עדכון ה-Apple Watch

השתמשו ב-iPhone כדי לעדכן את התוכנה של Apple Watch. לאחר שתשדרגו ל-watchOS 6, תוכלו לעדכן את התוכנה ישירות ב-Apple Watch.

בדיקת תאימות ל-watchOS 6

watchOS 6 תואמת ל-Apple Watch Series 1 ואילך. שדרוג ל-watchOS 6 דורש iPhone 6s ואילך, עם iOS 13 ואילך. מצאו את דגם ה-Apple Watch שלכם.

לפני שתתחילו

 1. עדכנו את ה-iPhone לגרסת iOS החדשה.
 2. ודאו שה-Apple Watch טעון ברמה של ‏50 אחוז לפחות.
 3. חברו את ה-iPhone ל-Wi-Fi.
 4. החזיקו את ה-iPhone ליד ה-Apple Watch, כך שהם יימצאו בטווח. 

השלמת העדכון עשויה לארוך כמה דקות עד שעה. כדאי לעדכן במהלך הלילה, או להמתין עד שיתפנה לכם זמן. 

עדכון ה-Apple Watch באמצעות ה-iPhone

כשעדכון חדש זמין, ה-Apple Watch מציג עדכון. הקישו על Update Tonight בעדכון, ואז עברו ל-iPhone כדי לאשר שאתם רוצים לבצע את העדכון במהלך הלילה. בסוף היום, השאירו את ה-Apple Watch וה-iPhone בטעינה במהלך הלילה כדי שניתן יהיה להשלים את העדכון. 

כדי לבדוק באופן ידני אם ישנם עדכונים, בצעו את השלבים הבאים: 

 1. השאירו את ה-Apple Watch בהטענה עד להשלמת העדכון.
 2. ב-iPhone, פתחו את האפליקציה Apple Watch ולאחר מכן הקישו על הכרטיסיה 'השעון שלי'. 
 3. הקישו על 'כללי' > 'עדכון תוכנה'.
 4. הורידו את העדכון. אם התבקשתם להזין את קוד הגישה של ה-iPhone או ה-Apple Watch, הזינו אותו. 
 5. המתינו להופעת גלגל ההתקדמות ב-Apple Watch. השלמת העדכון עשויה לארוך כמה דקות עד שעה. 

השאירו את ה-Apple Watch בהטענה עד להשלמת העדכון. אל תפעילו מחדש את ה-iPhone או ה-Apple Watch ואל תצאו מאפליקציית Apple Watch. בסיום העדכון, ה-Apple Watch יופעל מחדש בעצמו.

עדכון ישירות ב-Apple Watch

אם שדרגתם את ה-Apple Watch ל-watchOS 6, תוכלו להתקין את העדכונים הבאים ללא ה-iPhone:

 1. ודאו שהשעון מחובר ל-Wi-Fi.
 2. בשעון, פתחו את האפליקציה 'הגדרות'.
 3. הקישו על 'כללי' > 'עדכון תוכנה'.
 4. הקישו על 'התקן' אם עדכון התוכנה זמין, ואז פעלו על פי ההוראות שבמסך.

השאירו את ה-Apple Watch בהטענה עד להשלמת העדכון. אל תפעילו מחדש את ה-iPhone או ה-Apple Watch ואל תצאו מאפליקציית Apple Watch. בסיום העדכון, ה-Apple Watch יופעל מחדש בעצמו.

אם אתם זקוקים לעזרה בעדכון

נסו לבצע את השלבים הבאים:

 1. ודאו שה-Apple Watch מחובר למטען שלו
 2. הפעילו מחדש את ה-Apple Watch. לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור הצדדי עד שתראו 'כבוי', ואז גררו את המחוון. כדי להפעיל שוב את השעון, לחצו והחזיקו את הכפתור הצדדי.
 3. הפעילו מחדש את ה-iPhone המקושר. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור מצב השינה עד להופעת מחוון אדום, ואז גררו את המחוון. כדי להפעיל שוב את ה-iPhone, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור מצב השינה.  
 4. נסו להפעיל שוב את העדכון. 

אם העדכון אינו פועל, פתחו את האפליקציה Apple Watch ב-iPhone, הקישו על 'כללי' > 'שימוש' > 'עדכון תוכנה', ואז מחקו את קובץ העדכון. לאחר מחיקת הקובץ, נסו להוריד ולהתקין את watchOS שוב.

אם התקנתם iOS או watchOS בגרסת בטא או developer seed

 1. לפני העדכון, הסירו מהמכשיר את פרופיל הבטא. כדי להציג את הפרופילים ולהסירם:
  • פתחו את האפליקציה Apple Watch ב-iPhone, הקישו על הכרטיסיה 'השעון שלי', ואז עברו אל 'כללי' > 'פרופילים'. הקישו על פרופיל הבטא שברצונכם להסיר, ואז הקישו על 'מחק פרופיל'. אם התבקשתם, הזינו את קוד הגישה של ה-iPhone. 
  • פתחו את האפליקציה 'הגדרות' ב-iPhone, ואז הקישו על 'כללי' > 'פרופילים וניהול התקנים ניידים'. הקישו על פרופיל הבטא שברצונכם להסיר, ואז הקישו על 'מחק פרופיל'. אם התבקשתם, הזינו את קוד הגישה של ה-iPhone. 
 2. לאחר הסרת הפרופילים, הפעילו מחדש את שני המכשירים וחפשו שוב את העדכון.

כדי להמשיך ולהשתמש בגרסת הבטא הציבורית של iOS, תוכלו להתקין שוב את פרופיל הבטא.

תאריך פרסום: