כיצד לסיים מיידית יישום ב-Mac

אם יישום ב-Mac מפסיק להגיב ואינכם יכולים לצאת מהיישום כרגיל, השתמשו באפשרות 'סיים מיידית' כדי לסגור את היישום.

כדי לסיים (לסגור) יישום ב-Mac באופן רגיל, בחרו באפשרות 'סיים' מתפריט היישום בשורת התפריטים, או לחצו על Command (⌘)-Q. אם היישום אינו נסגר, בצעו את השלבים הבאים על מנת לסיים את היישום באופן מיידי.

כיצד לסיים יישום מיידית

לחצו על שלושת המקשים האלה בו-זמנית: Option,‏ Command ו-Esc‏ (Escape). אפשרות אחרת היא לבחור ב'סיים מיידית' מתפריט Apple‏  בפינה הימנית העליונה של המסך. (פעולה זו היא כמו לחיצה על Control-Alt-Delete במחשב PC)

לאחר מכן בחרו ביישום בחלון 'סיים מיידית' ולחצו על 'סיים מיידית'.

ניתן אפילו לסיים את Finder מיידית, אם הוא מפסיק להגיב: בחרו ב-Finder בחלון 'סיים מיידית', ואחר כך לחצו על 'הפעל מחדש'.

תאריך פרסום: