אם שכחתם את סיסמת ההתחברות ל-Mac

אם שכחתם את סיסמת ההתחברות לחשבון המשתמש ב-Mac, או אם הסיסמה לא מתקבלת, בחרו אפשרות איפוס בחלון ההתחברות.

שלבים אלה מיועדים ל-macOS Catalina ואילך. השלבים עבור macOS Mojave או גרסאות קודמות הם שונים. אם אינכם בטוחים באיזו מערכת macOS אתם משתמשים, נסו תחילה את השלבים הבאים.

איך לוודא שאתם נמצאים בחלון ההתחברות

חלון התחברות שבו מוצג שדה סיסמה

חלון ההתחברות מופיע לאחר הפעלה של ה-Mac, לאחר הפעלה שלו מחדש או לאחר התנתקות ממנו. הוא אינו זהה לחלון שאתם עשויים לראות כשאתם מוציאים את ה-Mac ממצב שינה או מפסיקים את הפעילות של שומר המסך, אם כי הסיסמה עבורו היא זהה.

 • אם אתם רואים את הלחצנים 'כיבוי', 'הפעלה מחדש' ו'שינה', אתם נמצאים בחלון ההתחברות. 
 • אם אתם רואים את הלחצן 'החלף משתמש', לחצו עליו כדי לעבור לחלון ההתחברות.
 • אם אתם רואים לחצנים שונים או שכלל לא מוצגים לחצנים, הפעילו מחדש את ה-Mac או לחצו לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה שלו למשך עד 10 שניות, עד שהוא יכבה. כאשר ה-Mac מופעל מחדש או מתחיל לפעול, החלון שנפתח הוא חלון ההתחברות.
  לכל Mac יש כפתור הפעלה. במחשבי מחברת עם Touch ID, לחצו לחיצה ממושכת על ה-Touch ID.

 


הזנת סיסמה עד שלוש פעמים

לאחר שווידאתם שאתם נמצאים בחלון ההתחברות, הזינו סיסמה כלשהי עד שלוש פעמים עד שתראו אחת מהאפשרויות לאיפוס סיסמה המתוארות בהמשך.

 


בחירת אפשרות לאיפוס סיסמה

לאחר הזנת סיסמה עד שלוש פעמים, ה-Mac אמור להציג אחת מהאפשרויות הבאות לאיפוס סיסמה.

אפשרות 1: הפעלה מחדש והצגת אפשרויות לאיפוס סיסמה

חלון התחברות עם האפשרות להפעיל מחדש ולהציג אפשרויות לאיפוס סיסמה

 1. אם אתם רואים את האפשרות להפעיל מחדש ולהציג אפשרויות לאיפוס סיסמה, לחצו עליה כדי להפעיל מחדש את ה-Mac. לאחר מכן, בצעו אחד מהשלבים הבאים:
  • התחברו באמצעות ה-Apple ID, אם תוצג הנחיה לעשות זאת. ייתכן שתתבקשו גם להזין את קוד האימות שנשלח למכשירים האחרים שלכם.
  • הזינו את מפתח השחזור של FileVault, אם תוצג הנחיה לעשות זאת. מפתח השחזור הוא המחרוזת הארוכה של אותיות ומספרים שקיבלתם כשהפעלתם את FileVault ובחרתם ליצור מפתח שחזור במקום לאפשר לחשבון iCloud שלכם (ה-Apple ID) לפתוח את נעילת הכונן.
 2. בחרו משתמש שעבורו ברצונכם לאפס את הסיסמה, ולאחר מכן לחצו על 'הבא'.
 3. הזינו את פרטי הסיסמה החדשה, ולאחר מכן לחצו על 'הבא'. 
 4. בסיום התהליך של איפוס הסיסמה, לחצו על 'הפעל מחדש'.

אפשרות 2: איפוס באמצעות ה-‌Apple ID

חלון התחברות עם האפשרות לאיפוס באמצעות ה-Apple ID

 1. אם אתם רואים את האפשרות לאיפוס באמצעות ה-Apple ID, לחצו עליה.
  • אם ה-Mac מופעל מחדש, בצעו את השלבים של אפשרות 1 למעלה.
  • אם ה-Mac אינו מופעל מחדש אבל מציג מיד בקשה להזנת פרטי ה-Apple ID, הזינו את הפרטים ולחצו על 'אפס סיסמה'.
 2. אם מוצגת בקשה ליצור צרור מפתחות חדש לאחסון הסיסמאות של המשתמש, לחצו על 'אישור' כדי להפעיל מחדש את ה-Mac.
 3. אם מוצגת בקשה לבחור משתמש המוגדר כמנהל מערכת שהסיסמה שלו ידועה לכם, לחצו על 'שכחת את כל הסיסמאות?'
 4. אם מופיע חלון 'אפס סיסמה' עם אפשרות לביטול ההפעלה של ה-Mac, לחצו על 'בטל את הפעלת ה-Mac' ולאחר מכן לחצו על 'בטל הפעלה' כדי לאשר את הפעולה. מצב זה זמני.
 5. הזינו את פרטי הסיסמה החדשה, ולאחר מכן לחצו על 'הבא'.
  אם מוצגים בחלון זה מספר חשבונות משתמשים, לחצו על הלחצן 'הגדר סיסמה' לצד השם של כל חשבון, ואחר כך הזינו את פרטי הסיסמה החדשה עבור כל אחד מהחשבונות.
 6. בסיום התהליך של איפוס הסיסמה, לחצו על 'הפעל מחדש'.

אפשרות 3: איפוס באמצעות מפתח השחזור

 1. לחצו על האפשרות לאיפוס באמצעות מפתח השחזור.
 2. הזינו את מפתח השחזור של FileVault.  מפתח השחזור הוא המחרוזת הארוכה של אותיות ומספרים שקיבלתם כשהפעלתם את FileVault ובחרתם ליצור מפתח שחזור במקום לאפשר לחשבון iCloud שלכם (ה-Apple ID) לפתוח את נעילת הכונן.
 3. הזינו את פרטי הסיסמה החדשה, ולאחר מכן לחצו על 'אפס סיסמה'.


אם אינכם מצליחים לאפס את הסיסמה

תאריך פרסום: