עדכון ה-Apple Watch

השתמשו ב-iPhone שלכם כדי לעדכן את התוכנה של Apple Watch או עדכנו אותה ישירות ב-Apple Watch שלכם.

שמירה על Apple Watch מעודכן

כדי לוודא שבמכשירי Apple שלכם מותקנים תיקוני השגיאות ושיפורי האבטחה, הקפידו לעדכן אותם. ייתכן שבעדכוני iOS מסוימים תידרשו לעדכן גם את watchOS.

אם מוצגת הודעת "עדכן את ה-Apple Watch" ב-iPhone

כאשר מוצגת ב-iPhone ההתראה "תוכנת ה-Apple Watch אינה עדכנית", עליכם לעדכן לגרסה האחרונה של watchOS כדי שהנתונים שלכם, כולל נתוני הפעילות, ימשיכו להסתנכרן עם ה-iPhone.

למדו מה לעשות אם ה-Apple Watch מודיע שאתם זקוקים ליותר שטח אחסון פנוי כדי להתקין עדכון ל-watchOS.

הכנה לעדכון

תחילה, ודאו שה-Apple Watch תואם לתוכנה האחרונה: watchOS 8 תואמת ל-Apple Watch Series 3 ואילך ול-Apple Watch SE. שדרוג ל-watchOS 8 דורש iPhone 6s ואילך, עם iOS 15 ואילך. מצאו את דגם ה-Apple Watch שלכם.

כעת, בדקו את הדברים הבאים:

 1. עדכנו את ה-iPhone לגרסה האחרונה של iOS.
 2. ודאו שה-Apple Watch טעון ברמה של ‏50 אחוז לפחות.
 3. חברו את ה-iPhone ל-Wi-Fi.
 4. החזיקו את ה-iPhone ליד ה-Apple Watch, כך שהם יימצאו בטווח. 

השלמת העדכון עשויה לארוך כמה דקות עד שעה. כדאי לעדכן במהלך הלילה, או להמתין עד שיתפנה לכם זמן. 

עדכון ה-Apple Watch באמצעות ה-iPhone

כשעדכון חדש זמין, ה-Apple Watch מציג עדכון. הקישו על 'עדכן הלילה' בעדכון, ולאחר מכן עברו ל-iPhone כדי לאשר שאתם רוצים לבצע את העדכון במהלך הלילה. בסוף היום, השאירו את ה-Apple Watch וה-iPhone בטעינה במהלך הלילה כדי שניתן יהיה להשלים את העדכון. 

לעדכון ידני, פעלו בהתאם לשלבים אלה: 

 1. ב-iPhone, פתחו את היישום Apple Watch ולאחר מכן הקישו על הכרטיסייה 'השעון שלי'. 
 2. הקישו על 'כללי' > 'עדכון תוכנה'.
  מסך iPhone מציג עדכון תוכנה זמין עבור Apple Watch
 3. הורידו את העדכון. אם התבקשתם להזין את קוד הגישה של ה-iPhone או ה-Apple Watch, הזינו אותו. 
 4. המתינו להופעת גלגל ההתקדמות ב-Apple Watch. השלמת העדכון עשויה לארוך כמה דקות עד שעה. 

השאירו את ה-Apple Watch בטעינה עד להשלמת העדכון. אל תפעילו מחדש את ה-iPhone או ה-Apple Watch ואל תצאו מיישום Apple Watch. בסיום העדכון, ה-Apple Watch מופעל מחדש בעצמו.

עדכון ישירות ב-Apple Watch

אם מותקנת ב-Apple Watch שלכם watchOS 6 ואילך, תוכלו להתקין את העדכונים הבאים ללא ה-iPhone:

 1. ודאו שהשעון מחובר ל-Wi-Fi.
 2. בשעון, פתחו את היישום 'הגדרות'.
 3. הקישו על 'כללי' > 'עדכון תוכנה'.
 4. הקישו על 'התקן' אם עדכון התוכנה זמין, ולאחר מכן פעלו על פי ההוראות שבמסך.

השאירו את ה-Apple Watch בטעינה עד להשלמת העדכון, ואל תפעילו מחדש את ה-Apple Watch. בסיום העדכון, ה-Apple Watch מופעל מחדש בעצמו.

אם אתם זקוקים לעזרה בעדכון

נסו לבצע את השלבים הבאים:

 1. ודאו שה-Apple Watch מחובר למטען שלו
 2. הפעילו מחדש את ה-Apple Watch. לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור הצדדי עד שתראו 'כבוי', ולאחר מכן גררו את המחוון. כדי להפעיל שוב את השעון, לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור הצדדי.
 3. הפעילו מחדש את ה-iPhone המקושר.
 4. נסו להפעיל שוב את העדכון. 

אם העדכון אינו פועל, פתחו את היישום Watch ב-iPhone, הקישו על 'כללי' > 'שימוש' > 'עדכון תוכנה', ולאחר מכן מחקו את קובץ העדכון. לאחר מחיקת הקובץ, נסו להוריד ולהתקין את watchOS שוב.

למדו מה לעשות אם אתם רואים את ההודעה 'לא ניתן להתקין את העדכון' בעת עדכון ה-Apple Watch.

אם התקנתם iOS או watchOS בגרסת בטא או developer seed

 1. לפני העדכון, הסירו מהמכשיר את פרופיל הבטא. כדי להציג או להסיר את פרופיל הבטא של watchOS:
  • פתחו את היישום Apple Watch ב-iPhone, הקישו על הכרטיסייה 'השעון שלי', ולאחר מכן עברו אל 'כללי' > 'פרופילים'. הקישו על פרופיל הבטא שברצונכם להסיר, ולאחר מכן הקישו על 'מחק פרופיל'. אם התבקשתם, הזינו את קוד הגישה של ה-iPhone. 
  • פתחו את היישום 'הגדרות' ב-iPhone, ולאחר מכן הקישו על 'כללי' > 'פרופילים וניהול התקנים ניידים'. הקישו על פרופיל הבטא שברצונכם להסיר, ולאחר מכן הקישו על 'מחק פרופיל'. אם התבקשתם, הזינו את קוד הגישה של ה-iPhone. 
 2. לאחר הסרת הפרופילים, הפעילו מחדש את שני המכשירים וחפשו שוב את העדכון.

כדי להמשיך ולהשתמש בגרסת הבטא הציבורית של iOS, תוכלו להתקין שוב את פרופיל הבטא.

תאריך פרסום: