Korištenje zaslona Baum VarioConnect sa značajkom VoiceOver

Prilikom korištenja zaslona s brajicom Baum VarioConnect sa značajkom VoiceOver na iPhone, iPad i iPod touch uređaju možete koristiti sljedeće tipke specifične za pojedini uređaj.

Sljedeće tipke možete koristiti na ovim zaslonima s brajicom:

  • VarioConnect 24

  • VarioConnect 32

  • VarioConnect 40

Da biste bili sigurni da se zaslon s brajicom prikazuje pomoću odgovarajuće tablice, provjerite koristite li najnoviju verziju sustava iOS.

Navigacija

Akcija značajke VoiceOver

Tipka zaslona

prijelaz na prethodnu stavku

joystick ulijevo ili D1

prijelaz na sljedeću stavku

joystick udesno ili D4

pomicanje jednu stranicu ulijevo

D2 + D4 + D6

pomicanje jednu stranicu udesno

D1 + D3 + D5

pomicanje jednu stranicu gore

D3 + D4 + D5 + D6

pomicanje jednu stranicu dolje

D1 + D4 + D5 + D6

aktiviranje tipke Home

F1 ili D1 + D2 + D5

prijelaz na traku stanja

F2 ili D2 + D3 + D4

otvaranje centra za obavijesti

D4 + D6

otvaranje kontrolnog centra

D2 + D5

aktiviranje tipke za natrag ako ona postoji

F3 ili D1 + D2

prijelaz na prvu stavku

D1 + D2 + D3

prijelaz na posljednju stavku

D4 + D5 + D6

izgovaranje broja stranice ili broja prikazanih redaka

D3 + D4

Zakretna kontrola

Akcija značajke VoiceOver

Tipka zaslona

prijelaz na prethodnu stavku pomoću postavke zakretne kontrole

joystick gore ili D3

prijelaz na sljedeću stavku pomoću postavke zakretne kontrole

joystick dolje ili D6

odabir prethodne postavke zakretne kontrole

D2 + D3

odabir sljedeće postavke zakretne kontrole

D5 + D6

Interakcija

Akcija značajke VoiceOver

Tipka zaslona

dodirivanje odabrane stavke dvaput

usmjerivač

odabir stavke na kojoj je prst

pritisak na joystick ili D3 + D6

aktiviranje tipke za povećavanje glasnoće

D3 + D4 + D5

aktiviranje tipke za smanjivanje glasnoće

D1 + D2 + D6

aktiviranje tipke za izbacivanje

D1 + D4 + D6

aktiviranje tipke za brisanje

D1 + D4 + D5

aktiviranje tipke za prijelaz u novi redak

D1 + D5

aktiviranje tipke tabulatora

D2 + D3 + D4 + D5

aktiviranje tipke Shift i tabulatora

D1 + D2 + D5 + D6

izrezivanje

D1 + D3 + D4 + D6

kopiranje

D1 + D4

lijepljenje

D1 + D2 + D3 + D6

poništavanje

D1 + D3 + D5 + D6

ponavljanje poništenog

D2 + D3 + D4 + D6

odabir teksta

D2 + D5 + D6

odabir svega

D2 + D3 + D5 + D6

poništavanje označenog teksta

D2 + D3 + D5

uključivanje i isključivanje sjenila zaslona

D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

promjena oznake stavke

D1 + D2 + D3 + D4 + D6

pokretanje pomoći za značajku VoiceOver

D1 + D3

Čitanje

Akcija značajke VoiceOver

Tipka zaslona

pauziranje/nastavak govora

F4 ili D1 + D2 + D3 + D4

čitanje stranice počevši od odabrane stavke

D1 + D2 + D3 + D5

čitanje stranice počevši od vrha

D2 + D4 + D5 + D6

uključivanje/isključivanje govora

D1 + D3 + D4

Brajica

Akcija značajke VoiceOver

Tipka zaslona

uključivanje/isključivanje proširenog opisa statusa

usmjerivač statusa

pomicanje prikaza brajice ulijevo

D2

pomicanje prikaza brajice udesno

D5

uključivanje/isključivanje povijesti objava

D1 + D3 + D4 + D5

pregled dostupnih načina generiranja brajice

D1 + D2 + D4 + D5

pregled dostupnih načina unosa brajice

D2 + D3 + D6

Dodatne informacije

Univerzalni popis najčešćih naredbi potražite u članku Najčešće naredbe na brajici za značajku VoiceOver.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: