עבודה עם מסמכים מרובים של Pages,‏ Numbers או Keynote ב-iPad

הציגו וערכו שני מסמכים מאותה אפליקציה זה לצד זה ב-Split View, או גשו אל מסמכים פתוחים מרובים עם App Exposé.

פתיחת שני מסמכים ב-Split View

עם Split View, ניתן לעבוד עם שני מסמכים מאותה אפליקציה זה לצד זה. לדוגמה, פתחו שני מסמכי Pages בו-זמנית ושתפו תוכן ביניהם - גררו ושחררו או העתיקו והדביקו מלל, תמונות, טבלאות ועוד בין המסמכים. ניתן ליצור Split View ממנהל המסמכים ב-Pages, ב-Numbers או ב-Keynote, או אם כבר יש מסמך פתוח.

פתיחת שני מסמכים ממנהל המסמכים

 1. ב-Pages, ב-Numbers או ב-Keynote פתחו את מנהל המסמכים.
 2. גררו מסמך ממנהל המסמכים לקצה הימני או השמאלי של המסך כדי ליצור Split View.
 3. הקישו על מסמך אחר במנהל המסמכים כדי לפתוח אותו לצד המסמך הראשון.
 4. כשאתם ב-Split View, אתם יכולים להתאים ריווח ועוד:
  • כדי להתאים את הריווח בין המסמכים במסך, גררו את המפריד שמאלה או ימינה.
  • כדי להפוך את Split View ל-Slide Over, החליקו למטה מראש המסמך.
  • כדי לסגור את Split View, גררו את המפריד מעל המסמך שאתם רוצים לסגור.

פתיחת מסמך שני כשמסמך אחד כבר פתוח

 1. במצב של מסמך פתוח ב-Pages, ב-Numbers או ב-Keynote, החליקו למעלה מתחתית המסך כדי לפתוח את ה-Dock.
 2. ב-Dock, געו והחזיקו בסמל האפליקציה, ואחר כך גררו אותו לקצה הימני או השמאלי של המסך כדי ליצור Split View.
 3. הקישו על מסמך כדי לפתוח אותו לצד המסמך הראשון ב-Split View, או הקישו על לחצן הפלוס  כדי לדפדף במסמכים אחרים במנהל המסמכים.
 4. כשאתם ב-Split View, אתם יכולים להתאים ריווח ועוד:
  • כדי להתאים את הריווח בין המסמכים במסך, גררו את המפריד שמאלה או ימינה.
  • כדי להפוך את Split View ל-Slide Over, החליקו למטה מראש המסמך.
  • כדי לסגור את Split View, גררו את המפריד מעל המסמך שאתם רוצים לסגור.


פתיחת מסמכים נוספים מאותה אפליקציה

ניתן להשתמש ב-App Exposé כדי לעבור במהירות בין מסמכים מרובים בו-זמנית.

 1. כשמנהל המסמכים פתוח, או כשפתוח מסמך מסוים של Pages,‏ Numbers או Keynote, החליקו למעלה כדי להציג את ה-Dock.
 2. הקישו על האפליקציה ב-Dock כדי להיכנס ל-App Exposé, שמראה את כל המסמכים הפתוחים באפליקציה הזו.
 3. הקישו על אחד המסמכים כדי לפתוח אותו. אתם יכולים גם להקיש על לחצן הפלוס  כדי לפתוח מסמך אחר או ליצור מסמך חדש במנהל המסמכים.


תאריך פרסום: