נדידת רשת Wi-Fi עם 802.11r ,802.11k ו-802.11v ב-iOS

למדו כיצד iOS ו-iPadOS משפרות את נדידת הלקוחות באמצעות תקני רשת Wi-Fi.

iOS תומכת בנדידת לקוחות ממוטבת ברשתות Wi-Fi ארגוניות. קבוצת העבודה 802.11 בתקנים r ,k ו-v מאפשרת ללקוחות לנדוד בצורה חלקה יותר בין נקודות גישה באותה הרשת.

802.11k

תקן 802.11k עוזר למכשירים לחפש במהירות נקודות גישה סמוכות שזמינות כיעדי נדידה באמצעות יצירה של רשימת ערוצים ממוטבת. כשעוצמת האות של נקודת הגישה הנוכחית נחלשת, המכשיר יסרוק ויחפש נקודות גישה שמהוות יעד מרשימה זו.

802.11r

כשהמכשיר שלכם נודד מנקודה גישה אחת לאחרת באותה הרשת, 802.11r משתמש בתכונה שנקראת Fast Basic Service Set Transition‏ (FT) כדי לאמת מהר יותר. FT עובדת עם שיטות האימות 'מפתח משותף מראש' (PSK) ו-802.1X.

iOS 10 ואילך ו-iPadOS כוללות תמיכה בתקן 802.11r מסתגל ברשתות אלחוטית של Cisco. תקן 802.11r מסתגל מציע FT מבלי שתצטרכו להפעיל את 802.11r ברשת האלחוטית של Cisco שתצורתה הוגדרה.

802.11v

iOS ו-iPadOS תומכות בפונקציות הבאות של 802.11v במכשירים מסוימים:

 • ניהול מעברים של Basic Service Set‏ (BSS)
 • Disassociation Imminent
 • Directed Multicast Service‏ (DMS)
 • BSS Max Idle Service

ניהול מעברים של BSS עם Disassociation Imminent מאפשר לשכבת השליטה ברשת להשפיע על התנהגות נדידת לקוחות בכך שהוא מספק לה את פרטי הטעינה של נקודות גישה סמוכות. המכשיר לוקח את המידע הזה בחשבון כשהוא בוחר בין יעדי הנדידה האפשריים.

DMS ממטבת שידור תעבורה רב-נתיבי ברשתות אלחוטיות. המכשיר משתמש במידע הזה כדי לשפר תקשורת רב-נתיבית ולשמור על חיי הסוללה של המכשיר.

BSS Max Idle Service עוזרת ללקוחות ולנקודות גישה להחליט ביעילות לכמה זמן להישאר משויכים כאשר תעבורה לא משודרת. המכשיר משתמש במידע הזה כדי לשמור על חיי הסוללה.

כשמשלבים את היכולת של 802.11k ושל 802.11v להאיץ את החיפוש אחר נקודת הגישה הטובה ביותר שתשמש כיעד עם שיוך נקודות הגישה המהיר יותר של FT, אפליקציות יכולות להעניק ביצועים מהירים יותר ומקבלים חוויית Wi-Fi טובה יותר ב-iOS וב-iPadOS.


קבלת מידע נוסף

רוב ספקי החומרה של רשתות Wi-Fi תומכים ב-802.11k, ב-802.11v וב-802.11r‏ (FT). כדי להשתמש בתכונות האלה ברשת שלכם, תצטרכו להפעיל אותן ולהגדיר את תצורתן בנתב ה-Wi-Fi. בנתבים שונים נחוצות הגדרות שונות, לכן עליכם לעיין במדריך של נתב ה-Wi-Fi שברשותכם לקבלת פרטים.

הרשימות הבאות מפרטות אילו מכשירי iOS תומכים ב-802.11k, ב-802.11r וב-802.11v. כדי להשתמש ב-802.11k וב-802.11r, יש צורך ב-iOS 6 ואילך. כדי להשתמש ב-802.11v, יש צורך ב-iOS 7 ואילך. כדי להשתמש בתקן 802.11r מסתגל, יש צורך ב-iOS 10 ואילך.

802.11k ו-802.11r

 • iPhone 4s ואילך
 • iPad Pro ואילך
 • iPad Air ואילך
 • iPad mini ואילך
 • iPad (דור שלישי) ואילך
 • iPod touch (דור חמישי) ואילך

תקן 802.11r מסתגל

 • iPhone 6s ואילך
 • iPad Pro ואילך
 • iPad (דור חמישי) ואילך

802.11v

 • iPhone 5s ,iPhone 5c ואילך
 • iPad Pro ואילך
 • iPad Air ואילך
 • iPad mini 2 ואילך
 • iPad (דור חמישי) ואילך
 • iPod touch (דור שישי) ואילך

אחסון במטמון של מזהה מפתח קישור ראשי

iOS 5.1 ואילך ו-iPadOS תומכות גם באחסון במטמון של מזהה מפתח קישור ראשי (PMKID). אפשר להשתמש באחסון במטמון של PMKID עם חלק מהציוד של Cisco כדי לשפר את הנדידה בין נקודות גישה. אחסון קבוע של המפתח במטמון‏ (SKC) הוא סוג של אחסון במטמון של PMKID. SKC אינו מקביל או תואם לאחסון מזדמן של המפתח במטמון (OKC).

כדי לתמוך בתקן 802.11r מסתגל, רשת Cisco חייבת להשתמש בקוד בקר מגרסה 8.3 ואילך. מסגרות ניהול מוגנות‏ (PMF) של 802.11w עובדות במשותף עם התמיכה של iOS ו-iPadOS ב-802.11k, ב-802.11r וב-802.11v.

למדו על אופן הנדידה של מכשירי iOS ו-iPadOS בסביבת Wi-Fi ארגונית.

למדו עוד על התקנים הבאים באתר IEEE:

למדו כיצד לזהות את דגמי המכשירים הבאים:

 

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: