שינוי הרקע של קטע וידאו ב-iMovie

ב-iMovie ב-iPhone,‏ ב-iPad או ב-Mac, השתמשו באפקט המסך הירוק כדי לשנות את הרקע של הסרטון.

עם אפקט המסך הירוק ב-iMovie, ניתן למקם קטע וידאו מעל צילום, תמונה אחרת או קטע וידאו המופיעים ברקע. תחילה, צלמו סרטון של האובייקט לפני מסך ירוק או כחול. בשלב הבא, הוסיפו את קטע הווידאו הזה מעל הקטע המשמש כרקע בציר הזמן של iMovie. אחר כך, השתמשו באפקט המסך הירוק ב-iMovie כך שקטע הווידאו ברקע יהיה גלוי מאחורי האובייקט שצילמתם. 

צילום סרטון לפני מסך ירוק או כחול

צלמו סרטון בעזרת ה-iPhone, ה-iPad, ה-iPod touch או במצלמה אחרת, לפני מסך ירוק או כחול. אם האובייקט של הסרטון הוא ירוק או לובש ירוק, צלמו אותו לפני מסך כחול. אם האובייקט של הסרטון הוא כחול או לובש כחול, צלמו אותו לפני מסך ירוק.


שימוש באפקט המסך הירוק ב-iMovie ב-iPhone או ב-iPad

 1. כשהפרויקט שלכם פתוח, הוסיפו לציר הזמן את תמונת הסטילס או את קטע הווידאו המיועדים לשמש כרקע.
 2. גללו בציר הזמן כך שסמן המיקום (הקו הלבן האנכי) יופיע מעל קטע הווידאו המשמש כרקע.
 3. הקישו על הלחצן Add Media‏ , הקישו על קטגוריה מתוך הרשימה, ואחר כך הקישו על הקטע עם המסך הירוק כדי לבחור אותו.
 4. הקישו על הלחצן More‏ , ואחר כך הקישו על Green/Blue Screen. הקטע עם המסך הירוק נוסף לציר הזמן מעל קטע הווידאו שמשמש כרקע.
 5. במציג, הקישו על Auto כדי להסיר באופן אוטומטי את הירוק או הכחול מקטע הווידאו. לחלופין, הקישו על הצבע בקטע הווידאו במציג כדי להסיר צבע זה.
 6. חתכו והזיזו את קטע הווידאו המשמש כרקע כך שיהיה תואם לאורך של הקטע עם המסך הירוק. מכיוון שקטעי הווידאו מחוברים, שני הקטעים זזים ביחד כשאתם משנים את הסדר של קטעי וידאו בציר הזמן.

כוונון אפקט המסך הירוק ב- ב-iPhone או ב-iPad

אחרי שהוספתם את אפקט המסך הירוק, אתם יכולים לבצע התאמות. הקישו על הקטע עם המסך הירוק שאותו אתם רוצים להתאים בציר הזמן, ואחר כך השתמשו באחד מלחצני המסך הירוק כדי לבצע התאמות:

 • על מנת לשנות את כמות הירוק או הכחול שאתם מסירים מקטע עם מסך ירוק, הקישו על הלחצן Adjust ואחר כך גררו את המחוון Strength ימינה או שמאלה.
 • על מנת לחתוך חלקים מקטע עם מסך ירוק, הקישו על הלחצן Mask ואחר כך גררו את הפינות.


שימוש באפקט המסך הירוק ב-iMovie ב-Mac

 1. כשהפרויקט שלכם פתוח, הוסיפו לציר הזמן את תמונת הסטילס או את קטע הווידאו המיועדים לשמש כרקע.
 2. הוסיפו את הקטע עם המסך הירוק מעל הסרטון המשמש כרקע בציר הזמן. 
 3. חתכו והזיזו את קטע הווידאו המשמש כרקע כך שיהיה תואם לאורך של הקטע עם המסך הירוק. מכיוון שקטעי הווידאו מחוברים, שני הקטעים זזים ביחד כשאתם משנים את הסדר של קטעי וידאו בציר הזמן.
 4. אם לחצני שכבת העל של הווידאו לא מופיעים, לחצו על הלחצן Video Overlay Settings‏  מעל המציג, ואחר כך בחרו באפשרות Green/Blue Screen מהתפריט הקופץ.
  במציג, iMovie מסיר את הירוק או הכחול מהקטע עם המסך הירוק כדי לחשוף את הקטע המשמש כרקע מאחורי האובייקט. מכיוון שקטעי הווידאו מחוברים, שני הקטעים זזים ביחד אם אתם מארגנים מחדש קטעי וידאו בציר הזמן.

הצבע ש-iMovie מסיר מבוסס על הצבע הדומיננטי בפריים שבו נמצא סמן המיקום כשאתם בוחרים באפשרות Green/Blue Screen מהתפריט הקופץ. אם הפריים שמתחת לסמן המיקום אינו מייצג את שאר הסרטון, בחרו מיקום אחר לסמן המיקום והחילו מחדש את האפקט.

התאמה של אפקט המסך הירוק ב-Mac

אחרי שהוספתם את אפקט המסך הירוק, אתם יכולים לבצע התאמות. בחרו בקטע עם המסך הירוק בציר הזמן, לחצו על הלחצן Video Overlay Settings‏ , ואחר כך השתמשו באחד מלחצני המסך הירוק כדי לבצע התאמות.

 • כדי להתאים את המעבר בקטע עם המסך הירוק, גררו את המחוון Softness.
 • כדי לבודד אזורים בקטע עם המסך הירוק, לחצו על הלחצן Crop‏ , ואחר כך גררו את הפינות של הפריים במציג.
 • כדי לכסות חלקים מהקטע עם המסך הירוק, לחצו על הלחצן Clean-Up‏ , ואחר כך גררו מעל הקטע במציג.
Published Date: