שימוש באפקטים ב-iMovie

שנו את המראה של קטעי וידאו בסרט שלכם בעזרת מסנני וידאו, כלים להתאמת צבעים, אפקט Ken Burns ועוד.

שימוש באפקטים ב-iMovie ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

iMovie כוללת אפקטים שיכולים לשנות את מראה קטעי הווידאו שלכם. אם אתם מעוניינים במראה מסוים, השתמשו במסנן שהוגדר מראש, כמו 'שחור ולבן' או 'ספיה'. עבור כל תמונה בפרויקט iMovie, ניתן להתאים את אפקט Ken Burns שמופיע על פני התמונה, ויוצר הקטנה והגדלה שלה.

שימוש במסננים ב-iMovie ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

הוסיפו מסנן לקטע וידאו אחד בפרויקט:

 1. הקישו על קטע וידאו בציר הזמן כדי לבחור אותו.
 2. הקישו על הלחצן 'מסננים' , ואחר כך הקישו על מסנן כדי להציג אותו בתצוגה מקדימה ב'מציג'.
 3. הקישו מחוץ למסנן כדי להחיל אותו, או הקישו על 'ללא' אם אינכם מעוניינים להשתמש במסנן.

אתם יכולים גם להוסיף מסנן לפרויקט מלא:

 1. פתחו פרויקט.
 2. הקישו על הלחצן 'הגדרות הפרוייקט' , הקישו על מסנן, ואחר כך הקישו על 'סיום'. המסננים יוחלו על כל קטעי הווידאו בפרויקט, אך לא על תמונות או על סטילס.

אם אתם מעוניינים להוסיף מסנן לתמונה, השתמשו באפליקציה 'תמונות' כדי להחיל מסנן, ואחר כך הוסיפו את התמונה מחדש לציר הזמן של הפרויקט. האפליקציה 'תמונות' כוללת רבים מאותם מסננים הכלולים ב-iMovie.

התאמת אפקט Ken Burns

iMovie מחיל באופן אוטומטי את אפקט Ken Burns על כל תמונה שנוספת לפרויקט של iMovie. אתם יכולים להתאים את האפקט או להשבית אותו לגמרי.

 1. בציר הזמן, הקישו על התמונה שאתם רוצים להתאים.
 2. הקישו על הלחצן 'פעולות'  כדי להציג את הלחצנים של אפקט Ken Burns ב'מציג'.
 3. כדי להגדיר את אופן מסגור התמונה בהתחלה, הקישו על הלחצן 'התחלה' , ואחר כך בצעו Pinch להגדלה או להקטנה וגררו את התמונה ל'מציג'.
 4. כדי להגדיר את אופן מסגור התמונה בסיום, הקישו על הלחצן 'סיום' , ואחר כך בצעו Pinch להגדלה או להקטנה וגררו את התמונה ל'מציג'.
 5. כדי להשבית את אפקט Ken Burns עבור התמונה, הקישו על 'אפקט Ken Burns הופעל' .


שימוש באפקטי וידאו ב-iMovie ב-Mac

iMovie כוללת אפקטים שיכולים לשנות את מראה קטעי הווידאו שלכם. אתם יכולים לשפר במהירות את המראה והצליל של קטע וידאו. אם אתם מעוניינים במראה מסוים, השתמשו במסנן שהוגדר מראש, כמו 'שחור ולבן' או 'ספיה'. שנו צבעים, התאימו צבעים בין קטעי וידאו, תקנו גווני לבן או אפור ועוד בעזרת הכלים המובנים האוטומטיים להתאמת צבעים. לחלופין, ניתן לבצע התאמת צבעים באופן ידני.

שיפור מהיר של המראה והצליל של קטע וידאו ב-iMovie ב-Mac

כדי לשפר במהירות את המראה והצליל של קטע וידאו, בחרו בקטע הווידאו בדפדפן או בציר הזמן, ואחר כך לחצו על הלחצן 'הוסף/י חיים'  מעל ה'מציג'.

שימוש במסנן שהוגדר מראש ב-iMovie ב-Mac

 1. בחרו קטע וידאו אחד או יותר בדפדפן או בציר הזמן, ואחר כך לחצו על הלחצן Clip Filter and Audio Effects  מעל ה'מציג'.
 2. לחצו על הלחצן Clip Filter.
 3. בחלון שבו מוצגים המסננים השונים, החזיקו את המצביע מעל מסנן כדי להציג בתצוגה מקדימה את הקטע המסונן ב'מציג', ואחר כך לחצו על מסנן כדי להחיל אותו על קטעי הווידאו שנבחרו.
 4. כדי להשבית מסנן, הקישו על הלחצן Clip Filter and Audio Effects , ואחר כך לחצו על 'איפוס'.

שינוי אוטומטי של צבעי וידאו ב-iMovie ב-Mac

 1. בחרו קטע וידאו אחד או יותר בדפדפן או בציר הזמן.
 2. לחצו על הלחצן 'איזון צבעים'  מעל ה'מציג', ואחר כך בחרו אפשרות:
  • כדי לבצע התאמות צבעים אוטומטיות, לחצו על 'אוטומטי'.
  • כדי להתאים צבעים בין קטעי וידאו, לחצו על Match Color, גררו את המצביע (שהוא בצורת טפטפת עיניים כעת) מעל קטע וידאו אחר שאתם רוצים להתאים עם הקטע שנבחר, ואחר כך לחצו כשמצאתם את הפריים שבו אתם רוצים להשתמש כמקור להתאמת הצבעים.
  • כדי לתקן את גווני הלבן או האפור בקטע וידאו, לחצו על הלחצן 'איזון לבן', ואחר כך ב'מציג' לחצו על החלק בקטע הווידאו שאמור להיות לבן או אפור.
  • כדי להשתמש בגוון עור על מנת לשנות את הצבע של קטע וידאו, לחצו על הלחצן Skin Tone Balance (איזון גוון עור), ואחר כך לחצו על עור חשוף של אדם כלשהו בקטע הווידאו ב'מציג'.
 3. בסיום, לחצו על המתג 'החל' . כדי להפעיל ולהשבית את האפקט, גררו את המתג. אתם יכולים גם ללחוץ על הלחצן 'ביטול'  כדי להסיר את השינוי.

שינוי ידני של צבעי וידאו ב-iMovie ב-Mac

בעזרת הכלים המובנים לתיקון צבע ב-iMovie, אתם יכולים לגרום לקטעי וידאו להיראות טבעיים ככל האפשר, או לשנות לחלוטין את הצבעים של קטעי וידאו. בחרו קטע וידאו אחד או יותר בדפדפן או בציר הזמן, ואחר כך לחצו על הלחצן 'תיקון צבעים'  מעל ה'מציג', על מנת להציג את הלחצנים לתיקון צבעים:

 • כדי להתאים הצללות, בהירות, ניגודיות או הדגשות, גררו את המחוונים בבקרת המחוונים שבצד ימין.
 • כדי להתאים רוויה (עוצמת הצבעים), גררו את הבקר 'רוויה' שבאמצע.
 • כדי להתאים טמפרטורת צבעים, גררו את הבקר 'טמפרטורת הצבע' שבצד שמאל.


תאריך פרסום: