macOS High Sierra

Safarin näppäin- ja muut oikotiet

Voit käyttää näitä oikoteitä Safarin valikoissa näkyvien lisäksi.

Avaa Safari

Verkkosivut

Vieritä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle

Paina nuolinäppäimiä.

Vieritä näytön sisältöä kerralla enemmän

Paina optio-näppäintä samalla kun painat nuolinäppäintä.

Vieritä alaspäin näytöllä

Sivu alas

Välilyönti

Vieritä ylöspäin näytöllä

Sivu ylös

Vaihto-välilyönti

Vieritä sivun vasempaan ylä- tai alakulmaan

Komento-nuoli ylös tai Home

Komento-nuoli alas tai End

Korosta seuraavaa kohdetta verkkosivulla

Sarkain korostaa seuraavaa tekstikenttää tai ponnahdusvalikkoa. Sarkain korostaa myös painikkeita ja muita säätimiä, jos ”Kaikki säätimet” on valittuna Järjestelmäasetusten Näppäimistö-osion Oikotiet-osiossa.

Optio-sarkain korostaa samoja kohteita kuin sarkain sekä kaikkia muita osoitettavia kohteita.

Jos haluat vaihtaa Sarkain- ja Optio-Sarkain -painikkeiden käyttötapaa, laita päälle ”Korosta verkkosivun jokainen kohde painamalla sarkainnäppäintä” Safari-asetusten Lisävalinnat-osiossa.

Näytä kaikki välilehdet

Vaihto-komento-\

Avaa sivu uudella välilehdellä

Komento-klikkaa linkkiä

Komento-klikkaa kirjanmerkkiä

Komento-rivinvaihtonäppäin, kun olet kirjoittanut älykkääseen hakukenttään.

Avaa sivu uudella välilehdellä ja tee välilehdestä aktiivinen

Vaihto-komento-klikkaa linkkiä

Vaihto-komento-klikkaa kirjanmerkkiä

Vaihto-komento-rivinvaihtonäppäin, kun olet kirjoittanut älykkääseen hakukenttään.

Tee seuraavasta välilehdestä aktiivinen välilehti

Ctrl-sarkain tai vaihto-komento-Ä

Tee edellisestä välilehdestä aktiivinen välilehti

Ctrl-vaihto-sarkain tai vaihto-komento-[

Valitse jokin yhdeksästä ensimmäisestä välilehdestä

Komento-1 – komento-9

Sulje kaikki välilehdet yhtä lukuun ottamatta

Optio-klikkaa sulkupainiketta välilehdessä, jonka haluat jättää auki

Avaa uudelleen viimeksi suljettu välilehti tai ikkuna

Vaihto-komento-T

Katsele äsken vierailtujen sivujen luetteloa nimen mukaan

Pidä Takaisin- tai Seuraava-painiketta painettuna, kunnes luettelo tulee näkyviin

Katsele äsken vierailtujen sivujen luetteloa sivuston osoitteen (URL) mukaan

Paina Optio-näppäintä ja pidä Takaisin- tai Seuraava-painiketta painettuna, kunnes luettelo tulee näkyviin

Siirry kotisivullesi

Komento-koti-näppäin

Palauta nykyinen verkkosivun osoite kirjoittaessasi älykkääseen hakukenttään

Esc

Sulje Lukija

Esc

Koko näytön näkymästä poistuminen

Esc

Lataa linkitetty tiedosto

Optio-klikkaa linkkiä tiedostoon

Avaa ladattu tiedosto

Kaksoisklikkaa tiedostoa latausluettelossa

Zoomaa verkkosivun sisältöä

Paina komento-plus (+) tai komento-miinus (-).

Zoomaa verkkosivun tekstiä

Paina optio-näppäintä samalla kun valitset Näytä > Suurenna tekstiä tai Näytä > Pienennä tekstiä

Lukulista

Lukulistasivupalkin näyttäminen tai kätkeminen

Ctrl-komento-2

Lisää nykyinen sivu

Vaihto-komento-D

Lisää linkitetty sivu

Vaihto-klikkaa linkkiä sivulle

Poista sivu

Ctrl-klikkaa sivun yhteenvetoa sivupalkissa ja valitse Poista kohde.

Voit myös pyyhkäistä vasemmalle sivun yhteenvedossa ja klikata Poista. Voit vaihtoehtoisesti pyyhkäistä vasempaan reunaan saakka, kunnes sivuyhteenveto poistuu näkyvistä.

Kirjanmerkit

Lisää kirjanmerkki Suosikit-palkkiin

Klikkaa älykästä hakukenttää, jolloin sivun täydellinen osoite ja kuvake tulevat näkyviin, ja vedä kuvake Suosikit-palkkiin

Avaa kaikki kansiossa olevat kirjanmerkit Suosikit-palkissa

Komento-klikkaa kansiota Suosikit-palkissa

Siirrä kirjanmerkki Suosikit-palkkiin

Vedä kirjanmerkkiä vasemmalle tai oikealle

Poista kirjanmerkki Suosikit-palkista

Vedä kirjanmerkki pois palkin yläreunasta

Kirjanmerkit-sivupalkki ja kirjanmerkkinäkymä

Näytä tai kätke Kirjanmerkkisivupalkki

Ctrl-komento-1

Valitse kirjanmerkit ja kansiot sivupalkista

Komento-klikkaa jokaista kirjanmerkkiä ja kansiota

Vaihto-klikkaa laajentaaksesi valintaa

Valitse seuraava kirjanmerkki tai kansio

Nuoli ylös tai nuoli alas

Avaa valittu kirjanmerkki

Välilyönti

Avaa valittu kansio

Välilyönti tai nuoli oikealle

Sulje valittu kansio

Välilyönti tai nuoli vasemmalle

Muuta kirjanmerkin nimeä tai osoitetta

Valitse kirjanmerkki ja paina rivinvaihtonäppäintä

Voit myös painaa voimakkaasti kirjanmerkkiä

Peru kirjanmerkin nimen muokkaaminen sivupalkissa

Esc

Lopeta kirjanmerkin nimen muokkaaminen

Rivinvaihto

Luo kansio, jossa on valittuja kirjanmerkkejä ja kansioita kirjanmerkkinäkymässä

Optio-klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa Uusi kansio -painiketta.

Poista kirjanmerkki

Valitse kirjanmerkki ja paina poistonäppäintä