Nemogućnost uspostavljanja i primanja poziva putem iPhone uređaja

Ako imate uključene određene postavke, ako softver nije ažuran ili postoje problemi s mrežom, možda nećete moći uspostavljati ni primati pozive putem iPhone uređaja.

Saznajte što trebate učiniti ako na statusnoj traci vidite „Nema usluge” ili „Pretraživanje”. Ako ne možete uspostavljati niti primati pozive putem iPhone uređaja, slijedite ove upute te nakon svakog koraka isprobajte funkcioniraju li pozivi:

Provjera postavki iPhone uređaja

 1. Uključite i isključite Zrakoplovni mod. Otvorite Postavke i uključite Zrakoplovni mod, pričekajte pet sekundi, a zatim ga isključite.
 2. Provjerite postavke opcije Zabrana ometanja. Otvorite Postavke > Zabrana ometanja i provjerite je li ta opcija isključena.
 3. Provjerite ima li blokiranih telefonskih brojeva. Otvorite Postavke > Telefon > Blokirani kontakti.
 4. Provjerite je li uključeno prosljeđivanje poziva. Otvorite Postavke > Telefon > Prosljeđivanje poziva i provjerite je li ta opcija isključena.
 5. Provjerite je li uključeno Utišavanje nepoznatih pozivatelja. Ako je ta postavka uključena, pozivatelj se mora prikazivati na popisu kontakata ili nedavnih poziva, ili je morao svoj broj podijeliti s vama u e-mailu ili SMS-u kako bi taj poziv mogao biti uspostavljen. Dodajte taj broj u odjeljak Kontakti kako bi telefon zvonio. Pozivi iz nekih aplikacija treće strane možda se neće uspostaviti.

Ažuriranje softvera

 1. Potražite ažuriranje postavki operatera.
 2. Provjerite ima li ažuriranja za iOS softver. Za neka je ažuriranja nužna Wi-Fi veza.

Uklanjanje i ponovno umetanje SIM kartice

Ako vaš iPhone ima SIM karticu, izvadite tu SIM karticu, a potom je ponovno umetnite.

Obraćanje operateru

Kad kontaktirate s operaterom, provjerite:

 • je li vaš račun postavljen za korištenje iPhone uređaja
 • ima li lokaliziranih prekida u pružanju usluge
 • nije li račun blokiran zbog neplaćanja
 • ne uzrokuju li pozivi pogreške u sustavu operatera

Provjera mrežnih postavki

 1. Resetiranje mrežnih postavki. Otvorite Postavke > Općenito > Resetiraj > Resetiraj mrežne postavke. Time ćete izbrisati sve trenutno spremljene postavke, uključujući lozinke za Wi-Fi mrežu, preferirane mreže i VPN postavke.
 2. Pokušajte uspostaviti ili primiti poziv na drugoj lokaciji.
 3. Prijeđite na drugu vrstu mreže. Otvorite Postavke > Mobilni podaci > Opcije mobilnih podataka > Omogući LTE i isključite opciju Omogući LTE, 4G ili 3G (ta opcija ovisi o operateru i modelu uređaja).

Dodatna pomoć

Ako i dalje ne možete uspostavljati ili primati pozive, vratite iPhone na početne postavke. Ako obnovom ne riješite problem, obratite se Appleovoj korisničkoj podršci i slijedite upute za dovršetak svog zahtjeva.

 

Datum objave: