macOS High Sierra

Verkko-asetusten Wi-Fi-asetukset

Käytä Macin Verkko-asetusten Wi-Fi-osiota Wi-Fi-yhteyden käyttöönottoon ja hallintaan.

Tila

Näyttää, onko yhteys Wi-Fi-verkkoon muodostettu. Voit myös laittaa Wi-Fin päälle tai pois päältä.

Verkon nimi

Valitse verkko ponnahdusvalikosta. Jos verkko on suojattu salasanalla, sinua pyydetään syöttämään se.

Liity tähän verkkoon automaattisesti

Valitse tämä valintaneliö, jos haluat liittyä automaattisesti tiettyyn verkkoon.

Pyydä yhdistämään uuteen verkkoon

Valitse tämä valintaneliö, jos haluat ilmoituksen käytettävissä olevista verkoista, joihin et ole vielä yhdistänyt.

802.1X

Jos sinulla on asennettuna profiili 802.1X-standardilla suojattuun verkkoon, verkon nimi näytetään. Yhdistä verkkoon klikkaamalla Yhdistä.

Näytä Wi-Fi-tila valikkorivillä

Wi-Fi-tilakuvakkeella voit laittaa Wi-Fin päälle tai pois päältä, yhdistää Wi-Fi-verkkoon, yhdistää kätkettyyn verkkoon, luoda verkon tai avata Verkko-asetukset.

Lisävalinnat

Klikkaamalla Lisävalinnat voit määrittää verkkoasetuksia, kuten TCP/IP-asetuksia, DNS-, WINS- ja välipalvelinasetuksia.