Obnavljanje iPhone, iPad i iPod uređaja na tvorničke postavke

Obnavljanjem na tvorničke postavke brišu se podaci i postavke na iPhone, iPad i iPod uređaju te se instalira najnovija verzija iOS ili iPod softvera. 

Priprema uređaja

  1. Provjerite imate li na Mac ili PC računalu najnoviju verziju programa iTunes. Ako nemate pristup računalu, a uređaj još uvijek radi, uređaj izbrišite ili obnovite bez računala.
  2. Ako podatke želite spremiti na iPhone, iPad ili iPod, izradite sigurnosnu kopiju.
  3. Otvorite Postavke > [vaše ime i prezime] > iCloud, dodirnite Nađi moj iPhone, a potom ga isključite. Ako uređaj ne reagira ili se ne uključuje, saznajte što učiniti. Ako ste zaboravili šifru, zatražite pomoć.

Obnavljanje uređaja na tvorničke postavke

  1. Otvorite iTunes na Mac ili PC računalu. Ako nemate pristup računalu, a uređaj još uvijek radi, uređaj izbrišite ili obnovite bez računala.
  2. Povežite iPhone, iPad ili iPod s računalom pomoću kabela koji je priložen uz uređaj. 
  3. Ako se pojavi poruka koja od vas traži šifru za uređaj ili da potvrdite opciju Vjerovati ovom računalu, slijedite upute na zaslonu. Ako ste zaboravili šifru, zatražite pomoć
  4. Odaberite svoj iPhone, iPad ili iPod kada se pojavi u programu iTunes. Ako uređaj ne reagira ili se ne uključuje, saznajte što učiniti. Ako se uređaj ne pojavljuje u programu iTunes, zatražite pomoć.
  5. U oknu Sažetak kliknite opciju Obnovi [uređaj].
  6. Ponovno kliknite Obnovi za potvrdu. Zatim program iTunes briše vaš uređaj i instalira najnoviju verziju iOS ili iPod softvera.
  7. Nakon obnavljanja na tvorničke postavke uređaj će se ponovno pokrenuti. Sada ga možete postaviti kao da je posve nov.

Traženje pomoći

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, obratite se Appleovoj korisničkoj podršci.

Datum objave: