz računa

Ako vam je iznos za koji se tereti vaša bankovna, kreditna ili debitna kartica sumnjiv, imajte na umu da je više kupljenih sadržaja moguće prikazati u obliku jedne transakcije. Može se dogoditi da e-mailom ne dobijete pojedinačni račun za svaku obavljenu transakciju. 

Da biste pronašli račune, dodirnite , a zatim odaberite Računi te pogledajte popis svojih računa. Ako koristite Mac ili PC, kliknite Računi. Računi za nove kupnje možda neće biti dostupni.

Prijava problema

Problem s nekim računom moguće je prijaviti ako on nije stariji od 90 dana. Pronađite račun za koji vam je potrebna pomoć, kliknite Prijavi problem te pratite upute na zaslonu. Ako nam želite poslati više informacija, obratite se autoru aplikacije ili ponovno preuzmite stavku.  

Ako se sadržaji za koje ste zatražili pomoć ne pojavljuju na stranici Prijavite problem ili niste sigurni pomoću kojeg su Apple ID-a kupnje obavljene, provjerite s kojim je Apple ID-om povezana vaša e-mail adresa, a zatim se obratite Appleovoj korisničkoj podršci.

Ako koristite značajku dijeljenja s obitelji te vam je potrebna pomoć u vezi s dijeljenom stavkom, zamolite člana obiteljske grupe koji je započeo kupnju da učini sljedeće.

Saznajte kako zatražiti pomoć zapretplateaplikacije koje se neočekivano zatvaraju, prestaju reagirati ili se ne otvaraju.

Pomoć za ostale sadržaje kupljene na servisu iTunes

Datum objave: