Upućivanje poziva putem značajke Wi-Fi poziva

Putem značajke Wi-Fi poziva možete uputiti ili primiti poziv putem Wi-Fi veze i na području sa slabim ili nikakvim mobilnim signalom. Saznajte kako uz značajku Wi-Fi poziva uputiti govorni poziv.

Da biste koristili Wi-Fi pozive, potreban vam je iPhone 5c ili noviji uređajpodržanog operatera.

Upućivanje Wi-Fi poziva s iPhone uređaja

Wi-Fi pozive uključite dodirom na Postavke > Telefon > Wi-Fi pozivi. Možda ćete morati unijeti ili potvrditi svoju adresu za hitne slučajeve.*

Ako je značajka Wi-Fi poziva dostupna, na traci stanja iza naziva operatera pojavit će se oznaka „Wi-Fi”. Tada će vaši pozivi biti upućeni putem značajke Wi-Fi poziva.

*Kada je mobilna usluga dostupna, iPhone je koristi za hitne pozive. Ako ste uključili Wi-Fi pozive, a mobilna usluga nije dostupna, hitni pozivi mogu se uputiti putem značajke Wi-Fi poziva. Lokacija uređaja može se koristiti kao pomoć pri odgovoru na hitne pozive neovisno o tome jeste li omogućili opciju Lokacijske usluge.

Dodavanje uređaja

Provjerite ima li uređaj koji želite dodati najnoviju verziju softvera. Učinite sljedeće:

 1. Na iPhone uređaju idite u Postavke > Telefon > Wi-Fi pozivi.
 2. Uključite Dodaj Wi-Fi pozive za druge uređaje.
 3. Vratite se na prethodni zaslon, a zatim dodirnite Pozivi na drugim uređajima.
 4. Ako opcija Dopusti pozive na drugim uređajima nije uključena, uključite je. Popis kompatibilnih uređaja prikazuje se u odjeljku Dopusti pozive uključeno.
 5. Uključite svaki uređaj koji želite upotrebljavati s Wi-Fi pozivima.

Nakon toga provjerite prihvaćaju li vaši drugi uređaji pozive s iPhone uređaja:

 • Na iPad ili iPod touch uređaju otvorite Postavke > FaceTime, a zatim uključite opciju Pozivi s iPhone uređaja.
 • Na Mac računalu otvorite aplikaciju FaceTime, a zatim odaberite FaceTime > Postavke. Uključite Pozivi s iPhone uređaja.

Ako je opcija Dopusti pozive na drugim uređajima uključena, Wi-Fi pozivi automatski su omogućeni za Apple Watch.

Ako ne možete dodati uređaj, provjerite sljedeće:

 • Na iPhone uređaju provjerite jesu li Wi-Fi pozivi i opcija Dozvoli pozive na drugim uređajima uključeni te nalazi li se vaš uređaj u odjeljku Dozvoli pozive na.
 • Provjerite koristite li na iPhone uređaju i drugom uređaju isti Apple ID za FaceTime i iCloud.

Upućivanje i primanje Wi-Fi poziva na drugom uređaju

Ako vaš operater podržava Wi-Fi pozive na uređajima povezanima s uslugom iCloud, Wi-Fi pozive moći ćete upućivati i primati i na drugim uređajima. 

Provjerite jeste li na iCloud i FaceTime prijavljeni pomoću istog Apple ID-a koji koristite za iPhone. Provjerite i imate li na uređajima najnoviji softver.

Da biste uputili Wi-Fi poziv s iPad, iPod touch ili Apple Watch uređaja odnosno s Mac računala, učinite sljedeće.

Pozivi s iPad i iPod touch uređaja ili Mac računala

 1. Ako još niste dodali uređaj, što vam omogućuje da koristite Wi-Fi pozive,dodajte ga.
 2. Otvorite FaceTime.
 3. Dodirnite Audio.
 4. Unesite kontakt ili telefonski broj te dodirnite tipku telefona Wi-Fi poziv .

Poziv možete uputiti i dodirom na telefonski broj u aplikacijama Kontakti, Mail, Poruke, Safari itd.

Pozivi s Apple Watch uređaja

 1. Otvorite aplikaciju Telefon.
 2. Izaberite kontakt.
 3. Dodirnite tipku telefona Wi-Fi poziv.
 4. Odaberite telefonski broj ili FaceTime adresu na koju želite uputiti poziv.

Uklanjanje uređaja

Ako ne želite koristiti Wi-Fi pozive na jednom od uređaja, možete ga ukloniti:

 1. Na iPhone uređaju otvorite Postavke > Telefon > Pozivi na drugim uređajima.
 2. Na popisu uređaja isključite Wi-Fi pozive za uređaj koji želite ukloniti.

Da biste isključili Wi-Fi pozive na Apple Watch uređaju, otvorite aplikaciju Watch na iPhone uređaju, dodirnite Moj sat, Telefon, a zatim isključite opciju Wi-Fi pozivi.

Traženje pomoći

Ako ne možete uključiti ili koristiti Wi-Fi pozive, provjerite podržava li vaš operater Wi-Fi pozive te imate li na svojim uređajima najnoviji softver. Ako ne možete uključiti ili uputiti Wi-Fi pozive, učinite sljedeće. Prije nego prijeđete na idući korak, pričekajte dvije minute.

 1. Otvorite Postavke > Telefon > Wi-Fi pozivi i provjerite jesu li Wi-Fi pozivi uključeni.
 2. Ponovno pokrenite iPhone.
 3. Povežite se s nekom drugom Wi-Fi mrežom. Wi-Fi pozive ne podržavaju sve Wi-Fi mreže.
 4. Isključite te ponovno uključite Wi-Fi pozive.
 5. Idite u Postavke > Općenito > Resetiraj te dodirnite Resetiraj mrežne postavke.

FaceTime nije dostupan u svim državama i regijama.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: