Nemogućnost slanja i primanja e-mail poruka na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

Ako ne možete slati ili primati e-mail poruke u aplikaciji Mail na iOS uređaju, saznajte što učiniti.

Prije početka

Izradom sigurnosnih kopija za iOS uređaje na servisu iCloud i u programu iTunes sigurnosno se kopiraju postavke e-maila, ali ne i e-mail poruke. Ako izbrišete ili promijenite postavke e-mail računa, prethodno preuzete e-mail poruke možda će biti uklonjene s iOS uređaja. 

Kada budete spremni, slijedite upute u nastavku. Nakon svakog koraka provjerite trebate li još uvijek pomoć.

Provjerite povezanost uređaja s internetom

Da biste provjerili jesu li na uređaju uključeni mobilni podaci ili Wi-Fi internetska veza, otvorite preglednik Safari i web-stranicu, npr. www.apple.com/hr.

Provjera neposlanih poruka u sandučiću Odlazno

Ako se pojavi obavijest o tome da e-mail poruka nije poslana, znači da se nalazi u sandučiću Odlazno. Provjerite sandučić Odlazno i pokušajte ponovno poslati e-mail poruku:

 1. U aplikaciji Mail dodirnite Sandučići u gornjem lijevom kutu.
 2. Dodirnite Odlazno. Ako ne vidite sandučić Odlazno, e-mail poruka je poslana.
  sandučići
 3. U sandučiću Odlazno dodirnite e-mail poruku. Provjerite je li e-mail adresa primatelja točna.
 4. Dodirnite Šalji.    

Provjera e-mail adrese i lozinke

Ako aplikacija Mail zatraži da unesete lozinku za svoj e-mail račun, pripazite da je unesete točno. Da biste provjerili svoju e-mail adresu i lozinku, prijavite se na web-stranicu davatelja usluge e-maila.

Ako se i dalje pojavljuje poruka o pogrešnom korisničkom imenu ili lozinci, obratite se davatelju usluge e-maila ili administratoru sustava. 

Provjera postavki

Kada na uređaju postavite e-mail račun, iOS sustav automatski koristi točne postavke računa za različite davatelje usluge e-maila.

Da biste provjerili jesu li postavke računa točne, usporedite postavke u aplikaciji Mail s postavkama za e-mail račun:

 1. Otvorite Postavke > Lozinke i računi pa dodirnite e-mail račun.
 2. Da biste vidjeli podatke o računu, npr. dolazne i odlazne mail poslužitelje, dodirnite svoju e-mail adresu pokraj opcije Račun.
 3. Provjerite preporučene postavke za e-mail račun pomoću alata za traženje postavki aplikacije Mail i provjerite jesu li jednake postavkama koje vidite na zaslonu. Ako ne vidite postavke za e-mail račun, obratite se davatelju usluge e-maila ili administratoru sustava.

Ako imate POP3 e-mail račun, istodobno možete e-mail poruke provjeravati samo na jednom uređaju. Zatvorite ostale e-mail programe i odjavite se s otvorenih web-stranica za e-mail. Da biste provjerili imate li POP3 e-mail račun, otvorite Postavke > Lozinke i računi, dodirnite svoj račun, zatim stavku Račun pa potražite oznaku Informacije o POP računu. Preporučene postavke e-maila za svoj POP3 e-mail račun možete provjeriti i pomoću alata za traženje postavki aplikacije Mail.

Ako davatelj usluge e-maila zahtijeva korištenje priključka 25 za račun, e-mail poruke moći ćete slati samo ako ste povezani s mrežom davatelja usluge e-maila. Da biste provjerili postavke i dostupnost, obratite se davatelju usluge e-maila.


Ako vam je i dalje potrebna pomoć

Obratite se davatelju usluge e-maila. E-mail račun možete i ukloniti, a zatim ga ponovno postaviti.

Obraćanje davatelju usluge e-maila ili administratoru sustava

 1. Obratite se davatelju usluge e-maila ili provjerite stanje web-stranice da biste ustanovili je li došlo do prekida u pružanju usluga. 
 2. Ako ste na e-mail računu uključili sigurnosne značajke ili ograničenja, npr. provjeru valjanosti u dva koraka, obratite se davatelju usluge e-maila ili administratoru sustava. Možda će vam biti potrebna posebna lozinka ili ćete od davatelja usluge e-maila morati zatražiti autorizaciju za slanje i primanje e-mail poruka na uređaju.
 3. Da biste bili sigurni da su točne, provjerite postavke e-mail računa kod davatelja usluge e-maila ili administratora sustava.

Uklanjanje i ponovno postavljanje e-mail računa

 1. Na računalu se prijavite na web-stranicu davatelja usluge e-maila. Provjerite nalaze li se ondje sve vaše e-mail poruke odnosno jesu li vaše e-mail poruke spremljene i na nekom drugom mjestu osim na iOS uređaju.
 2. Na iOS uređaju otvorite Postavke > Lozinke i računi.
 3. Dodirnite e-mail račun koji želite ukloniti.
 4. Dodirnite Izbriši račun.
 5. Ponovno dodajte račun.


Datum objave: