Obnavljanje indeksiranja aplikacije Spotlight na Mac računalu

Ako tijekom pretraživanja svog Mac računala dobijete neočekivane rezultate, možda će vam pomoći obnavljanje indeksiranja aplikacije Spotlight.

Prije obnavljanja indeksiranja aplikacije Spotlight


Obnavljanje indeksiranja aplikacije Spotlight

 1. Odaberite Apple izbornik  > Postavke sustava, a zatim kliknite opciju Spotlight.
 2. Kliknite karticu Privatnost.
 3. Povucite disk ili mapu koje želite iznova indeksirati na popis lokacija na kojima onemogućeno pretraživanje aplikacijom Spotlight. Možete i kliknuti gumb za dodavanje (+) i odabrati disk ili mapu za dodavanje.
  mapa pod nazivom „Dokumenti“ odvučena na popis „Onemogući pretraživanje ovih lokacija aplikacijom Spotlight“ u postavkama sustava aplikacije Spotlight
  Stavku možete dodati na karticu Privatnost samo ako za nju imate vlasnička dopuštenja. Da biste saznali više o dopuštenjima, odaberite Pomoć na traci izbornika aplikacije Finder, a zatim potražite stavku „Dopuštenja“.
 4. Na istom popisu lokacija odaberite disk ili mapu koje ste upravo dodali. Nakon toga kliknite gumb za uklanjanje (–) da biste stavku uklonili s popisa.
  Kartica Privatnost u postavkama sustava aplikacije Spotlight s istaknutim gumbom za dodavanje i uklanjanje
 5. Zatvorite postavke sustava. Spotlight će obnoviti indeksiranje sadržaja diska ili mape. To može potrajati, ovisno o količini podataka koji se indeksiraju.
Datum objave: