הפעלה מחדש של ה-Apple Watch

למדו כיצד להפעיל מחדש את ה-Apple Watch, גם אם הוא לא מגיב.

Apple Watch עם כפתור הצד ועם המחוון 'כיבוי'. 

כיצד להפעיל מחדש את ה-Apple Watch אם יש לכם watchOS 9

  1. אם ה-Apple Watch נטען, נתקו אותו מהמטען.
  2. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הצד עד שתראו את כפתור ההפעלה  בפינה השמאלית העליונה של הצג.
  3. הקישו על כפתור ההפעלה.
  4. גררו את המחוון 'כיבוי'.
  5. לאחר שהשעון כבה, לחצו שוב לחיצה ממושכת על כפתור הצד עד שתראו את הסמל של Apple.

 

כיצד להפעיל מחדש את ה-Apple Watch אם יש לכם watchOS 8 או גרסה קודמת

  1. אם ה-Apple Watch נטען, נתקו אותו מהמטען.
  2. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הצד עד שתראו את המחוון 'כיבוי'.
  3. גררו את המחוון 'כיבוי'.
  4. לאחר שהשעון כבה, לחצו שוב לחיצה ממושכת על כפתור הצד עד שתראו את הסמל של Apple.

 

מסך עם הסמל של Apple. 

אילוץ הפעלה מחדש של ה-Apple Watch

אילוץ הפעלה מחדש של ה-Apple Watch צריך להתבצע רק כמוצא אחרון ורק אם השעון אינו מגיב.

אל תאלצו הפעלה מחדש של ה-Apple Watch אם אתם מעדכנים את watchOS. לאחר שתראו את הסמל של Apple ואת גלגל ההתקדמות, השאירו את השעון כשהוא מחובר למטען ואל תגעו בו עד לסיום העדכון.

כדי לאלץ הפעלה מחדש של ה-Apple Watch, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הצד ועל ה-Digital Crown למשך 10 שניות לפחות ולאחר מכן שחררו את שני הכפתורים כשתראו את הסמל של Apple.

תאריך פרסום: