קיצורי דרך למאפייני נגישות ב-Mac

קיצורי דרך למאפייני נגישות עוזרים לשלוט ב-Mac באמצעות מקלדת או מכשיר מסייע. אפשר גם לבקש מ-Siri לעזור עם תכונות נגישות מסוימות.

שליטה באפשרויות נגישות באמצעות המקלדת ו-Siri

אפשר להשתמש בקיצורי המקלדת הבאים כדי לשלוט באפשרויות הנגישות, או לבקש מ-Siri לבצע את הפעולות האלה. לדוגמה, בקשו מ-Siri "הפעילי את VoiceOver".

פעולה קיצור
הצגת אפשרויות נגישות Option-Command-F5
או הקשה משולשת על Touch ID (כפתור ההפעלה) בדגמים נתמכים1
הפעלה או כיבוי של VoiceOver‏2 Command-F5 או Fn-Command-F5
או החזקת המקש Command והקשה משולשת על Touch ID בדגמים נתמכים1
פתיחת 'כלי העזר של VoiceOver', אם VoiceOver מופעל2 Control-Option-F8 או Fn-Control-Option-F8
הפעלה או כיבוי של האפשרות לשינוי גודל‏3 Option-Command-8
הגדלה3 Option–Command–סימן פלוס (+)
הקטנה3 Option–Command–סימן מינוס (-)
היפוך צבעים4 Control-Option-Command-8 
הקטנת ניגודיות Control-Option-Command-פסיק (,)
הגדלת ניגודיות Control-Option-Command-נקודה (.)

1. MacBook Pro‏ (15 אינץ', סוף 2016),‏ MacBook Pro ‏(13 אינץ', סוף 2016, ארבע יציאות Thunderbolt 3)

2. כדי להשתמש ב-VoiceOver וב'כלי העזר של VoiceOver', ייתכן שתצטרכו להפעיל את האפשרות 'השתמש/י בכל מקשי ה-F1,‏ F2 וכדומה כמקשי פונקציה רגילים' ב'העדפות המקלדת'. כמו כן, ייתכן שתצטרכו להגדיר את VoiceOver להתעלמות מהקשת המקשים הבאה לפני שתוכלו להשתמש בכמה מקיצורי המקלדת האחרים ב-Mac.

3. כדי להשתמש בקיצורים לשינוי הגודל, ייתכן שתצטרכו להפעיל את האפשרות 'השתמש/י בקיצורי מקלדת כדי להגדיל/להקטין' ב'העדפות נגישות'.

4. כדי להפעיל את הקיצור הזה, בחרו בתפריט Apple‏  > 'העדפות המערכת', ולאחר מכן לחצו על 'מקלדת'. בכרטיסיה 'קיצורים', בחרו באפשרות 'נגישות' בצד ימין, ולאחר מכן בחרו באפשרות 'היפוך צבעים' בצד שמאל.


שימוש במקלדת כמו בעכבר

אתם יכולים להשתמש במקלדת כמו בעכבר כדי לנווט ולבצע פעולות בפריטים על המסך. השתמשו במקש Tab ובמקשי החיצים כדי לנווט, והקישו על מקש הרווח כדי לבחור פריט.

  1. בחרו בתפריט Apple ‏ > 'העדפות המערכת' ולאחר מכן לחצו על 'מקלדת'.
  2. לחצו על 'קיצורים'.
  3. בחלק התחתון של חלון ההעדפות, בחרו באפשרות 'השתמש/י בניווט מקלדת להעברת המיקוד בין הפקדים'. ב-macOS Mojave או בגרסה קודמת, מופיעה במקום ההגדרה הזו ההגדרה 'כל הכפתורים'.

 

פעולה קיצור
מעבר בין ניווט בכל הפקדים שבמסך או רק בין תיבות טקסט ורשימות Control-F7 או Fn-Control-F7
מעבר לפקד הבא Tab
מעבר לפקד הקודם Shift-Tab
מעבר לפקד הבא כאשר שדה טקסט נבחר Control-Tab
העברת המיקוד לקבוצת הפקדים הקודמת Control-Shift-Tab
מעבר אל הפריט הסמוך ברשימה, בקבוצת כרטיסיות או בתפריט
הזזת מחוונים ומתאמים (חץ למעלה כדי להגדיל ערכים, חץ למטה כדי להקטין ערכים)
מקשי חיצים
מעבר לפקד סמוך לשדה הטקסט Control-מקשי חיצים
בחירה בפריט התפריט שנבחר מקש רווח
לחיצה על לחצן ברירת המחדל או ביצוע פעולת ברירת המחדל Return או Enter
לחיצה על הלחצן 'ביטול' או סגירת תפריט מבלי לבחור פריט Esc
העברת המיקוד לחלונית הקודמת Control-Shift-F6
מעבר לתפריט הסטטוס בשורת התפריטים Control-F8 או Fn-Control-F8
הפעלת החלון הפתוח הבא באפליקציה הקדמית Command-סימן הטעמה משני (`)
הפעלת החלון הפתוח הקודם באפליקציה הקדמית Shift–Command–סימן הטעמה משני (`)
העברת המיקוד למגירת החלון Option–Command–סימן הטעמה משני (`)

 


כדי להשתמש בקיצורים האלה, יש להקיש תחילה על Control-F2 או על Fn-Control-F2 כדי להעביר את המיקוד לשורת התפריטים.

פעולה קיצור
מעבר מתפריט לתפריט חץ שמאלה, חץ ימינה
פתיחת תפריט שנבחר Return
מעבר לפריטי תפריט בתפריט שנבחר חץ למעלה, חץ למטה
מעבר לפריט בתפריט שנבחר הקלידו את השם של פריט התפריט
בחירה בפריט התפריט שנבחר Return

 


שימוש ב'מקשי עכבר' להזזת סמן העכבר

כאשר התכונה מקשי עכבר מופעלת, אפשר להשתמש במקשים של המקלדת או לוח המקשים המספרי כדי להזיז את סמן העכבר.

פעולה קיצור
למעלה 8 או 8 בלוח המקשים המספרי
למטה K או 2 בלוח המקשים המספרי
שמאלה U או 4 בלוח המקשים המספרי
ימינה O או 6 בלוח המקשים המספרי
תזוזה באלכסון למטה ושמאלה J או 1 בלוח המקשים המספרי
תזוזה באלכסון למטה וימינה L או 3 בלוח המקשים המספרי
תזוזה באלכסון למעלה ושמאלה 7 או 7 בלוח המקשים המספרי
תזוזה באלכסון למעלה וימינה 9 או 9 בלוח המקשים המספרי
לחיצה על לחצן העכבר I או 5 בלוח המקשים המספרי
לחיצה ממושכת על לחצן העכבר M או 0 בלוח המקשים המספרי
שחרור לחצן העכבר . (נקודה)

 


תאריך פרסום: