Korištenje dodirnog zaslona Harpo BraillePen 12 sa značajkom VoiceOver

Prilikom korištenja dodirnog zaslona Harpo BraillePen 12 sa značajkom VoiceOver na iPhone, iPad i iPod touch uređaju možete koristiti sljedeće tipkovne naredbe specifične za pojedini uređaj.

Da biste bili sigurni da se zaslon s brajicom prikazuje pomoću odgovarajuće tablice, provjerite koristite li najnoviju verziju sustava iOS.

Navigacija

Akcija značajke VoiceOver

Tipka zaslona

prijelaz na prethodnu stavku

joystick ulijevo

prijelaz na sljedeću stavku

joystick udesno

Zakretna kontrola

Akcija značajke VoiceOver

Tipka zaslona

prijelaz na prethodnu stavku pomoću postavke zakretne kontrole

joystick gore

prijelaz na sljedeću stavku pomoću postavke zakretne kontrole

joystick dolje

Interakcija

Akcija značajke VoiceOver

Tipka zaslona

odabir stavke na kojoj je prst

akcija joysticka

Brajica

Akcija značajke VoiceOver

Tipka zaslona

pomicanje prikaza brajice ulijevo

lijevo

pomicanje prikaza brajice udesno

desno

Dodatne informacije

Univerzalni popis naredbi potražite u članku Najčešće naredbe na brajici za VoiceOver.

Datum objave: