כיצד להפעיל מחדש את ה-Apple Watch

למדו כיצד להפעיל ולכבות את ה-Apple Watch, גם אם הוא לא מגיב.

Apple Watch שבו מוצג היכן נמצאים כפתור הצד והמחוון 'כיבוי'.

הפעלה מחדש של ה-Apple Watch

  1. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הצד עד שתראו את המחוון 'כיבוי'.
  2. גררו את המחוון 'כיבוי'.
  3. לאחר שהשעון כבה, לחצו שוב לחיצה ממושכת על כפתור הצד עד שתראו את הסמל של Apple.

אם ה-Apple Watch נטען, הסירו אותו תחילה מהמטען. כאשר השעון נטען, לא ניתן להפעיל אותו מחדש. 

 

מסך הסמל של Apple‏.

אילוץ הפעלה מחדש של ה-Apple Watch

אל תאלצו הפעלה מחדש של ה-Apple Watch אם אתם מעדכנים את watchOS. לאחר שתראו את הסמל של Apple ואת גלגל ההתקדמות ב-Apple Watch, השאירו את ה-Apple Watch כשהוא מחובר למטען עד לסיום העדכון.

עליכם לאלץ הפעלה מחדש של המכשיר כמוצא אחרון ורק אם הוא לא מגיב. כדי לאלץ הפעלה מחדש של ה-Apple Watch, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הצד ועל ה-Digital Crown למשך 10 שניות לפחות, ולאחר מכן שחררו את שני הכפתורים כשתראו את הסמל של Apple.

תאריך פרסום: