איך לבטל את נעילת ה-iPhone לשימוש עם מפעיל סלולרי אחר

ביטול נעילת ה-iPhone מאפשר להשתמש בו עם מפעילים סלולריים שונים.

מידע על ביטול נעילה

ייתכן כי ה-iPhone נעול למפעיל הסלולרי שלכם. ביטול נעילת ה-iPhone מאפשר להשתמש בו עם מפעילים סלולריים שונים. כדי לפנות אל המפעיל הסלולרי ולבטל את נעילת ה-iPhone, בצעו את השלבים הבאים. כדי לגלות אם ה-iPhone נעול, עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'מידע'. אם לצד 'הגבלה למפעיל מסוים' כתוב 'ללא הגבלות SIM', ה-iPhone לא נעול.

אם אינכם רוצים לעבור למפעיל סלולרי אחר והמכשיר שלכם נעול בגלל ששכחתם את קוד הגישה, אינכם צריכים לבצע את השלבים במאמר זה. למדו איך לאפס את קוד הגישה שלכם.

Apple לא יכולה לבטל את נעילת ה-iPhone לשימוש עם מפעיל סלולרי שונה. רק המפעיל הנוכחי יכול לבטל את נעילת ה-iPhone.

יצירת קשר עם המפעיל

 1. רק המפעיל הסלולרי יכול לבטל את נעילת ה-iPhone. אפשר לפנות אל המפעיל ולבקש שיבטל את הנעילה. ייתכן שיחלפו מספר ימים מהגשת הבקשה ועד לביצועה. פנו אל המפעיל כדי לבדוק את סטטוס הבקשה.

 2. אחרי שהמפעיל הסלולרי אישר כי ביטל את נעילת ה-iPhone שלכם, בצעו את השלבים הבאים.

אם עליכם להפעיל eSIM של מפעיל שאינו המפעיל הנוכחי שלכם

למידע על הגדרת eSIM ב-iPhone

אם יש לכם כרטיס SIM של מפעיל סלולרי שאינו המפעיל הסלולרי הנוכחי שלכם

בצעו את השלבים הבאים כדי להשלים את ביטול הנעילה של ה-iPhone:

 1. הוציאו את כרטיס ה-SIM.

 2. הכניסו את כרטיס ה-SIM החדש. המכשיר יבצע הפעלה.

אם אין לכם כרטיס SIM אחר לשימוש

בצעו את השלבים הבאים כדי להשלים את ביטול הנעילה של ה-iPhone:

 1. גבו את ה-iPhone.

 2. לאחר ביצוע הגיבוי, מחקו את תוכן ה-iPhone.

 3. שחזרו את ה-iPhone מהגיבוי שביצעתם זה עתה.

קבלת עזרה

ייתכן שתראו הודעה זו במחשב או ב-iPhone‏: "The SIM card inserted in this iPhone does not appear to be supported. Only compatible SIM cards from a supported carrier may be used to activate iPhone. Please insert the SIM card that came with your iPhone or visit a supported carrier store."

אם אתם רואים הודעה זו במכשיר עם iOS 14 ואילך, בצעו את השלבים הבאים:

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' והקישו על 'מידע'.

 2. תחת 'הגבלה למפעיל מסוים', אתם אמורים לראות את ההודעה 'ללא הגבלות SIM'. אם אינכם רואים הודעה זו, פנו אל המפעיל הסלולרי.

אם במכשיר מותקנת מערכת iOS 13 או גרסה קודמת, השתמשו בשלבים הבאים:

 1. פנו אל המפעיל כדי לוודא שהוא ביטל את הנעילה במערכת שלו.

 2. שחזרו את הגדרות היצרן ב-iPhone.

 3. שחזרו את ה-iPhone מגיבוי.

Published Date: