Nemogućnost ažuriranja i obnove iPhone, iPad ili iPod touch uređaja

Uređaj sa sustavom iOS ili iPadOS možete staviti u mod za oporavak, a zatim ga obnoviti pomoću računala.

U ovim ćete slučajevima možda morati upotrebljavati mod za oporavak da biste obnovili uređaj:

 • ako računalo ne prepoznaje uređaj ili javlja da je u modu za oporavak
 • ako se sa zaslona nekoliko minuta ne miče logotip tvrtke Apple i nema trake s prikazom tijeka.
 • Prikazat će vam se zaslon moda za oporavak.

Saznajte što učiniti ako se na zaslonu nekoliko minuta prikazuje traka s prikazom tijeka.

Stavljanje uređaja u mod za oporavak i ponovno postavljanje uređaja

 1. Provjerite je li Mac ažuran. Ako upotrebljavate iTunes, provjerite imate li najnoviju verziju
 2. Na Mac računalu sa sustavom macOS Catalina 10.15 otvorite aplikaciju Finder. Na Mac računalu sa sustavom macOS Mojave 10.14 ili starijem, ili na računalu, otvorite iTunes. Ako je servis iTunes već otvoren, zatvorite ga, a zatim ga ponovno otvorite.
 3. Dok je uređaj povezan pričekajte da se pojavi zaslon moda za oporavak:
  • Modeli iPad uređaja s Face ID-om: pritisnite tipku za povećavanje glasnoće i brzo je otpustite. Pritisnite tipku za stišavanje glasnoće i brzo je otpustite. Pritisnite i držite gornju tipku dok se uređaj ne počne ponovno pokretati. Nastavite držati pritisnutu gornju tipku dok uređaj ne uđe u mod oporavka.
  • iPhone 8 ili noviji: pritisnite tipku za pojačavanje glasnoće i brzo je otpustite. Pritisnite tipku za stišavanje glasnoće i brzo je otpustite. Potom pritisnite bočnu tipku i držite je dok se ne pojavi zaslon moda za oporavak.
  • Na iPhone 7, iPhone 7 Plus i iPod touch (sedme generacije): istovremeno pritisnite i držite gornju (ili bočnu) tipku i tipku za smanjivanje glasnoće. Držite ih sve dok se ne pojavi zaslon moda za oporavak.
  • iPad s tipkom Home, iPhone 6s ili stariji i iPod touch (šeste generacije) ili stariji: istovremeno pritisnite i držite tipku Home i gornju (ili bočnu) tipku. Držite ih sve dok se ne pojavi zaslon moda za oporavak.
 4. Pronađite svoj uređaj na svojem računalu. Kada se pojave opcije za obnovu i ažuriranje, odaberite Ažuriraj. Računalo će pokušati ponovno instalirati softver, a da pritom ne izbriše podatke. Pričekajte da računalo preuzme softver za uređaj. Ako preuzimanje traje dulje od 15 minuta i na uređaju se zatvori zaslon moda za oporavak, pričekajte da završi preuzimanje, a zatim ponovite treći korak.
 5. Kad ažuriranje ili obnova završe, postavite svoj uređaj.

Dodatna pomoć

Ako uređaj ne možete ažurirati niti obnoviti pomoću moda za oporavak ili pak mod za oporavak ne možete pokrenuti zbog slomljenih ili zaglavljenih tipki, obratite se Appleovoj korisničkoj podršci.

Datum objave: