התקנה והחלפה של זיכרון ב-Mac Pro‏ (2019)

למדו כיצד להסיר ולהתקין זיכרון ב-Mac Pro.

ב-Mac Pro ‏(2019) ישנם 12 חריצי DIMM (זיכרון) שתומכים בזיכרון 2933MHz בנפח של עד 1.5TB כאשר כל 12 החריצים מלאים ברכיבי DDR4 ECC DIMM. 

דגמי Mac Pro עם 8 ליבות, 12 ליבות ו-16 ליבות תומכים בזיכרון בנפח של עד 768GB.

לפני שמתחילים

ב-Mac Pro ניתן להשתמש ברכיבי R-DIMM או ברכיבי LR-DIMM, אך לא ניתן לשלב בין סוגי הזיכרון הללו. כדי לבדוק אם מותקנים אצלכם רכיבי LR-DIMM או רכיבי R-DIMM ולהציג את סטטוס הזיכרון, בחרו בתפריט Apple  > 'אודות Mac זה', ואז בחרו בכרטיסיה 'זיכרון'.

ודאו שאתם משתמשים באותו סוג זיכרון בעת התקנת רכיבי DIMM נוספים או החלפת רכיבי DIMM. קבלו מידע נוסף על מפרטי הזיכרון של Mac Pro ‏(2019)

Apple ממליצה להשתמש ברכיבי DIMM שאושרו על ידי Apple. ניתן לרכוש ערכות לשדרוג זיכרון על ידי ביקור ב-‏Apple Store או אצל משווק מורשה של Apple. אם עליכם להזמין זיכרון חלופי, פנו ל-Apple.


בדיקת התצורות הנתמכות

Mac Pro תומך בעד 12 רכיבי DIMM המותקנים בתצורות של 4, 6, 8, 10 או 12 רכיבי DIMM, כפי שניתן לראות בתמונות הבאות. ניתן למצוא תמונות אלה גם בתוך הכיסויים של רכיבי ה-DIMM. לקבלת ביצועים מיטביים, התקינו רכיבי DIMM בתצורות של 6 או 12 רכיבי DIMM. אם רכיבי ה-R-DIMM אינם בעלי קיבולת זהה, למדו כיצד להתקין רכיבי DIMM בעלי קיבולות מעורבות.

תצורה של רכיב DIMM אחד מיועדת לאבחון בלבד.

4 רכיבי DIMM

6 רכיבי DIMM

8 רכיבי DIMM

10 רכיבי DIMM

12 רכיבי DIMM

כל מספר מייצג חריץ DIMM. לכל תצורת DIMM, הכניסו רכיבי DIMM רק לחריצים בצבע אפור כהה והשאירו את החריצים בצבע אפור בהיר ריקים.

התקנת רכיבי R-DIMM בעלי קיבולות מעורבות

אם אתם משתמשים ברכיבי DIMM בעלי קיבולת של 32GB עם קיבולות אחרות, כגון 8GB או 16GB, יש להתקין אותן בהתאם לדרישות הבאות:

 • שימוש ברכיבי R-DIMM בלבד.
 • שימוש בתצורות נתמכות.
 • התקנת רכיבי ה-DIMM בעלי הקיבולת של 32GB בחריץ הראשון של כל זוג ערוצים.

לא כל ערוצי הזיכרון משמשים לכל תצורות ה-DIMM. לדוגמה, תצורת של 8 רכיבי DIMM משתמשת בערוצים A, ‏B, ‏D ו-E.

ערוצי DIMM

בתמונה לעיל, 12 החריצים מצד שמאל יוצרים שישה זוגות ערוצים כמוצג בצד ימין. כל זוג ערוצים כולל חריצים המיועדים ל-DIMM 1 ול-DIMM 2.

התקנת רכיבי LR-DIMM בעלי קיבולות מעורבות

כדי להתקין רכיבי LR-DIMM בעלי קיבולות מעורבות, התקינו את רכיבי ה-DIMM בחריצים שנקבעו לפי התצורה שלכם


הסרה או התקנה של זיכרון

למדו כיצד להסיר את המארז של Mac Pro, להסיר רכיבי DIMM ולהתקין רכיבי DIMM.

הסרת המארזאו דלת הגישה לזיכרון

בצעו את השלבים כדי להסיר את המארז ב- Mac Pro ‏(2019) או את דלת הגישה לזיכרון ב-Mac Pro (ארון תקשורת, 2019).

Mac Pro‏ (2019)

 1. כבו את ה-Mac Pro.
 2. המתינו חמש עד עשר דקות עד שהמחשב יתקרר.
 3. נתקו את כל הכבלים למעט כבל החשמל מהמחשב.
 4. געו במארז המתכת בצד החיצוני של ה-Mac Pro כדי לפרוק חשמל סטטי, ואחר כך נתקו את כבל החשמל.
  הקפידו תמיד לפרוק חשמל סטטי לפני נגיעה בחלקים או התקנת רכיבים ב-Mac Pro. כדי למנוע יצירת חשמל סטטי, אין להסתובב בחדר עד לסיום התקנת הזיכרון והכנסת המארז בחזרה אל תוך המחשב.
 5. הפכו את התפס העליון, וסובבו שמאלה כדי לשחרר את נעילת המארז.
 6. הרימו את המארז בצורה ישרה כלפי מעלה והוציאו אותו מהמחשב. שימו אותו בצד בזהירות.
  Mac Pro לא יידלק כל עוד הכיסוי לא מחובר.

Mac Pro (ארון תקשורת, 2019)

 1. כבו את ה-Mac Pro.
 2. המתינו חמש עד עשר דקות עד שהמחשב יתקרר.
 3. נתקו את כל הכבלים למעט כבל החשמל מה-Mac Pro.
 4. געו במארז המתכת בצד החיצוני של ה-Mac Pro כדי לפרוק חשמל סטטי, ואחר כך נתקו את כבל החשמל.
  הקפידו תמיד לפרוק חשמל סטטי לפני נגיעה בחלקים או התקנת רכיבים ב-Mac Pro. כדי למנוע יצירת חשמל סטטי, אין להסתובב בחדר עד לסיום התקנת הזיכרון והתקנת דלת הגישה בחזרה אל תוך המחשב.
 5. הסירו את Mac Pro מארון התקשורת.
 6. העמידו את ה-Mac Pro על צדו האחורי.
 7. דחפו את התפסים העליונים פנימה ולאחר מכן משכו אותם כדי להסיר את דלת הגישה.

הסרת רכיבי ה-DIMM

ה-Mac Pro נשלח עם רכיבי DIMM שמותקנים מראש בחלק מחריצי ה-DIMM או בכולם. לפני שניתן יהיה להתקין זיכרון, ייתכן שיהיה צורך להסיר חלק מרכיבי ה-DIMM כדי להתאים לתצורה נתמכת או כדי לעמוד בדרישות להתקנת רכיבי R-DIMM בעלי קיבולות מעורבות.

 1. החליקו כל תפס נעילה לצד שמאל כדי לשחרר את הנעילה ולפתוח את כיסויי ה-DIMM. 

 2. הסירו את כיסויי ה-DIMM.
 3. אתרו את רכיבי ה-DIMM שברצונכם להסיר. כל חריץ מסומן במספר. דחפו כלפי מטה את תפסי ה-DIMM בכל קצה של ה-DIMM, פעולה שתרים מעט את רכיב ה-DIMM אל מחוץ לחריץ.
 4. השתמשו באגודל ובאצבע המורה של כל יד כדי לאחוז בעדינות ברכיב ה-DIMM בכל קצה, והסירו אותו בזהירות על ידי משיכתו החוצה בצורה ישרה מחריץ ה-DIMM. כיפוף או משיכה בכוח של רכיב ה-DIMM אל מחוץ לשקע עלולים לגרום נזק. 
 5. הניחו את רכיבי ה-DIMM שהוסרו בשקית מגן לפריקה אלקטרוסטטית (ESD).

התקנת רכיבי DIMM

 1. אתרו חריץ DIMM ריק.
 2. אם ניתן, השתמשו במרסס אוויר כדי לסלק אבק מחריץ ה-DIMM. החזיקו את מכל האוויר בצורה אנכית.
 3. החזיקו בעדינות בקצות רכיב ה-DIMM והכניסו אותו לחריץ. ודאו שרכיב ה-DIMM מיושר עם החריץ לפני הפעלת כוח לשם הכנסתו. בעת הכנסת רכיב ה-DIMM, הקפידו לפעול לפי ההנחיות הבאות:
  • אין להכניס בכוח את רכיב ה-DIMM. אם רכיב ה-DIMM אינו נכנס, ודאו שהתפס והמחברים מיושרים עם התפס בחריץ ה-DIMM.
  • אין לנענע את רכיב ה-DIMM כדי להביאו למצב המוכנס.
  • אין לכופף או לסובב את רכיב ה-DIMM בעת הכנסתו.

 4. הכניסו את רכיב ה-DIMM בעדינות עד שהקצה התחתון שלו נוגע במגעי הזהב, ואז הפעילו יותר כוח כדי להכניס את הרכיב עד הסוף. תפסי ה-DIMM נסגרים בנקישה ברגע שרכיב ה-DIMM נכנס עד הסוף למקומו.
 5. החזירו למקומם את כיסויי ה-DIMM. דחפו כלפי מטה בצד שמאל של הכיסויים עד שהם נכנסים למקומם בנקישה.


אם אינכם מחזירים למקומם את כיסויי ה-DIMM, הדבר עלול להשפיע על ביצועי המערכת.

התקנה מחדש של המארזאו של הכיסוי העליון

בצעו את השלבים כדי להתקין מחדש את המארז ב- Mac Pro ‏(2019) או את הכיסוי העליון ב-Mac Pro (ארון תקשורת, 2019).

Mac Pro‏ (2019)

 1. הורידו את המארז על גבי ה-Mac Pro.
 2. לאחר שהמארז מונח עד הסוף, סובבו את התפס העליון לכיוון ימין והפכו אותו כלפי מטה כדי לנעול אותו.


  למעלה: מצב נעול (הנקודות מתאימות)
  למטה: מצב פתוח (הנקודות לא מתאימות)
 3. חברו את כבל החשמל, הצג ושאר הציוד ההיקפי. 

Mac Pro (ארון תקשורת, 2019)

 1. התקינו מחדש את דלת הגישה.
 2. התקינו מחדש את ה-Mac Pro בארון התקשורת.
 3. חברו את כבל החשמל, הצג ושאר הציוד ההיקפי. 


אימות הזיכרון

כדי לבדוק את סטטוס הזיכרון, בחרו בתפריט Apple ‏ > 'אודות Mac זה', ובחרו בכרטיסיה 'זיכרון'.

אם רכיבי ה-DIMM צריכים להיות מותקנים בתצורת חריצים שונה כדי להשיג ביצועים מיטביים, macOS תמליץ לכם על החריצים שבהם יש להשתמש עבור רכיבי ה-DIMM המותקנים כרגע במערכת.


תצורות אחרות

אם אתם מעוניינים לבדוק ערוץ יחיד או את רכיב ה-DIMM עצמו, תוכלו להשתמש בתצורה של רכיב DIMM אחד על ידי התקנת רכיב DIMM יחיד בחריץ הראשון בערוץ. אם אתם מעוניינים לבדוק את החריץ השני בערוץ, התקינו רכיבי DIMM בשני החריצים בערוץ.


מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: