Uključivanje načina rada Samo aktivacija u programu iTunes

Ako vaša obrazovna ustanova ili tvrtka mora postaviti i aktivirati više iPhone, iPad ili iPod touch uređaja, koristite način rada Samo aktivacija u programu iTunes.

Ovaj je članak arhiviran i Apple ga više ne ažurira.

Ovaj je članak namijenjen administratorima sustava u tvrtkama i obrazovnim ustanovama. Ako niste administrator sustava, saznajte više o aktivaciji za pojedinačne korisnike.

Način rada Samo aktivacija namijenjen je tvrtkama i obrazovnim ustanovama koje ne mogu bežično aktivirati uređaje te moraju koristiti iTunes. Način rada Samo aktivacija onemogućuje sinkronizaciju i izradu sigurnosne kopije za uređaje u programu iTunes. 

Prije nego počnete slijediti upute u ovom članku, provjerite imate li najnoviju verziju programa iTunes.

Uključivanje načina rada Samo aktivacija

Na Mac računalu

1. Zatvorite iTunes.

2. Idite na Aplikacije > Uslužni programi.

3. Otvorite Terminal i unesite:

defaults write com.apple.iTunes StoreActivationMode -integer 1

4. Pritisnite Enter.

Na PC računalu

1. Zatvorite iTunes.

2. Otvorite prozor naredbenog retka.

3. U naredbeni redak unesite:

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt StoreActivationMode 1

4. Pritisnite Enter.

Za sustav iOS 10 i noviji potreban je iTunes 12.5 ili noviji podržan u sustavu Windows 7, Windows 8 ili Windows 10.

Isključivanje načina rada Samo aktivacija

Ako se program iTunes nalazi u načinu rada Samo aktivacija, a pokušate sinkronizirati iPhone, iPad ili iPod touch s računalom, može se pojaviti sljedeća poruka:

„Ovaj je [uređaj] već aktiviran. Sada možete odspojiti [uređaj].”

Da biste sinkronizirali sadržaj i izradili sigurnosnu kopiju, isključite način rada Samo aktivacija.

Na Mac računalu

Otvorite Terminal i unesite:

defaults write com.apple.iTunes StoreActivationMode -integer 0

Na PC računalu

Otvorite prozor naredbenog retka i unesite:

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt StoreActivationMode 0

 

Datum objave: