בורר התבניות, מציג שורה של קטגוריות לאורך החלק העליון, שעליהן אפשר להקיש כדי לסנן אפשרויות. מתחת יש תמונות ממוזערות של תבניות מוכנות מסודרות בשורות לפי קטגוריות, כאשר הראשונה היא ״אחרונים״ ולאחריה ״בסיסי״ ו״ניהול כספים אישי״. כפתור ״הצג הכל״ מופיע מצד ימין מעל כל שורת קטגוריה. הכפתור ״שפה ואזור״ נמצא בפינה הימנית העליונה.

תחילת העבודה עם תבנית

כל גיליונות העבודה מתחילים מתבנית – מודל שניתן להשתמש בו כנקודת פתיחה. החלף/י את התרשימים והנתונים בתבנית בתוכן משלך, והוסף/י טבלאות חדשות, נוסחאות ועוד.

יצירת גיליון עבודה

גיליון עבודה המציג טבלה של מסלולים שהושלמו והמרחק של כל מסלול. התפריט ״פעולה בתא״ פתוח ומציג אפשרויות להוספת התאריך של היום והשעה הנוכחית, ולעריכת הנוסחה שבתא שנבחר.

הוספת נתונים לטבלה

הזן/י נתונים משלך או ייבא/י נתונים מקובץ אחר. ניתן גם להוסיף מגוון רחב של נוסחאות, כמו סכום או ממוצע, לכל תא. כדי לארגן את הנתונים ולזהות מגמות, באפשרותך להוסיף מסננים, לקבץ נתונים לקטגוריות, ליצור טבלאות סבסוב ועוד.

הזנת מלל ומספרים בטבלאות

תרשים עוגה המציג אחוזים של מסלולים שהושלמו. התפריט ״עיצוב״ פתוח גם הוא, ומציג סגנונות לבחירה, כמו גם אפשרויות לעריכת הסדרות או ההפניות לתאים ולהפעלה או ביטול של שם התרשים או המקרא.

יצירת תרשים

ניתן להמחיש חזותית את הנתונים באמצעות תרשים דו-ממדי, תלת-ממדי או אינטראקטיבי. כאשר תערוך/י שינויים בנתוני הטבלה, התרשים יתעדכן אוטומטית.

הוספת תרשים

גיליון עבודה העוקב אחר מידע על טיולים, המציג שמות של גיליונות ליד חלקו העליון של המסך. הכפתור ״הוסף גיליון״ למעלה משמאל, ולאחר מכן כרטיסיות של הגיליונות ״גובה״ ו״מקטעי מסלול״.

ארגון הנתונים שלך בעזרת גיליונות

ארגן/י את גיליון העבודה באמצעות גיליונות נפרדים עבור כל סוג של מידע שברצונך לערוך אחריו מעקב - הכנסה, הוצאות וכדומה. לאחר מכן, פשוט הקש/י על כרטיסיה בחלקו העליון של גיליון העבודה כדי לעבור אל הגיליון שברצונך לראות.

הוספת גיליונות

מסך ״הוסף אנשים״ מציג תמונה של גיליון העבודה שישותף. מתחת לתמונה, מופיעים כפתורים לשליחת ההזמנה, כולל באמצעות ״הודעות״, ״דואר״, העתקת קישור ואפשרויות נוספות. בתחתית המסך מופיע הכפתור ״אפשרויות שיתוף״.

שיתוף פעולה בזמן אמת

הזמן/י אחרים לעבוד אתך על גיליון עבודה. כל מי שתזמין/י יוכל לראות את השינויים ברגע שהם מתבצעים, אך את/ה קובע/ת מי יוכל לערוך את גיליון העבודה ומי יוכל רק לצפות בו.

מבוא לשיתוף פעולה

מדריך זה יעזור לך להתחיל להשתמש ב-Numbers 12.2 ב-iPhone. (כדי לבדוק איזו גירסה של Numbers יש לך, עבור/י אל ״הגדרות״  > Numbers.) כדי לעיין במדריך למשתמש ב-Numbers, יש להקיש על ״תוכן עניינים״ או להזין מילה או ביטוי בשדה החיפוש. ניתן גם להוריד את המדריך מ‑Apple Books (היכן שזמין).

לעזרה נוספת, בקר/י באתר התמיכה של Numbers.

מועיל?
מגבלת תווים: 250
מגבלת התווים המרבית היא 250.
תודה על המשוב.