Zaštita privatnosti i lokacijske usluge za sustav iOS, iPadOS i watchOS

Saznajte kako postavke privatnosti i lokacijske usluge pomažu u zaštiti vaših osobnih podataka na iPhone, iPad, iPod touch i Apple Watch uređaju.

Postavke zaštite privatnosti

Postavke zaštite privatnosti u sustavu iOS i iPadOS omogućuju kontrolu nad aplikacijama koje imaju pristup podacima pohranjenim na uređaju. Aplikaciji za društvene mreže možete, primjerice, omogućiti pristup kameri kako biste mogli snimati fotografije u toj aplikaciji i prenositi ih u nju. Aplikaciji za razmjenu poruka možete odobriti pristup kontaktima da biste mogli pronaći prijatelje koji već koriste tu aplikaciju.

Zaslon postavki Privatnost i sigurnost na iPhone uređaju

Otvorite Postavke > Privatnost i sigurnost da biste vidjeli kojim ste aplikacijama odobrili pristup određenim informacijama te odobrili ili opozvali budući pristup. To može uključivati pristup sljedećem:

 • Lokacijske usluge

 • Kontakti

 • Kalendari

 • Podsjetnici

 • Foto

 • Bluetooth

 • lokalnoj mreži

 • interakcijama u blizini

 • Mikrofon

 • Prepoznavanje govora

 • Kamera

 • Zdravlje

 • podacima o senzorima i upotrijebljenim podacima.

 • HomeKit

 • Mediji i Apple Music

 • Datoteke i mape

 • Kretanje i kondicija

 • Fokus

Na uređaju na tom popisu možete odabrati odgovarajući vrstu podataka da biste pogledali koje su aplikacije zatražile dozvolu za korištenje tih podataka. Aplikacija će se na popisu prikazati tek nakon što zatraži dozvolu za korištenje podataka. Dozvolu možete dodati ili ukloniti iz aplikacije koja je zatražila pristup podacima. Aplikacija u danom okruženju može koristiti vrstu podataka samo ako ste joj dali dozvolu.

Ako se prijavite na iCloud, aplikacije prema zadanim postavkama imaju dozvolu pristupa servisu iCloud Drive. Također, pod stavkom iCloud u postavkama možete pregledavati aplikacije kojima je odobren pristup servisu iCloud i upravljati njima.

Ako aplikacijama ili web-mjestima drugih proizvođača dopustite korištenje podataka o svojoj trenutnoj lokaciji, primjenjuju se njihovi uvjeti, pravila o zaštiti privatnosti i uobičajeni postupci. Pročitajte uvjete, pravila zaštite privatnosti i uobičajena pravila za aplikacije i web-mjesta da biste saznali na koji način upotrebljavaju podatke o vašoj lokaciji i ostale podatke. S podacima koje Apple prikuplja postupa se u skladu s Pravilima zaštite privatnosti tvrtke Apple.

Način na koji uređaj koristi lokacijske usluge

Uz vašu dozvolu, lokacijske usluge aplikacijama i web-mjestima (uključujući aplikacije Karte, Kamera, Vrijeme i ostale) dopuštaju upotrebu podataka s mobilne1, Wi-Fi2 i GPS3 mreže te Bluetooth4 veze za određivanje vaše lokacije5.

Aplikacije koje mogu prikazati vašu lokaciju na zaslonu, uključujući Karte, vašu trenutačnu lokaciju prikazuju plavom oznakom. Ako se u aplikaciji Karte lokacija ne može precizno utvrditi, oko oznake ćete vidjeti plavi krug. Veličina kruga označava mogućnost preciznog utvrđivanja lokacije – manji krug označava veću preciznost. Kada su lokacijske usluge aktivne za aplikaciju, na traci stanja ili u Kontrolnom centru prikazuje se ikona crne ili bijele strelice.

Lokacijske karte, upute i aplikacije ovise o podatkovnim uslugama. Te podatkovne usluge podložne su promjenama te nisu dostupne u svim geografskim područjima, stoga karte, upute i lokacijski podaci možda neće biti dostupni, točni ili potpuni. Usporedite podatke dobivene na uređaju s okruženjem te uzmite u obzir sve znakove da biste razjasnili eventualne nepodudarnosti.

Saznajte više o lokacijskim uslugama i zaštiti privatnosti

Dodjela dozvola aplikacijama za korištenje podataka o lokaciji

Kada aplikacija prvi put pokuša pristupiti vašoj lokaciji s pomoću lokacijskih usluga, mora zatražiti dozvolu. Vidjet ćete upit koji objašnjava koja aplikacija traži dozvolu za korištenje vaše lokacije kao i razlog iz kojeg autor aplikacije to traži.

Aplikacija traži pristup vašoj lokaciji dok je upotrebljavate na iPhone ur

Neke aplikacije traže dozvolu za korištenje podataka o lokaciji samo tijekom korištenja same aplikacije. Za aplikaciju se smatra da se „koristi” kada je aktivno upotrebljavate u prvom planu ili kada u pozadini koristi lokaciju, što je naznačeno plavim balončićem na statusnoj traci).

Ako aplikaciji dodijelite dozvolu Dok se koristi, može vas tražiti dopuštenje za korištenje lokacije kada je u pozadini.

Kada aplikaciji dozvolite korištenje lokacije u pozadini, uređaj će vas povremeno podsjećati na to da aplikacija koristi vašu lokaciju i prikazivati te lokacije na karti. Također će vas upitati dopuštate li aplikaciji i dalje korištenje lokacije u pozadini.

U sustavu iOS 13 ili novijem, iPadOS 13 ili novijem i watchOS 6 ili novijem možete dodirnuti Dozvoli jednom da biste aplikaciji omogućili pristup lokaciji samo za jednu sesiju (Jednokratno). Ako zatvorite i ponovo otvorite aplikaciju, a ona ponovno pokuša pristupiti lokaciji, još jednom će od vas tražiti dozvolu. Aplikacije neće koristiti vašu lokaciju dok ne zatraže dozvolu i dok im je ne date.

Možete se predomisliti u bilo kojem trenutku i promijeniti postavke u odjeljku Postavke > Privatnost i sigurnost > Lokacijske usluge.

Uključivanje i isključivanje lokacijskih usluga

Lokacijske usluge možete uključiti ili isključiti tako da otvorite Postavke > Privatnost i sigurnost > Lokacijske usluge. Lokacijske usluge možete uključiti tijekom korištenja asistenta za podešavanje ili kasnije prilikom postavljanja lokacijskih usluga. Možete imati pojedinačni pregled nad aplikacijama i servisima sustava koji imaju pristup podacima lokacijskih usluga. Kad su lokacijske usluge isključene, aplikacije ne mogu upotrebljavati vašu lokaciju na temelju lokacijskih usluga za u prednjem planu ili pozadini. Time se ograničavaju performanse raznih Appleovih aplikacija i aplikacija drugih proizvođača.

Ako želite resetirati sve postavke lokacije na tvorničke postavke, otvorite Postavke > Općenito > Prenesite ili resetirajte [uređaj], dodirnite Resetiraj, a zatim dodirnite Resetiraj lokaciju i privatnost. Nakon resetiranja postavki lokacije i zaštite privatnosti aplikacije će prestati koristiti podatke lokacijskih usluga dok im ne date dozvolu.

Postavka lokacijskih usluga na iPhone uređaju

Postavke > Privatnost i sigurnost > Lokacijske usluge.

Postavka Usluge sustava na iPhone uređaju

Postavke > Privatnost i sigurnost > Lokacijske usluge > Usluge sustava.

Poboljšavanje preciznosti GPS-a

Preciznost GPS-a ovisi o broju vidljivih GPS satelita. Lociranje svih vidljivih satelita može trajati nekoliko minuta, pri čemu se preciznost s vremenom postupno povećava. Poboljšavanje preciznosti GPS-a:

 • Provjerite jeste li u odjeljku Postavke > Općenito > Datum i vrijeme postavili točan datum, vrijeme i vremensku zonu. Ako je moguće, koristite naredbu Podesi automatski.

 • Osigurajte dobru preglednost iz više pravaca. Zidovi, krovovi vozila, visoke zgrade, planine i ostale prepreke mogu blokirati liniju kontakta s GPS satelitima. U tom slučaju, za utvrđivanje vašeg položaja uređaj automatski koristi Wi-Fi ili mobilne mreže sve dok GPS sateliti opet ne postanu vidljivi.

Wi-Fi mreže za prikupljanje podataka od mnoštva korisnika i mobilne lokacijske usluge

Ako su lokacijske usluge uključene, vaš će uređaj tvrtki Apple povremeno slati geografski označene lokacije obližnjih Wi-Fi pristupnih točki i odašiljača radi dopunjavanja Appleove baze podataka o lokacijama Wi-Fi pristupnih točki i odašiljača prikupljenih od mnoštva korisnika. Ako ste u pokretu (npr. vozilom ili pješice), a lokacijske su usluge uključene, iPhone ili iPad uređaj s GPS-om povremeno će tvrtki Apple također slati GPS podatke o lokaciji, brzini kretanja i smjeru te tlaku zraka radi popunjavanja Appleovih baza podataka o cestovnom prometu, kolnicima, pješačkim stazama i atmosferskim korekcijama prikupljenih od korisnika. Podaci o lokaciji koje Apple prikuplja od mnoštva korisnika pohranjuju se u šifriranom obliku i ne mogu poslužiti za vašu osobnu identifikaciju.

Vlasnik Wi-Fi pristupne točke može je izuzeti iz Appleovih lokacijskih usluga, čime se sprječavanja slanje podataka o lokaciji Appleu radi dodavanja u Appleovu bazu podataka o lokaciji koji se prikupljaju od korisnika, tako da promijeni njezin SSID (naziv) tako da završava s „_nomap”. Na primjer, naziv „Pristupna_točka” promijenio bi se u „Pristupna_točka_nomap”.

Dodatne informacije o promjeni naziva pristupne točke možete dobiti od pružatelja internetskih usluga ili proizvođača Wi-Fi pristupne točke.

O Bluetooth vezi, mobilnim podacima i lokacijskim uslugama

U sustavima iOS 13 i iPadOS 13 ili novijim, aplikacija mora zatražiti dozvolu za korištenje funkcija Bluetooth veze, osim za reprodukciju zvuka na Bluetooth uređaju, za što ne treba dozvolu. Dozvole za Bluetooth možete promijeniti u odjeljku Postavke > Privatnost i sigurnost > Bluetooth.

Više o lokaciji tijekom hitnih poziva

Iz sigurnosnih razloga lokacijski podaci s iPhone uređaja mogu se upotrijebiti samo ako se radi o ugrozi sigurnosti za obavljanje hitnog poziva i pomoć hitnim službama, a neovisno o tome jesu li na vašem uređaju uključene lokacijske usluge.

Saznajte više

 1. iPad uređaj (modeli Wi-Fi + Cellular): u odjeljku Postavke > Mobilno > Mobilni podaci provjerite jesu li uključeni mobilni podaci, čak i ako niste pretplaćeni na podatkovnu tarifu. Na taj će se način uređaj moći preciznije kalibrirati pomoću mrežnih podataka o lokaciji i vremenu. U nekim je slučajevima potrebno onemogućiti PIN SIM kartice.

 2. Na iOS i iPadOS uređajima koji se prodaju u kontinentalnoj Kini i Njemačkoj možda se koristi pojam Wireless LAN (WLAN), a ne Wi-Fi.

 3. GPS je dostupan na iPhone uređajima i modelima iPad Wi-Fi + Cellular.

 4. Bluetooth komunicira s uređajima iBeacon da bi omogućio stvaranje i nadzor područja koja oglašavaju određene podatke za utvrđivanje identiteta.

 5. iOS i iPadOS uređaji bez mobilne mreže za lokacijske usluge koriste samo Wi-Fi (ako je Wi-Fi mreža dostupna). Neke se aplikacije drugih proizvođača oslanjaju na Wi-Fi vezu za potrebe nadzora područja. Ako je uređaj zaključan lozinkom, ta značajka može biti ograničena ili neprecizna.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: