אודות סוללות iPhone מקוריות

כל הסוללות הנטענות מתכלות, ויש להן תוחלת חיים מוגבלת - בסופו של דבר הקיבולת והביצועים שלהן פוחתים, ויש להחליף אותן. iPhone משתמש בסוללות ליתיום-יון מובנות באיכות גבוהה. הן מעוצבות, נבדקות ומיוצרות בקפדנות כך שיעמדו בסטנדרטים של האיכות והביצועים של Apple. סוללות מקוריות אלה של Apple גם אושרו כבטוחות.

החשיבות של קבלת שירות מטכנאים מיומנים שמשתמשים בסוללות מקוריות של Apple

אם אתם צריכים להחליף את סוללת ה-iPhone, חשוב שהתיקון יבוצע על-ידי טכנאי מוסמך שמשתמש בסוללות מקוריות של Apple. סוללות ליתיום-יון הן רכיבים רגישים, ויש לייצר אותן ולטפל בהן בזהירות. החלפת סוללות צריכה להתבצע רק על-ידי טכנאים שהשלימו הדרכת שירות של Apple, ושמשתמשים בכלים ובחלקים מקוריים של Apple. ספקי שירות אלה כוללים ספקי שירות מורשים של Apple, או ספקי שירות תיקון עצמאיים שמשתמשים בחלקים מקוריים של Apple. אל תנסו להחליף את סוללת ה-iPhone בעצמכם. החלפות שמבוצעות על-ידי טכנאים לא מיומנים עשויות להתבצע שלא בהתאם להליכי בטיחות ותיקון מתאימים, לכן ההחלפה או התיקון עשויים להיות לא תקינים. פעולה כזו עלולה גם להזיק לסוללה, להביא להתחממות יתר או לגרום לפציעה.

בנוסף, אם ספק שירות משתמש בחלקי סוללות לא מקוריים, ייתכן שהסוללה החלופית:

  • תוכננה או יוצרה באופן ירוד
  • היא סוללה משומשת
  • פגומה
  • אינה מתאימה לדגם ה-iPhone שברשותכם

כל אחת מהאפשרויות האלה יכולה לגרום לקיבולת בלתי מספיקה של הסוללה, לאי-התאמה או לבעיות בביצועים. שימוש בסוללות לא מקוריות עלול גם לגרום להתנהגות לא צפויה לאחר ההתקנה או אחרי עדכוני תוכנה של המכשיר, או בעת טעינה. שימוש בסוללות לא מקוריות עלול גם לגרום לבעיות בטיחות.

סוללות מקוריות תוכננו לשימוש עם iOS כדי שיעבדו כראוי, למשל כדי לדווח על רמות טעינה ועל בריאות הסוללה. לכן סוללות לא מקוריות או תיקונים לא מקוריים לא יאפשרו קבלת מידע על בריאות הסוללה.

הודעה חשובה לגבי הסוללה

אם אתם רואים את ההודעה הזו, הסוללה ב-iPhone שלכם לא ניתנת לאימות, ומידע מדווח לגבי בריאות הסוללה אינו זמין. ייתכן שהסיבה לכך היא התקנה של סוללה שאינה חדשה ומקורית. הודעה זו מתייחסת ל- iPhone XS, ל-iPhone XS Max, ל-iPhone XR ואילך.

לא ניתן לוודא שהסוללה של iPhone זה היא סוללה מקורית של Apple. המידע לגבי בריאות הסוללה אינו זמין. מידע נוסף…

ייתכן שתראו בנוסף את ההודעה, "Apple עדכנה את פרטי המכשיר עבור iPhone זה". המשמעות היא ש-Apple עדכנה את פרטי המכשיר השמורים לגבי iPhone זה לצורכי שירות, ניתוח בטיחות וכדי לשפר מוצרים עתידיים.

הודעות אלה לא משפיעות על היכולת שלכם להשתמש ב-iPhone או בסוללה.

תראו הודעה במסך הנעילה למשך ארבעת הימים הראשונים שבהם תשתמשו במכשיר, ובאפליקציה 'הגדרות' למשך 15 ימים. לאחר תקופה זו, תוכלו למצוא את ההודעה דרך 'הגדרות' > 'סוללה' > 'בריאות הסוללה'.

היכן לקבל שירות

ניתן להחליף את הסוללה של ה-iPhone ב-Apple Store, אצל ספק שירות מורשה של Apple או על-ידי שליחה שלו למרכז תיקונים של Apple. להחלפה של סוללה מחוץ לתקופת האחריות, גם ספקי שירות תיקון עצמאיים מציעים חלקים מקוריים ושירות של טכנאים מיומנים. כל ספקי השירות האלה מציעים חלקי סוללות מקוריים של Apple.

תחילת העבודה עם שירות עבור סוללה.

תאריך פרסום: