macOS High Sierra

Avointen ikkunoiden ja tilojen näyttäminen Mission Controlissa

Mission Control näyttää kaikki työpöydällä avoinna olevat ikkunat ja järjestää ne yhteen tasoon, jotta on helppo huomata tarvitsemansa. Koko näytön tilassa tai jaetussa näkymässä olevat ohjelmat sekä luomasi työpöytätilat näytetään miniatyyreinä Spaces-palkissa näytön yläreunassa.

Useita ikkunoita avoinna Mission Controlissa ja Spaces-palkki näytön yläreunassa.

Vinkki: Jos haluat käyttää kahta ohjelmaa jaetussa näkymässä, vedä ikkuna Mission Controlista Spaces-palkissa olevan koko näytön ohjelman miniatyyrin päälle ja klikkaa miniatyyriä.

Mission Controliin ja siitä pois siirtyminen

  • Ohjauslevy: Voit siirtyä siihen pyyhkäisemällä ylöspäin kolmella sormella. Voit poistua siitä pyyhkäisemällä alaspäin. Voit laittaa ohjauslevyeleen pois päältä tai muuttaa sitä Ohjauslevy-asetuksissa.

  • Näppäimistö: Voit siirtyä siihen tai pois siitä painamalla Mission Control -näppäintä (tai käyttämällä Control Stripiä) tai painamalla ctrl-nuoli ylös. Voit muuttaa näppäinoikotietä Mission Control -asetuksissa.

Kaikkien avoimien ikkunoiden näyttäminen tai siirtäminen

  • Nykyisen ohjelman kaikkien avoimien ikkunoiden näyttäminen: Paina komento-nuoli alaspäin. Jos Ohjelman Exposé on valittuna Ohjauslevyn asetuksissa, voit myös pyyhkäistä alas kolmella sormella. Jos haluat palata työpöydälle, paina näppäimiä uudelleen tai pyyhkäise alaspäin.

  • Kaikkien avoimien ikkunoiden näyttäminen ohjelman mukaan ryhmitettynä: Valitse Mission Control -asetuksissa ”Ryhmitä ikkunat ohjelman mukaan” ja siirry Mission Controliin.

  • Avoimien ikkunoiden siirtäminen yhdelle tasolle työpöydällä: Paina komento-Mission Control . Voit palauttaa ikkunat takaisin painamalla näppäimiä uudelleen.

  • Avoimien ikkunoiden siirtäminen sivuun: Liikuta peukaloasi ja kolmea sormea erilleen ohjauslevyllä. Kun haluat siirtää ikkunat takaisin, liikuta peukaloa ja sormia yhteen ohjauslevyllä

Voit muuttaa näppäinoikoteitä Mission Control -asetuksissa ja laittaa pois päältä ja muuttaa ohjauslevyeleitä Ohjauslevy-asetuksissa.

Kohteiden kopioiminen tai siirtäminen Mission Controlilla

Voit kopioida ja siirtää kohteita avoimien ikkunoiden ja työpöydän välillä Mission Controlilla.

  • Tekstin tai kuvan kopioiminen ikkunoiden välillä: Kun olet kopioinut kohteen, tuo kaikki ikkunat näkyviin menemällä Mission Controliin, siirry ikkunaan klikkaamalla sitä ja sijoita kohde.

  • Tiedoston tai kansion kopioiminen työpöydälle: Kun olet kopioinut kohteen, siirrä kaikki ikkunat syrjään ja tuo työpöytä näkyviin painamalla komento-Mission Control ja sijoita sitten kohde. Voit tuoda ikkunat takaisin painamalla näppäimiä uudelleen.

  • Tiedoston tai kansion siirtäminen työpöydälle: Ala vetää kohdetta ikkunasta, siirrä kaikki ikkunat syrjään ja tuo työpöytä näkyviin painamalla komento-Mission Control ja pudota kohde. Voit tuoda ikkunat takaisin painamalla näppäimiä uudelleen.

Voit muuttaa Mission Control -asetuksia ja -oikoteitä Mission Control -asetuksissa. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Mission Control.

Avaa Mission Control -asetukset