macOS High Sierra

Tulostuksen lisäasetusten valitseminen

Kun tulostat dokumentin, voit tehdä Tulosta-valintaikkunassa valinnat, jotka määrittävät, miten dokumentti tulostetaan.

Kun Tulosta-valintaikkuna tulee näkyviin, näet perustulostusvalinnat – esimerkiksi tulostettavat sivut ja tulostetaanko kaksipuoleisesti. Jos haluat lisätietoja, katso: Dokumenttien tulostaminen.

Jos haluat nähdä enemmän valintoja, klikkaa Näytä lisätiedot. Käytetystä ohjelmasta ja valitusta tulostimesta riippuen näet valintoja, joilla voit esimerkiksi muuttaa dokumentin paperikokoa ja asettaa oletusarvoisen paperikoon. Jos alla olevat ohjeet eroavat siitä, mitä näet ohjelmassa, katso lisätietoja ohjelman mukana tulleesta dokumentaatiosta.

Valitse vaihtoehto tulostusvalintojen ponnahdusvalikosta. Erotinpalkin alapuolella olevat tulostusvalinnat muuttuvat valitun vaihtoehdon mukaan.

Dokumentin paperikoon muuttaminen

Voit määrittää paperikoon, kun tulostat.

 • Valitse Arkisto > Tulosta. Jos Tulosta-valintaikkunassa on Paperikoko-valikko, valitse koko.

Esimerkiksi Pages- ja Microsoft Word -ohjelmissa voit myös määrittää dokumentin paperikoon. Kun tulostat, dokumentti on muotoiltu niin, että se mahtuu valitsemaasi paperikokoon. Voit kuitenkin halutessasi skaalata dokumentin niin, että se sovitetaan tulostimesi paperiin. Voit määrittää dokumentin paperikoon valitsemalla Arkisto > Arkin määritys ja valitsemalla sitten koon Paperikoko-valikosta.

Useimmissa ohjelmissa Paperikoko-valikossa on Hallitse muokattuja kokoja -asetus. Jos valitset tämän vaihtoehdon, katso, Muokatun paperikoon luominen.

Oletusarvoisen paperikoon asettaminen

Jos tulostat yleensä tietynkokoiselle paperille, voit määrittää sen paperin oletuskooksi, jotta sitä käytetään aina tulostaessasi. (Voit edelleen muuttaa paperikokoa Tulosta-valintaikkunassa tarvittaessa.)

Oletuskokoa käytetään paperikokona myös silloin, kun luot uuden dokumentin ohjelmassa, kuten Pagesissa. Oletuskoon muuttaminen vaikuttaa vain uusiin dokumentteihin, eikä muuta aiemmin luotuja dokumentteja.

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaa Tulostimet ja skannerit.

  Avaa Tulostimet ja skannerit ‑asetukset

 2. Klikkaa Paperin oletuskoko -ponnahdusvalikkoa ja valitse paperikoko.

Paperin syöttäminen käsin tulostettaessa

Voit valita syötetäänkö paperi tulostettaessa käsin sen sijaan, että käytettäisiin tulostimen oletusarvoista syöttöalustaa (jos tulostin tukee tätä ominaisuutta).

 1. Valitse Arkisto > Tulosta.

 2. Jos Näytä lisätiedot -painike on näkyvissä, klikkaa sitä.

 3. Klikkaa tulostusvalintojen ponnahdusvalikkoa (erotinpalkissa) ja valitse Paperinsyöttö.

 4. Klikkaa Kaikki sivut -painiketta ja valitse ponnahdusvalikosta Käsinsyöttö.

Tämä ominaisuus on määritettävä, kun tulostin otetaan käyttöön, jotta se näyttää tämän vaihtoehdon.

Dokumentin tulostaminen ylösalaisin

Jos haluat tulostaa materiaalille, jota ei voida laittaa tulostimeen haluamassasi asennossa, laita se päinvastaisessa asennossa ja tulosta dokumentti ylösalaisin. Voit esimerkiksi käyttää tätä menetelmää, jos haluat tulostaa kirjekuorelle, joka ei mahdu tulostimeen yläreuna edellä tai jos haluat tulostaa epätavallisen muotoiselle paperille.

 1. Valitse Arkisto > Tulosta.

 2. Jos Näytä lisätiedot -painike on näkyvissä, klikkaa sitä.

 3. Klikkaa tulostusvalintojen ponnahdusvalikkoa (erotinpalkissa) ja valitse Asettelu.

 4. Valitse Käännä sivun suunta.

Sivujen tulostaminen käänteisessä järjestyksessä

Kun tulostat dokumentin, voit tulostaa sen alkaen viimeisestä sivusta ja päättyen ensimmäiseen sivuun.

 1. Valitse Arkisto > Tulosta.

 2. Jos Näytä lisätiedot -painike on näkyvissä, klikkaa sitä.

 3. Klikkaa tulostusvalintojen ponnahdusvalikkoa (erotinpalkissa) ja valitse Paperin käsittely.

 4. Klikkaa Sivujärjestys-ponnahdusvalikkoa ja valitse Käänteinen.

 5. Klikkaa Tulosta.

Tulostettavan dokumentin pienentäminen tai suurentaminen

Voit pienentää tai suurentaa tulostettavan dokumentin määrittämällä prosenttimäärän dokumentin alkuperäisestä koosta.

 1. Toimi jollain seuraavista tavoista:

  • Valitse Arkisto > Arkin määritys Klikkaa Asetukset-ponnahdusvalikkoa ja valitse Arkin asetukset, klikkaa Muotoile-ponnahdusvalikkoa ja valitse ”Mikä tahansa tulostin”. Tämä asettaa dokumentin skaalauksen kaikissa tästä ohjelmasta tulostettavissa dokumenteissa.

  • Jos Arkin määritys ei ole käytettävissä, valitse Arkisto > Tulosta. Jos näet Näytä lisätiedot -painikkeen, klikkaamalla sitä saat kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot näkyviin.

 2. Kirjoita prosenttimäärä Skaalaus-kenttään.

  • Jos haluat tulostaa dokumentin alkuperäistä kokoa suurempana, syötä arvoksi yli 100.

  • Jos haluat tulostaa dokumentin alkuperäistä kokoa pienempänä, syötä arvoksi alle 100.

Jos skaalaat dokumenttia, sinun kannattaa esikatsella sitä ennen tulostamista. Jos haluat lisätietoja, katso: Dokumenttien tulostaminen.

Dokumentin sovittaminen tulostimen paperikokoon

Voit skaalata dokumentin niin, että se sovitetaan tulostimesi paperiin. Jos sinulla on esimerkiksi Letter-dokumentti, voit skaalata A4-kokoon.

 1. Valitse Arkisto > Tulosta.

 2. Jos Näytä lisätiedot -painike on näkyvissä, klikkaa sitä.

 3. Klikkaa tulostusvalintojen ponnahdusvalikkoa (erotinpalkissa) ja valitse Paperin käsittely.

 4. Valitse Sovita paperikokoon, klikkaa Kohdepaperin koko -ponnahdusvalikkoa ja valitse tulostimen paperikoko.

  Jos haluat sovittaa dokumentin tulostimen paperikokoon ainoastaan silloin, jos se on liian iso tulostimen paperille, valitse Skaalaa vain pienemmäksi. (Jos tämä asetus on valittu ja dokumentti on liian suuri käyttämällesi paperille, se tulostetaan alkuperäisessä koossa.)

Tulosta-valintaikkunassa voit myös luoda PDF- tai PostScript-dokumentin. Jos haluat lisätietoja, katso: Dokumentin tallentaminen PDF-tiedostona ja Dokumentin tallentaminen PostScript-muodossa.