macOS High Sierra

Osoittimen ohjaaminen viipymisen avulla

Jos otat käyttöön käyttöapunäppäimistön, voit käyttää viipymistä, jonka avulla voit suorittaa hiiren toimintoja silmien liikkeiden tai päänliikkeiden seurannalla. Voit käyttää helposti viipymistoimintoja, kuten vasenta klikkausta, käyttöapunäppäimistössä ja muokatuissa paneeleissa tai valikkorivillä.

Viivetoimintopainikkeet sijaitsevat käyttöapunäppäimistön yläosassa.

Kun olet valinnut viivetoiminnon, viivyt tietyn aikamäärän (jota kutsutaan viiveajaksi) kohteen päällä, jota haluat klikata, vetää tai vierittää, ja sitten toiminto suoritetaan.

Viipymisen laittaminen päälle

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Käyttöapu ja klikkaa Näppäimistö.

  Avaa Näppäimistö-osio

 2. Klikkaa Käyttöapunäppäimistö ja varmista, että Ota käyttöapunäppäimistö käyttöön on valittuna.

  Jos haluat tietoja Käyttöapunäppäimistö-valinnoista, klikkaa Ohje-painiketta  osion oikeassa alakulmassa.

 3. Klikkaa Viivevalinnat ja valitse joko ”Näytä viipymistoiminnot paneeleissa” tai ”Näytä viipymistoiminnot valikkopalkissa” tai molemmat.

  Viivetoimintopainikkeiden rivi tulee näkyviin käyttöapunäppäimistön ja muokattujen paneelien yläosaan ja/tai viiveen tilavalikko tulee näkyviin valikkopalkkiin, riippuen valitsemistasi valintaneliöistä.

Viivetoiminnot

Viivetoiminnot ovat käytettävissä käyttöapunäppäimistössä ja muokatuissa paneeleissa tai viiveen tilavalikossa valikkopalkissa, riippuen siitä, missä päätät näyttää ne.

Kun olet valinnut toiminnon, viivy kohdassa, jossa haluat suorittaa toiminnon, esimerkiksi valintaneliön tai kuvan päällä. Viiveosoitin  näkyy kohteen päällä ja viiveajan laskenta alkaa (osoittimen ympyrä alkaa muuttua valkoiseksi). Kun laskenta on ohi, toiminto suoritetaan.

Huomaa: Jos et halua nähdä viipymisen aikalaskuria näytöllä, valitse Viivevalinnoissa ”Kätke viiveajan osoittimet”.

 • Vasen klikkaus : Tekee vasemman klikkauksen, kun viivyt kohteen päällä.

 • Kaksoisklikkaus : Tekee kaksoisklikkauksen, kun viivyt kohteen päällä.

 • Oikea klikkaus : Tekee oikean klikkauksen, kun viivyt kohteen päällä.

 • Vedä ja pudota : Vetää ja pudottaa kohteen, jonka päällä viivyt.

  Kun laskenta on ohi, osoitin näyttää, että kohdetta voidaan vetää. Kun viivyt kohdassa, jossa haluat pudottaa kohteen, kohde liikkuu siihen, laskenta alkaa ja kun laskenta on ohi, kohde pudotetaan.

 • Selausvalikko : Selaa kohdetta, jonka päällä viivyt.

  Varmista, että viivyt sisällön päällä, jota voi selata, esimerkiksi verkkosivun tai dokumentin päällä. Kun laskenta on ohi, selausmerkit tulevat näkyviin sisällön ylä-, ala- ja sivuosiin (riippuen siitä, miten sitä voi selata). Selaa tiettyyn suuntaan viipymällä sen suunnan selausmerkin päällä.

 • Valinnat-valikko: Näyttää Valinnat-valikon, kun viivyt kohteen päällä.

  Kun valitset toiminnon Valinnat-valikosta, sitä käytetään vain kerran eikä sitä toisteta. Jos haluat lisätietoja, katso: Valinnat-valikon käyttäminen.

 • Ei toimintoa : Keskeytä viiveohjaus äläkä tee toimintoja, kun liikut näytöllä tai viivyt kohteiden päällä. Tämä toiminto on kätevä silloin, kun haluat pitää taukoa toiminnoista, esimerkiksi kun luet verkkosivua tai katsot elokuvaa.

  Kun olet valmis jatkamaan viivetoimintojen suorittamista, viivy käyttöapunäppäimistössä jonkin viivetoiminnon päällä. Jos käyttöapunäppäimistö on kätketty, viivy siinä aktivointikulmassa, joka on asetettu näyttämään käyttöapunäppäimistö (sen perusteella, mitä on määritetty Käyttöapu-asetusten Näppäimistö-asetuksissa).

Selausmerkkien väri Selaus-valikossa on määritetty korostusvärillä, joka puolestaan on määritetty Yleiset-järjestelmäasetuksissa. Muuta korostusväri valmitsemalla Omenavalikko Järjestelmäasetukset ja klikkaamalla Yleiset.

Avaa Yleiset-asetukset

Viipymisen tilavalikon käyttö

Jos valitsit, että viivetoiminnot näytetään valikkopalkissa, voit käyttää helposti viivetoimintoja viipymisen tilavalikon avulla. Valikkorivillä näkyvä kuvake muuttuu, kun käytät eri viivetoimintoja.

Viipymisen tilavalikko, jossa on (ylhäältä alas) Viipyminen keskeytetty, Vasen klikkaus, Kaksoisklikkaus, Oikea klikkaus, Vedä ja pudota, Selaus-valikko ja Valinnat-valikko.

Viipymisen tilavalikko on kätevä viivetoimintojen vaihtamiseen, kun käyttöapunäppäimistö tai muu paneeli on kätketty. Toiminto valitaan aina vasemmalla klikkauksella valikkorivillä huolimatta nykyisestä viivetoiminnosta.

 • Valikon avaaminen: Viivy valikkorivin tilavalikon päällä. Osoitin näkyy tilavalikon päällä ja viiveajan laskenta alkaa (osoittimen ympyrä alkaa muuttua valkoiseksi). Kun laskenta on ohi, valikko avautuu.

  Huomaa: Jos et halua nähdä viipymisen aikalaskuria näytöllä, valitse Viivevalinnoissa ”Kätke viiveajan osoittimet”.

 • Toiminnon valitseminen valikosta: Viivy toiminnon päällä. Kun laskenta on ohi, toiminto valitaan.

Valinnat-valikon käyttäminen

Valinnat-valikolla voit vaihtaa nopeasti eri viivetoimintojen välillä. Kun valitset toiminnon Valinnat-valikosta, sitä käytetään vain kerran eikä sitä toisteta.

Pyöreä Valinnat-valikko, jossa on seuraavat painikkeet (myötäpäivään alkaen ylhäältä oikealta) Oikea klikkaus, Selaus-valikko, Sulje, Vedä ja pudota, Vasen klikkaus ja Kaksoisklikkaus.

Vinkki: Valinnat-valikon keskellä oleva ristiosoitin merkitsee kohteen sijainnin, jossa toiminto suoritetaan.

 • Valitse toiminto: Viivy valikossa sen toiminnon päällä, jonka haluat valita, esimerkiksi kaksoisklikkaustoiminnon päällä. Osoitin näkyy painikkeen päällä ja viiveajan laskenta alkaa (osoittimen ympyrä alkaa muuttua valkoiseksi). Kun laskenta on ohi, painike valitaan ja toiminto suoritetaan kohdesijainnissa.

  Valinnat-valikko menee pois näkyviltä näytöltä, kun toiminto suoritetaan, mutta tulee takaisin näkyviin, kun viivyt toisen kohteen päällä, jotta voit valita toisen toiminnon.

  Huomaa: Jos et halua nähdä viipymisen aikalaskuria näytöllä, valitse Viivevalinnoissa ”Kätke viiveajan osoittimet”.

 • Valikon sulkeminen: Viivy valikon alaosassa olevan sulkemispainikkeen päällä. Kun laskenta on ohi, Valinnat-valikko sulkeutuu.

Jos olet muokatussa paneelissa ja haluat palata käyttöapunäppäimistöön tai kotipaneeliin, klikkaa Koti-kuvaketta  paneelin oikeassa yläkulmassa.

Voit luoda paneelieditorilla muokattuja paneeleja eri ohjelmien yleisten tehtävien ja toimintojen yksinkertaistamiseksi. Jos haluat lisätietoja, katso: Paneelieditorin käyttäminen.

Vinkki: Voit määrittää valinnaksi, että käyttöapunäppäimistö tai kotipaneeli näytetään, kun viivyt näytön kulmassa. Jos haluat määrittää aktivointikulmat, valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Käyttöapu, klikkaa Näppäimistö, klikkaa Käyttöapunäppäimistö ja klikkaa sitten Aktivointikulmat.

Avaa Näppäimistö-osio