ההתנהגות של נורית חיווי המצב ב-Mac Pro ‏(2019)

למדו על הדפוסים השונים של נורית חיווי המצב שאתם עשויים לראות ב-Mac Pro.

Mac Pro (‏2019) ו-Mac Pro (ארון תקשורת, 2019) כוללים נורית חיווי מצב בחלק העליון או הקדמי של המחשב, ליד כפתור ההפעלה. נורית חיווי מצב נוספת נמצאת בחלק האחורי של ה-Mac Pro, ליד יציאת המתח.


כבוי

כאשר ה-Mac Pro כבוי, נורית חיווי המצב לא מאירה.


מופעל או במצב שינה

אחרי שמפעילים את Mac Pro או מעבירים אותו למצב שינה, נורית חיווי המצב מאירה באופן קבוע בצבע לבן, וממשיכה להאיר עד לכיבוי המחשב.


שגיאת זיכרון

אם אירעה שגיאה בזיהוי הזיכרון או בנתונים, נורית חיווי המצב נדלקת כל שנייה בצבע כתום ומאירה בכל פעם במשך 0.2 שניות ברציפות. בדקו את הזיכרון והתקינו או החליפו אותו לפי הצורך.


נעילת המארז נפתחת או שהמכסה העליון מוסר בזמן שהמחשב פועל

אם המחשב פועל ואתם פותחים את נעילת המארז, את המכסה העליון או את דלת הגישה בדגמים המותקנים בארון תקשורת, נורית חיווי המצב נדלקת בצבע כתום למשך 0.3 שניות ברציפות וממשיכה בדפוס זה עד שהמארז ננעל בחזרה או עד שהמכסה או דלת הגישה מותקנים בחזרה.


מתבצעת לחיצה על כפתור ההפעלה בזמן שהמארז אינו נעול או בזמן שהמכסה העליון פתוח

אם המארז לא נעול או אם המכסה העליון פתוח בדגמים המותקנים בארון תקשורת, ומתבצעת לחיצה על כפתור ההפעלה, נורית חיווי המצב נדלקת בצבע כתום למשך חצי שנייה ברציפות. ודאו שהמארז מותקן ונעול היטב או שהמכסה העליון מותקן ושהתפסים שלו נעולים, ולאחר מכן נסו להפעיל שוב את ה-Mac Pro.


שגיאת כרטיס PCIe

אם Mac Pro מזהה שגיאה בכרטיס PCIe, נורית חיווי המצב מהבהבת בצבע כתום פעמיים וממשיכה בדפוס זה עד לכיבוי המחשב. אם התקנתם לאחרונה כרטיס PCIe‏, למדו כיצד לפתור שגיאות בכרטיסי PCIe ב-Mac Pro.


מצב שחזור קושחה

כש-Mac Pro נמצא במצב שחזור קושחה, נורית חיווי המצב מהבהבת שלוש פעמים בצבע כתום ובקצב מהיר, מהבהבת שלושה הבהובים קצרים בצבע כתום, ולאחר מכן מהבהבת שלוש פעמים בצבע כתום ובקצב מהיר. דפוס פעולה זה נמשך עד לכיבוי המחשב. ייתכן שתצטרכו לאתחל מחדש את הקושחה ב-Mac Pro. אם אתם עדיין זקוקים לעזרה, פנו לספק שירות מורשה של Apple.


תאריך פרסום: