איך לבטל את נעילת ה-iPhone לשימוש עם מפעיל סלולרי אחר

ביטול נעילת ה-iPhone מאפשר להשתמש בו עם מפעילים סלולריים שונים.

ייתכן כי ה-iPhone נעול למפעיל הסלולרי שלכם. ביטול נעילת ה-iPhone מאפשר להשתמש בו עם מפעילים סלולריים אחרים. כדי לפנות אל המפעיל הסלולרי ולבטל את נעילת ה-iPhone, בצעו את השלבים הבאים.  

אם אינכם רוצים לעבור למפעיל סלולרי אחר, והמכשיר שלכם נעול בגלל ששכחתם את קוד הגישה, אז אינכם צריכים לבצע את השלבים במאמר זה. למדו איך לאפס את קוד הגישה שלכם.

Apple לא יכולה לבטל את נעילת ה-iPhone לשימוש עם מפעיל סלולרי שונה. רק המפעיל הסלולרי יכול לבטל את נעילת ה-iPhone.

יצירת קשר עם המפעיל הסלולרי

 1. בדקו אם המפעיל הסלולרי מציע ביטול נעילה. רק המפעיל הסלולרי יכול לבטל את נעילת ה-iPhone.
 2. פנו אל המפעיל הסלולרי ובקשו ביטול נעילה. ייתכן שבחשבון שלכם צריכות להתקיים דרישות מסוימות לצורך ביטול נעילה. אחרי שהגשתם את הבקשה, ייתכן שיעברו כמה ימים עד לביצועה. לבדיקת מצב הבקשה, פנו אל המפעיל הסלולרי.
 3. אחרי שהמפעיל הסלולרי אישר כי ביטל את נעילת ה-iPhone שלכם, בצעו את השלבים הבאים. 

אם יש לכם כרטיס SIM של מפעיל סלולרי שאינו המפעיל הסלולרי הנוכחי שלכם

בצעו את השלבים הבאים כדי להשלים את ביטול הנעילה של ה-iPhone:

 1. הוציאו את כרטיס ה-SIM הישן והכניסו את הכרטיס החדש. 
 2. הגדירו מחדש את ה-iPhone.

אם אין לכם כרטיס SIM אחר לשימוש

בצעו את השלבים הבאים כדי להשלים את ביטול הנעילה של ה-iPhone:

 1. גבו את ה-iPhone.
 2. לאחר ביצוע הגיבוי, מחקו את תוכן ה-iPhone.
 3. שחזרו את ה-iPhone מהגיבוי שביצעתם זה עתה.

קבלת עזרה

ייתכן שתראו הודעה זו במחשב או ב-iPhone שלכם: "The SIM card inserted in this iPhone does not appear to be supported. Only compatible SIM cards from a supported carrier may be used to activate iPhone. Please insert the SIM card that came with your iPhone or visit a supported carrier store."

אם תראו הודעה זו, בצעו את השלבים הבאים:

 1. שחזרו את הגדרות היצרן ב-iPhone.
 2. פנו אל המפעיל הסלולרי כדי לוודא שהוא ביטל את הנעילה במערכת שלו.
 3. שחזרו את ה-iPhone מגיבוי.
תאריך פרסום: