Ako ne možete poslati e-mail poruku na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Ako ne možete poslati e-mail poruku iz aplikacije Mail na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju, možete pokušati nekoliko stvari.

Prije početka

Nekoliko je stvari koje morate imati na umu te provjeriti:

 • Kad napravite sigurnosnu kopiju sustava iOS ili iPadOS na servisu iCloud ili iTunes, servis izrađuje sigurnosne kopije postavki za e-mail, ali ne i e-mail poruka. Ako izbrišete ili promijenite postavke e-mail računa, prethodno preuzete e-mail poruke možda će biti uklonjene s uređaja.
 • Provjerite je li uređaj povezan s internetom.
 • Kod davatelja usluga e-maila provjerite je li došlo do prekida usluge.
 • Saznajte što možete učiniti ako ne možete pristupiti svojem e-mailu ili ne možete slati i primati poruke putem e-mail adrese @icloud.com.

Provjera neposlanih poruka u sandučiću Odlazno

Ako se pojavi poruka da e-mail nije poslan, znači da se nalazi u sandučiću Odlazno. Provjerite sandučić Odlazno i pokušajte ponovo poslati e-mail na ovaj način:

 1. U aplikaciji Mail otvorite popis sandučića.
 2. Dodirnite Odlazno. Ako ne vidite sandučić Odlazno, znači da je e-mail poslan.
  sandučići
 3. U sandučiću Odlazno dodirnite neki e-mail. Provjerite je li e-mail adresa primatelja točna.
 4. Dodirnite Pošalji.    

Provjera e-mail adrese i lozinke

Ako aplikacija Mail zatraži da unesete lozinku za svoj e-mail račun, pripazite da je unesete točno. Da biste provjerili svoju e-mail adresu i lozinku, prijavite se na web-stranicu davatelja usluge e-maila.

Ako vam se i dalje pojavljuje poruka o pogrešnom korisničkom imenu ili lozinci, obratite se davatelju e-mail usluge ili administratoru sustava.

Obraćanje davatelju usluge e-maila ili administratoru sustava

 1. Obratite se davatelju usluge e-maila ili provjerite stanje web-stranice da biste ustanovili je li došlo do prekida u pružanju usluga. 
 2. Ako ste na e-mail računu uključili sigurnosne značajke ili ograničenja, npr. provjeru valjanosti u dva koraka, obratite se davatelju usluge e-maila ili administratoru sustava. Možda će vam biti potrebna posebna lozinka ili ćete od davatelja usluge e-maila morati zatražiti autorizaciju za slanje i primanje e-mail poruka na uređaju.
 3. Provjerite postavke e-mail računa kod davatelja usluga e-maila ili administratora sustava da biste provjerili jesu li ispravne.

Uklanjanje i ponovno postavljanje e-mail računa

 1. Na računalu se prijavite na web-stranicu davatelja usluge e-maila. Provjerite nalaze li se ondje sve vaše e-mail poruke odnosno jesu li e-mail poruke spremljene i na nekom drugom mjestu osim na iOS ili iPadOS uređaju.
 2. Na uređaju otvorite Postavke > Mail i zatim dodirnite Računi.
 3. Dodirnite e-mail račun koji želite ukloniti.
 4. Dodirnite Izbriši račun.
 5. Ponovno dodajte račun.

Ako vam koraci navedeni u ovom članku ne pomognu, za više informacije obratite se davatelju e-mail usluga.

Datum objave: