macOS High Sierra

Internet-yhteyden muodostaminen Wi-Fillä

Jos olet Wi-Fi-verkon kantaman sisällä, voit yrittää liittyä siihen.

  • Julkiseen verkkoon liittyminen: Klikkaa valikkorivillä Wi-Fi-kuvaketta ja valitse verkko, johon haluat liittyä.

    Jos verkko, johon olet liittymässä, on suojattu salasanalla, sinun on syötettävä salasana ennen kuin voit liittyä verkkoon.

  • Piilotettuun verkkoon liittyminen: Klikkaa valikkorivillä Wi-Fin tilakuvaketta ja valitse sitten Liity muuhun verkkoon.

    Jos haluat liittyä kätkettyyn verkkoon, sinun on tiedettävä kätketyn verkon nimi, sen suojausprotokolla ja salasana.

Jos Wi-Fi-kuvake ei näy valikkorivillä, valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Verkko, valitse Wi-Fi ja valitse sitten ”Näytä Wi-Fin tila valikkorivillä”.

Jos tietokone on liitetty AirPort-tukiasemaan tai AirPort Time Capsuleen, mutta se ei pysty yhdistämään internetiin, ota langaton laite käyttöön ja yhdistä internetiin AirPort-työkalun avulla.

Avaa AirPort-työkalu