Ako ne možete ažurirati ili obnoviti iPhone ili iPod touch uređaj

iOS uređaj možete staviti u mod za oporavak i zatim ga obnoviti pomoću računala.

U ovim ćete slučajevima možda morati upotrebljavati mod za oporavak da biste obnovili uređaj:

 • ako računalo ne prepoznaje uređaj ili javlja da je u modu za oporavak
 • ako se na zaslonu nekoliko minuta neprestano prikazuje Appleov logotip i nema trake s prikazom napretka.
 • Prikazat će vam se zaslon moda za oporavak.

Saznajte što učiniti ako se na zaslonu nekoliko minuta prikazuje traka s prikazom tijeka.

Stavljanje uređaja u mod za oporavak i ponovno postavljanje uređaja

 1. Provjerite je li Mac računalo ažurirano. Ako upotrebljavate iTunes, provjerite imate li njegovu najnoviju verziju
 2. Na Mac računalu sa sustavom macOS Catalina otvorite aplikaciju Finder. Na Mac računalu sa sustavom macOS Mojave ili starijim sustavom, ili na osobnom računalu, otvorite iTunes. Ako je servis iTunes već otvoren, zatvorite ga i zatim ga ponovno otvorite. Saznajte koji sustav macOS koristi vaše Mac računalo.
 3. Dok je uređaj povezan pričekajte da se pojavi zaslon moda za oporavak:
  • iPhone 8 ili noviji uređaji, uključujući iPhone SE (druge generacije): pritisnite i brzo otpustite tipku za pojačavanje glasnoće. Pritisnite i brzo otpustite tipku za stišavanje glasnoće. Zatim pritisnite i držite bočnu tipku dok se ne prikaže zaslon moda za oporavak.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus i iPod touch (sedme generacije): pritisnite i držite gornju (ili bočnu) tipku i tipke za stišavanje glasnoće istovremeno. Držite ih sve dok se ne pojavi zaslon moda za oporavak.
  • iPhone 6s ili stariji uređaji, uključujući iPhone SE (prve generacije), i iPod touch (šeste generacije) ili stariji uređaji: pritisnite i držite i tipku Home i gornju (ili bočnu) tipku istovremeno. Držite ih sve dok se ne pojavi zaslon moda za oporavak.
 4. Pronađite svoj uređaj na računalu. Kada se pojave opcije za obnovu i ažuriranje, odaberite Ažuriraj. Računalo će pokušati ponovno instalirati softver, a da pritom ne izbriše podatke. Pričekajte da računalo preuzme softver za uređaj. Ako preuzimanje traje dulje od 15 minuta i na uređaju se zatvori zaslon moda za oporavak, pričekajte da završi preuzimanje, a zatim ponovite treći korak.
  Prozor opcije Finder na Mac računalu koji prikazuje opcije za obnovu ili ažuriranje iPhone uređaja.
 5. Kad ažuriranje ili obnova završe, postavite svoj uređaj.

Dodatna pomoć

Datum objave: