התקנה והחלפה של זיכרון ב-Mac Pro‏ (2019)

למדו כיצד להסיר ולהתקין זיכרון ב-Mac Pro.

ב-Mac Pro ‏(2019) ישנם 12 חריצי DIMM (זיכרון) שתומכים בזיכרון 2933MHz בנפח של עד 1.5TB כאשר כל 12 החריצים מלאים ברכיבי DDR4 ECC DIMM. 

דגמי Mac Pro עם 8 ליבות, 12 ליבות ו-16 ליבות תומכים בזיכרון בנפח של עד 768GB.

לפני שמתחילים

ב-Mac Pro ניתן להשתמש ברכיבי LR-DIMM או ברכיבי R-DIMM, אך לא ניתן לשלב בין סוגי הזיכרון הללו. כדי לבדוק אם מותקנים אצלכם רכיבי LR-DIMM או רכיבי R-DIMM ולהציג את סטטוס הזיכרון, בחרו בתפריט Apple  > 'אודות Mac זה', ואז בחרו בכרטיסיה 'זיכרון'.

ודאו שאתם משתמשים באותו סוג זיכרון בעת התקנת רכיבי DIMM נוספים או החלפת רכיבי DIMM. קבלו מידע נוסף על מפרטי הזיכרון של Mac Pro ‏(2019)

Apple ממליצה להשתמש ברכיבי DIMM שאושרו על ידי Apple. ניתן לרכוש ערכות לשדרוג זיכרון על ידי ביקור ב-‏Apple Store או אצל משווק מורשה של Apple. אם עליכם להזמין זיכרון חלופי, פנו ל-Apple.


בדיקת התצורות הנתמכות

Mac Pro תומך בעד 12 רכיבי DIMM המותקנים בתצורות של 4, 6, 8 או 12 רכיבי DIMM, כפי שניתן לראות בתמונות הבאות. ניתן למצוא תמונות אלה גם בתוך הכיסויים של רכיבי ה-DIMM. לקבלת ביצועים מיטביים, התקינו רכיבי DIMM בתצורות של 6 או 12 רכיבי DIMM. אם רכיבי ה-DIMM אינם בעלי קיבולת זהה, למדו כיצד להתקין רכיבי DIMM בעלי קיבולות מעורבות.

תצורות DIMM של 5, 7, 9, 10 ו-11 רכיבי DIMM אינן נתמכות. תצורות אחרות של 1, 2 ו-3 רכיבי DIMM משמשות לצורכי אבחון בלבד.

4 רכיבי DIMM

6 רכיבי DIMM

8 רכיבי DIMM

12 רכיבי DIMM

כל מספר מייצג חריץ DIMM. לכל תצורת DIMM, הכניסו רכיבי DIMM רק לחריצים בצבע אפור כהה והשאירו את החריצים בצבע אפור בהיר ריקים.

התקנת רכיבי DIMM בעלי קיבולות מעורבות

אם רכיב ה-DIMM שברשותכם הם בעלי קיבולות שונות (למשל ארבעה רכיבי DIMM של 16GB וארבעה רכיבי DIMM של 32GB), יש להתקינם בהתאם לדרישות הבאות:

 • התקינו רכיבי DIMM לפי סדר הערוצים.
 • התקינו רכיבי DIMM בזוגות זהים לכל ערוץ.
 • התקינו רכיבי DIMM מהקיבולת הקטנה ביותר לגדולה ביותר.
 • השתמשו ברכיבי R-DIMM בלבד או ברכיבי LR-DIMM בלבד.
 • שימוש בתצורות נתמכות

כיצד להתקין רכיבי DIMM בעלי קיבולות מעורבות

 1. ראו באילו חריצים להשתמש עבור תצורתה-DIMM שלכם.
 2. התחילו בזוג רכיבי ה-DIMM בעל הקיבולת הנמוכה ביותר, והתקינו את רכיבי ה-DIMM בזוגות זהים מהקיבולת הקטנה ביותר ועד הגדולה ביותר לפי סדר ערוצי הזיכרון:
  • ערוץ 1: חריצים 5 ו-8
  • ערוץ 2: חריצים 3 ו-10
  • ערוץ 3: חריצים 1 ו-12
  • ערוץ 4: חריצים 6 ו-7
  • ערוץ 5: חריצים 4 ו-9
  • ערוץ 6: חריצים 2 ו-11

לא כל ערוצי הזיכרון משמשים לכל תצורות ה-DIMM. לדוגמה, תצורה של 8 רכיבי DIMM משתמשת בערוצים 1, 2, 4 ו-5.

ערוצי DIMM

12 חריצי ה-DIMM שבצד ימין יוצרים סך של 6 זוגות ערוצים, כפי שמוצג לעיל.


הסרה או התקנה של זיכרון

למדו כיצד להסיר את המארז של Mac Pro, להסיר רכיבי DIMM ולהתקין רכיבי DIMM.

הסרת המארז

 1. כיבוי ה-Mac Pro: בחרו בתפריט Apple ‏ > 'כיבוי'.
 2. אם המחשב חם למגע, המתינו כ-5 עד 10 דקות שהוא יתקרר.
 3. געו במארז המתכת בצידי ה-Mac Pro כדי לפרוק חשמל סטטי.
  הקפידו תמיד לפרוק חשמל סטטי לפני נגיעה בחלקים או התקנת רכיבים ב-Mac Pro. כדי למנוע יצירת חשמל סטטי, אין להסתובב בחדר עד לסיום התקנת הזיכרון והכנסת המארז בחזרה אל תוך המחשב.
 4. נתקו את כל הכבלים ואת כבל החשמל מה-Mac Pro. אל תנסו להתקין זיכרון כשהוא מחובר לחשמל.
 5. הפכו את התפס העליון, וסובבו שמאלה כדי לשחרר את נעילת המארז.
 6. הרימו את המארז בצורה ישרה כלפי מעלה והוציאו אותו מהמחשב. שימו אותו בצד בזהירות.

הסרת רכיבי ה-DIMM

ה-Mac Pro נשלח עם רכיבי DIMM שמותקנים מראש בחלק מחריצי ה-DIMM או בכולם. לפני שניתן יהיה להתקין זיכרון, ייתכן שיהיה צורך להסיר חלק מרכיבי ה-DIMM כדי להתאים לתצורה נתמכת או כדי לעמוד בדרישות להתקנת זיכרון בעל קיבולת מעורבת.

 1. החליקו כל תפס נעילה לצד שמאל כדי לשחרר את הנעילה ולפתוח את כיסויי ה-DIMM. 

 2. הסירו את כיסויי ה-DIMM.
 3. אתרו את רכיבי ה-DIMM שברצונכם להסיר. כל חריץ מסומן במספר. דחפו כלפי מטה את תפסי ה-DIMM בכל קצה של ה-DIMM, פעולה שתרים מעט את רכיב ה-DIMM אל מחוץ לחריץ.
 4. השתמשו באגודל ובאצבע המורה של כל יד כדי לאחוז בעדינות ברכיב ה-DIMM בכל קצה, והסירו אותו בזהירות על ידי משיכתו החוצה בצורה ישרה מחריץ ה-DIMM. כיפוף או משיכה בכוח של רכיב ה-DIMM אל מחוץ לשקע עלולים לגרום נזק. 
 5. הניחו את רכיבי ה-DIMM שהוסרו בשקית מגן לפריקה אלקטרוסטטית (ESD).

התקנת רכיבי DIMM

 1. אתרו חריץ DIMM ריק.
 2. אם ניתן, השתמשו במרסס אוויר כדי לסלק אבק מחריץ ה-DIMM. החזיקו את מכל האוויר בצורה אנכית.
 3. החזיקו בעדינות בקצות רכיב ה-DIMM והכניסו אותו לחריץ. ודאו שרכיב ה-DIMM מיושר עם החריץ לפני הפעלת כוח לשם הכנסתו. בעת הכנסת רכיב ה-DIMM, הקפידו לפעול לפי ההנחיות הבאות:
  • אין להכניס בכוח את רכיב ה-DIMM. אם רכיב ה-DIMM אינו נכנס, ודאו שהתפס והמחברים מיושרים עם התפס בחריץ ה-DIMM.
  • אין לנענע את רכיב ה-DIMM כדי להביאו למצב המוכנס.
  • אין לכופף או לסובב את רכיב ה-DIMM בעת הכנסתו.

 4. הכניסו את רכיב ה-DIMM בעדינות עד שהקצה התחתון שלו נוגע במגעי הזהב, ואז הפעילו יותר כוח כדי להכניס את הרכיב עד הסוף. תפסי ה-DIMM נסגרים בנקישה ברגע שרכיב ה-DIMM נכנס עד הסוף למקומו.
 5. החזירו למקומם את כיסויי ה-DIMM. דחפו כלפי מטה בצד שמאל של הכיסויים עד שהם נכנסים למקומם בנקישה.


אם אינכם מחזירים למקומם את כיסויי ה-DIMM, הדבר עלול להשפיע על ביצועי המערכת.

התקנה מחדש של המארז

 1. הורידו את המארז על גבי ה-Mac Pro.
 2. לאחר שהמארז מונח עד הסוף, סובבו את התפס העליון לכיוון ימין והפכו אותו כלפי מטה כדי לנעול אותו.


  למעלה: מצב נעול (הנקודות מתאימות)
  למטה: מצב פתוח (הנקודות לא מתאימות)
 3. חברו את כבל החשמל, הצג ושאר הציוד ההיקפי. 


אימות הזיכרון

כדי לבדוק את סטטוס הזיכרון, בחרו בתפריט Apple ‏ > 'אודות Mac זה', ובחרו בכרטיסיה 'זיכרון'.

אם רכיבי ה-DIMM צריכים להיות מותקנים בתצורת חריצים שונה כדי להשיג ביצועים מיטביים, macOS תמליץ לכם על החריצים שבהם יש להשתמש עבור רכיבי ה-DIMM המותקנים כרגע במערכת.


תצורות אחרות

בתצורות DIMM אלה יש להשתמש רק לצורך פתרון בעיות בזיכרון:

3 רכיבי DIMM

2 רכיבי DIMM

רכיב DIMM אחד


תאריך פרסום: