פקודות ברייל נפוצות ל-VoiceOver ב-Apple Watch

כאשר אתם משתמשים בצג ברייל עם VoiceOver ב-Apple Watch, ייתכן כי צג הברייל יתמוך בפקודות הבאות כדי לעזור לכם בניווט.

השימוש בצג ברייל עם ה-Apple Watch דורש את watchOS 7.2 ואילך. כדי לוודא שצג הברייל עושה שימוש בטבלה הנכונה, עליכם לוודא שהתקנתם את הגרסה האחרונה של watchOS.

עברו אל 'הגדרות' > 'נגישות' > VoiceOver > 'ברייל' ב-Apple Watch כדי לקשר את הצג שלכם. קבלו מידע נוסף על חיבור צג ברייל וכוונון ההגדרות שלו במדריך למשתמש ב-Apple Watch.

ניווט

פעולה של VoiceOver מקש בצג
מעבר לפריט קודם נקודה 1 + מקש רווח
מעבר לפריט הבא נקודה 4 + מקש רווח
מעבר לפריט הראשון נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 3 + מקש רווח
מעבר לפריט האחרון נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
מעבר אל מרכז העדכונים נקודה 4 + נקודה 6 + מקש רווח
מעבר אל מרכז הבקרה נקודה 2 + נקודה 5 + מקש רווח
יציאה מההקשר הנוכחי נקודה 1 + נקודה 2 + מקש רווח

גלילה

פעולה של VoiceOver מקש בצג
גלילה מעלה של דף אחד נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
גלילה מטה של דף אחד נקודה 1 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
הקראת מספר הדף או השורות שמוצגים נקודה 3 + נקודה 4 + מקש רווח

חוגה

פעולה של VoiceOver מקש בצג
מעבר לפריט קודם באמצעות הגדרת חוגה נקודה 3 + מקש רווח
מעבר לפריט הבא באמצעות הגדרת חוגה נקודה 6 + מקש רווח
בחירת הגדרת חוגה קודמת נקודה 2 + נקודה 3 + מקש רווח
בחירת הגדרת החוגה הבאה נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח

אינטראקציה

פעולה של VoiceOver מקש בצג
ביצוע הקשה פשוטה נקודה 3 + נקודה 6 + מקש רווח
מפעיל את כפתור ה-Digital Crown נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 5 + מקש רווח

הקראה

פעולה של VoiceOver מקש בצג
הקראת דף, החל בפריט נבחר נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 5 + מקש רווח
הקראת דף מתחילתו נקודה 2 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח

עריכה

פעולה של VoiceOver מקש בצג
בחירת הכל נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
בחירה שמאלה נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 5 + מקש רווח
בחירה ימינה נקודה 2 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
הפעלת המקש Delete מקש רווח או נקודה 1 + נקודה 4 + נקודה 5 + מקש רווח
חיפוש מלל נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 4 + מקש רווח

שליטה

פעולה של VoiceOver מקש בצג
הפעלה או כיבוי של וילון המסך נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
השהיה או המשך דיבור נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 4 + מקש רווח
הפעלה או כיבוי של דיבור נקודה 1 + נקודה 3 + נקודה 4 + מקש רווח
Dock נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 5 + מקש רווח (פעמיים)
עזרה נקודה 1 + נקודה 3 + מקש רווח
הפעלה או כיבוי של QuickNav נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + מקש רווח

ברייל

פעולה של VoiceOver מקש בצג
כתיבת ברייל שמאלה נקודה 2 + מקש רווח
כתיבת ברייל ימינה נקודה 5 + מקש רווח
הפעלה או כיבוי של היסטוריית הכרזות נקודה 1 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + מקש רווח
תרגום נקודה 4 + נקודה 5 + מקש רווח
מצב הפלט הבא נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 4 + נקודה 5 + מקש רווח
מצב הקלט הבא נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 6 + מקש רווח
מעבר בין ברייל מקוצר ולא מקוצר נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 4 + נקודה 5 + מקש רווח

מצב קלט פלט שתואם למודלי ברייל של 6 נקודות, 6 נקודות 6 מקוצר ו-8 נקודות.

8 נקודות

פעולה של VoiceOver מקש בצג
מחיקה נקודה 7 + מקש רווח
Return נקודה 8 + מקש רווח
הפעלה או כיבוי של השתקה נקודה 1 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 7 + מקש רווח
התחלת עזרה נקודה 1 + נקודה 3 + נקודה 7 + מקש רווח
גלילה מעלה של דף נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + נקודה 8 + מקש רווח
גלילה מטה של דף נקודה 1 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + נקודה 8 + מקש רווח
הדמיית לחיצה ארוכה נקודה 3 + נקודה 6 + נקודה 7 + נקודה 8 + מקש רווח
ניווט מהיר באמצעות אות אחת נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 7 + מקש רווח

מידע נוסף

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: